RISEBA FAD bakalaura darbu prezentācijas

Lai saņemtu inženierzinātņu bakalaura grādu arhitektūrā, savus projektus prezentēs 14 jaunie arhitekti: Andis Alksniņš, Jānis Bērziņš, Pēteris Cars, Ričards Ginters, Kristaps Kleinbergs, Signe Krastiņa, Klinta Pickaine, Krista Skujiņa, Ernests Šveisbergs, Zane Teseļska, Līga Treija, Jēkabs Vaicis, Madara Zavicka un Ruta Žeigure.

Arhitektūras studenti bakalaura darbos šogad no vispārīgā savos teorētiskajos pētījumos pievērsās īpašajam un ar dizaina, arhitektūras un plānošanas instrumentu starpniecību, ņemot vērā lokālo specifiku, iedziļinājās sešās dažādās Latvijas pilsētās un ciemos: Rīgā, Liepājā, Valmierā, Jēkabpilī, Saulkrastos un Engurē. Gandrīz puse no studentu projektiem ir saistīta ar dažādiem kultūras ēku tipiem — tika radīts unikāls projekts Baltijas tautu kultūras, izglītības un zinātnes centram Esplanādē, Rīgā (Andis Alksniņš), meklēts potenciāls neizmantota ūdenstorņa Valmierā refunkcionēšanai par vēstures ekspozīciju un mūsdienu izstāžu centru (Signe Krastiņa), studenti strādāja pie esošu kultūras ēku rekonstrukcijas un paplašināšanas iespējām Liepājā. Liepājas pilsēta pārstāvēta trīs studentu projektos. Tika pārskatīta Liepājas muzeja programma un atrasts potenciāls to ar funkcionālas restrukturizācijas un jaunas piebūves palīdzību pārvērst par lokālas nozīmes kultūras un izglītības centru (Madara Zavicka). Liepājas ostas termināļa būves projekts (Klinta Pickaine) tika izmantots kā instruments degradētas bijušās Padomju Savienības armijas bāzes teritorijas revitalizācijai un deindustrializācijai. Meklējot mūsdienīgu spēles telpu, tika izstrādāts projekts Liepājas teātra ēkas pārbūvei un paplašinājumam (Pēteris Cars).

Rīgas vēsturiskā centra kvartālu struktūrā tika atrasta vieta Mediatēkai kā sociālas mijiedarbības vietai (Kristaps Kleinbergs), atvērts bijušās alus rūpnīcas kvartāls Valdemāra ielā (Krista Skujiņa) un pašreizējās Skonto halles vietā izstrādāts Rīgas Mūzikas teātra projekts (Jēkabs Vaicis). Divi no projektiem pievērsa uzmanību mājokļa jautājumiem: mijiedarbojoties arhitektūrai un tās kontekstam, mērķtiecīgā hibrīdprojektā tika apvienotas trīs dažādu paaudžu vajadzības pēc dzīves telpas (Ričards Ginters), un tika meklētas Rīgas neapdzīvoto ēku attīstības iespējas veidojot pašvaldības dzīvojamo fondu (Līga Treija). Īslaicīgā izmantošana un pagaidu arhitektūras objekti tika piemēroti kā reģenerācijas stratēģija degradētās teritorijas attīstībai Torņakalnā (Ernests Šveisbergs).

Telpiskās attīstības priekšlikums Jēkabpils vecpilsētas laukumam pētīja pieejas vēsturiski veidojušās un sarežģītas sabiedriskās pilsēttelpas pārkvalifikācijai (Zane Teseļska). Attīstības priekšlikums Engures ostas un tās apkārtnes teritorijas attīstībai (Jānis Bērziņš) tika izstrādāts, ņemot vērā «sarūkošās pilsētas» fenomenu un piemērojot to ostu ciematiem. Saulkrastu attīstība tika plānota saistībā ar sezonālu sarukšanu, meklējot pievilcīgas publiskās izklaides un atpūtas funkcijas bijušās zivju pārstrādes rūpnīcas pārbūvei (Ruta Žeigure).

Bakalaura darbus vērtēs Valsts pārbaudījuma komisija: LAS priekšsēdētāja un arhitekte Gunta Grikmane, arhitekts Mg. Arch. Barts Melorts (MikeViktorViktor / BE), arhitekts Andris Kronbergs (ARHIS), LLU profesore, Dr. arch. Aija Ziemeļniece, LLU docente, Dr. Arch. Una Īle un arhitekte, FAD docente, Dr. Arch. Ilze Paklone. Komisiju vadīs arhitekts, Igaunijas Mākslas akadēmijas Arhitektūras departamenta dekāns un profesors Tomass Tammis (EE).

 

Uz aizstāvēšanu tiek aicināti visi interesenti, mācībspēki, arhitektūras profesionāļi un studenti, kolēģi, draugi un atbalstītāji!

Bakalaura darbu prezentācijas un aizstāvēšanas process notiks angļu valodā. Lai uzzinātu aizstāvēšanas secību, sekojiet līdzi informācijai mājaslapā: architecture.riseba.lv

Dalīties ar ierakstu:

Pievienot komentāru

avatar
10000