PAR A4D

Platforma

Arhitektūras platforma A4D ir tīmekļa medijs, kas atspoguļo Latvijas laikmetīgās arhitektūras ainu, regulāri publicējot ziņas, projektus, rakstus, attēlu galerijas un citus materiālus. Jau kopš sākuma (2003. gadā) tā ir bijusi ne tikai informācijas, bet arī domu apmaiņas vieta arhitektiem, arhitektūras studentiem un visiem, kas interesējas par arhitektūru un pilsētbūvniecību. Arī šobrīd A4D ir vienīgā tieši arhitektūrai veltītā diskusiju vietne Latvijā, uzrunājot vienkopus ar arhitektūru saistītos profesionāļus, kam platforma ir nozīmīga informācijas un diskusiju vieta. Ik dienas to apmeklē vairāki simti interesentu, tādejādi A4D jau labu laiku kā ir kļuvis par būtisku Latvijas arhitektūras dzīves sastāvdaļu.

A4D veidota kā atvērta un demokrātiska platforma, kurā tiek pausti dažādi viedokļi, tomēr gadu gaitā izveidotas nostādnes un vadlīnijas, kas atspoguļojas gan atsevišķos rakstos, gan materiālu atlasē kopumā. A4D redakcijas uzstādījums ir uzlūkot arhitektūru ne tikai  estētisku un tehnisku nozari, kā tas lielākoties ierasts profesionāļu vidē Latvijā, bet arī kā sociālu un ētisku disciplīnu. Šo uzstādījumu raksturo tādas tēmas kā: arhitekts un sabiedrība, arhitekta atbildība, publiskā telpa, humāna un ilgtspējīga pilsētvide u.c. Šie vadmotīvi vijas cauri rakstiem, gan vērtējot kādus konkrētu projektus, gan vispārējus procesus Rīgas attīstībā un Latvijas arhitektūrā, kā arī specifiski pievēršoties kādai no tēmām.

Platforma ir sabiedriska iniciatīva un to  finansē nodibinājums Arhitektūras veicināšanas fonds (AVF). Bez tam nu jau vairākus gadus regulāru atbalstu sniedz arī Valsts Kultūrkapitāla fonds. Regulārais A4D atbalstītājs ir arhitektu birojs SZK un Partneri.

Arhitektūras veicināšanas fonds

Arhitektūras veicināšanas fonds (AVF) ir sabiedriskā labuma organizācija, kas atbalsta arhitektūras un publiskās telpas veidošanas aktivitātes. AVF darbības pamatmērķis ir sekmēt informācijas, domu un pieredzes apmaiņu, kā arī veicināt diskusiju uzturēšanu profesionālajā vidē un sabiedrībā. AVF darbībai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura, fonda īstenotie pasākumi ir informatīvi, izglītojoši un vērsti uz profesionālo un studējošo auditoriju.

AVF ir tiesīgs saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides saskaņā ar «Likuma par uzņēmuma ienākuma nodokli» 20. pantu.

AVF rekvizīti

Arhitektūras veicināšanas fonds nodibinājums
Reģ.Nr.40008077945
Kalēju iela 8, Rīga, LV-1050
AS Swedbank HABALV2X
LV82HABA0551041321608

Rakstu un projektu iesūtīšana

A4D aicina iesūtīt publicēšanai dažādus ar arhitektūras tēmu saistītus tekstus latviešu valodā — projektu un būvju recenzijas, pārdomas un viedokļus par arhitektūras procesiem, aprakstus un  atziņas par studiju un darba pieredzi ārzemēs, arhitektūras ceļojumu pārdomas, tulkojumus utml.  Tie, kurus interesē iespēja regulāri (vismaz reizi pāris mēnešos) uzrunāt kolēģus un A4D lasītājus garākā formā, aicināti pieteikties bloga iespējai A4D ietvaros.

Tāpat publicēšanai tiek gaidīti arhitektūras projekti. Priekšroka tiek dota  nesen pabeigtām būvēm, nozīmīgiem īstenošanas stadijā esošiem projektiem, godalgotajiem konkursu darbiem, kā arī citiem konceptuāli interesantiem un vizionāriem arhitektūras un pilsētbūvniecības  priekšlikumiem.

  • Atškirībā no, konkursu projektiem izstādēs, kur tie tiek rādīti uz liela izmēra paneļiem, ļaujot projektu uztvert kopumā, kā laukumu, tīmeklī projekti tiek atspoguļoti kā secīgu attēlu virkne, ļaujot izsekot projekta idejai un galvenajiem risinājumiem tādā secībā, kā to lēmuši autori. Tāpēc attēli jāsanumurē vēlamajā secībā.
  • Lūdzu arī plānus u.c. rasējumus sagatavot kā bilžu failus (JPG, GIF, PNG vai tml., bet ne PDF vai DWG); RGB, nevis CMYK modelī.
  • Jāņem vērā, ka šobrīd galerijas attēlu maksimālais iespējamais izmērs ir 1024×768 px (1024 – horizontāli, 768 – vertikāli), kas nozīmē, ka pārāk sīkas detaļas (piemēram, publicējot kādus novietnes plānus vai konkursu paneļus, vai pārāk sīkus, detalizētus zīmējumus) var būt nesaskatāmas.
  • Jāsaprot, ka publikācijai parasti ne visai der arhitektūras zīmējumi, kas ņemti pa tiešo no rasējumu sējumiem vai konkursu planšetēm, — tīmekļa publikācijā parasti nepieciešams cits, rupjāks mērogs, zīmējumiem jābūt lakoniskākiem.  Tāpēc jāraugās, lai plāni un griezumi būtu drīzāk shematiskā, melnbaltā līniju grafikā (sienas plānos un pārsegumi griezumos — aizpildīti)  un nebūtu pārāk sasīcināti ar izmēriem u.c. sīkām detaļām; sekot tam, lai uzraksti, eksplikācijas u.c. paskaidrojoši teksti attēlos būtu pietiekoši lieli un salasāmi.  (Paraugam var apskatīties, kaut vai kā projektu zīmējumi atspoguļoti ArchDaily)
  • Skaitliski norādīts mērogs ekrānā ir bezjēdzīgs (un neatbilsts patiesībai), daudz lielāks labums ir no grafiskas mēroga skalas.
  • Līdztekus projekta vizualizācijām, stāvu plāniem, griezumiem, koncepcijas skicēm vai diagrammām, svarīgs ir novietnes plāns vai drīzāk — vienkāršota, skaidri uztveramu shēma, izvairoties no t.s.. ģenplāna ar topogrāfisko plānu, blāviem svītrojumiem, maziem cipariņiem u.c. daudz sīkām detaļām. Pilsētas gadījumā vēlama tāda shēma vai diagramma, kas parāda ne tikai apbūvējamo gruntsgabalu,  bet arī plašāku pilsētas kontekstu — kvartālu utml.
  • Projekta publikācijai svarīgs ir arī koncentrēts teksts. Taču ne t.s. paskaidrojuma raksts, ko prasa konkursu rīkotāji vai būvvaldes ierēdņi. Tekstam jāpaskaidro projekta galvenās idejas un risinājumus, skarot tikai būtiskākās, interesantākās lietas, cenšoties iekļauties 3-5 rindkopās.  Izņēmumsm ir lielāki, sarežģītāki projekti. Garāku tekstu vēlams padarītu lasāmāku un strukturētu, vērts ieviest apakšvirsraktus.

Vairāk – rakstot A4D redakcijai vai kontaktējoties ar redaktoru personīgi.

 

Lietošanas politika 

Lietotāju ieraksti komentāros un blogos nedrīkst saturēt personas godu un cieņu aizskarošu, draudošu, apmelojošu, diskriminējošu pornogrāfisku, zaimojošu un citādi prettiesisku informāciju. Arī anonīma gānīšanās komentāros var tik traktēta kā A4D saturam un mērķiem neatbilstoša, tāpēc var tikt dzēsta.

Par rakstos publicēto viedokli un faktu precizitāti ir atbildīgi rakstu autori. Autoru viedoklis var atšķirties no A4D atbalstītāju viedokļa.

© Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz A4D obligāta.

 

Redkolēģija

A4D redaktors: Artis Zvirgzdiņš
A4D dibinātāji: Andis Sīlis, Ingurds Lazdiņš, Vladimirs Neilands