Latvijas Universitātē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpāPirmdien, 11. maijā plkst. 18.00-20.00 Andra Rozes vakars Brīvības ceļš — Rīgas mugurkauls. Kā stiprināt šo Rīgas tēlam svarīgo elementu? Vakara darba kārtībā: Māra Liepa-Zemeša: Rīgas plānošana šodien...

Savā lekcijā Svens Birkerts aicinās klātesošos iepazīties ar stāstu par to, kāda gadu gaitā ir bijusi sadzīvošana ar savu tēvu – pasaulē slaveno arhitektu Gunāru Birkertu, kā arī - kāda ir literatūras un lasīšanas nozīme mūsdienu digitālajā pasaulē. Svens Birkerts...

Darbā ir pētīti vizuālā attēlojuma interpretācijas un nolasāmības aspekti, kā arī teorētiski pamatoti pieci kritēriji vizuālā attēlojuma nolasāmības raksturošanai plānošanas dokumentos Latvijā: satura un vizuālo izteiksmes formu līdzsvarota daudzveidība; valodas saskaņotība dokumentā; telpisko dimensiju un zonējuma principu saskaņotība dokumentā; stratēģisko...

Divi studiju gadi veidoti kā 11 darbnīcu sērija dažādās Eiropas arhitektūras augstskolās, aptverot Bltijas un Ziemeļvalstu reģionu, centrālo un Dienvideiropu. Pilsētplānošanas, kā arī arhitektūras un mākslas tēmas ietvers iesaistīto augstskolu pilsētām un reģioniem būtiskus atklātus jautājumus, aplūkojot tos dažādos mērogos....

Savā prezentācijā profesors runās par dienasgaismas nozīmi arhitektūrā, dos padomus, kā novērtēt dienasgaismas kvalitāti un iepazīstinās ar solārās ģeometrijas formulām. Profesors Hendriks Volls (Hendrik Voll) ir pētnieks un Tallinas Tehnoloģiju universitātes Civilo inženierzinātņu fakultātes, Vides inženierzinātņu departamenta, Apsildes un Ventilācijas...

26 Komentāri

Trīs dienu programmā no 17. līdz 19. decembrim iekļauta pirmo trīs kursu arhitektūras studentu projektu aizstāvēšana, starptautisko viesu atklātās lekcijas, diskusija par arhitektūras izglītību mūsdienās, studentu darbu ekspozīcijas atklāšana un personīgās izaugsmes balvu pasniegšana. FAD aicina izmantot izdevību un tikties...

1 komentārs

Udo Garicmans (Udo Garritzmann) ir neatkarīgs arhitekts, pētnieks un pasniedzējs. Savā praksē Garritzmann Architecten, kas dibināta 2005. gadā un atrodas Roterdamā, viņš strādā pie dažādiem maza un vidēja mēroga projektiem ar īpašu interesi par mainīgo un pielāgojamo ēku arhitektūru, ornamentu, tā tradīcijām un...

Arhitekts Reinis Liepiņš, biroja Sudraba arhitektūra dibinātājs, savos darbos spēj apvienot smalku pieeju arhitektūras mantojumam ar klientu mūsdienīgajām prasībām. Strādājot ar vēsturiski nozīmīgām ēkām, viņš atrod veidu kā, saglabājot ēku autentiskās kvalitātes, pārvērst tās par mūsdienīgas arhitektūras paraugiem. Viens no ievērojamākajiem Reiņa...

Bārts Melorts ir arhitekts, pilsētplānotājs un ainavu arhitekts, beļģu arhitektu biroja MikeViktorViktor architects dibinātājs ar plašu pieredzi vidēja un liela mēroga projektu izstrādē Beļģijā un ārpus tās. Bārts ir arī lektors Ģentes universitātē (University of Ghent, BE), un šajā semestrī viņš ir iesaistījies...

Šī gada tēma ir turpinājums iepriekšējā gada plenēram — iepirkšanās/gājēju ielu attīstība Rīgā, kur tika apskatīts Rīgas vēsturiskais centrs un meklēta labākā vieta un koncepcija šādas ielas attīstībai. Ņemot vērā pagājušā gada rezultātus, šogad uzdevums jau konkrētāks — Tērbatas ielas...

Programma RISEBA Arhitektūras programma kopš tās dibināšanas 2011. gadā ir strauji attīstījusies un augusi. Šogad 3. kursa arhitektūras studenti uzsāk savu darbu pie bakalaura projekta izstrādes, lai studiju noslēgumā saņemtu bakalaura inženierzinātņu grādu arhitektūrā. Pirmajiem arhitektūras programmas beidzējiem aizstāvēšana ir...

Ap 30 vasaras skolas dalībnieki arhitektūras, dizaina un pilsētplānošanas darbnīcās pētīs, vai dzīve mazpilsētā ir veselīgāka par dzīvi metropolē. Sagaidāms, ka izpētes rezultāti un dalībnieku idejas materializēsies vairākās pilsētvides instalācijās un drukātā izdevumā. Divu nedēļu garumā, no 26. jūlija līdz...

Studentu darbi šogad izstādē būs apvienoti trīs tēmās — Model of life — house with a pool, Model of life — 21st century city block un Model of Cultural Identity — Culture house in Sarkandaugava, demonstrējot projektēšanas uzdevumu dažādo mērogu, ēku...

Promocijas darbā pētīta Latvijas mākslu ēku arhitektūra sociāli ekonomiskā, tipoloģiskā, stilistiskā un kultūrvēsturiskā kontekstā, izvērtējot ēku mākslinieciskās, funkcionālās un būvtehniskās kvalitātes. Mākslu ēkas (buildings of the arts) ir mākslas, mūzikas, teātra, kino, literatūras vai citu kultūraktivitāšu veikšanai piemērots publisko ēku...