16/12/2003

Domājot par Rīgas Rātsnama jauno ēku, gribu pieskarties kādam aspektam varas un arhitektūras attiecībās. Es to nosauktu par varas arhitektūras stilu. Visvienkāršāk to varētu stādīties priekšā kā valdības (domes) ēkā izmantoto formu valodu — pielietotos risinājumus, principus, ēkas izveidojuma elementu stilistiku....

3 Komentāri

15/12/2003 zalite

Arhitektu likuma rediģētais - 3.(?), J.Lejnieka variants. 10.12.2003.ARHITEKTU PRAKSES LIKUMS I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1. pants. Šis likums nosaka arhitektu profesionālās darbības kārtību Latvijas Republikā. 2. pants. Arhitekts šī likuma izpratnē ir persona, kurai ir likumam ?Par reglamentētajām profesijām un...

4 Komentāri

07/12/2003

Iespēja uz 40 minūtēm pārtvert starptautiski slaveno arhitektu, nē, vairāk, — nebūs melots, ja teikšu — arhitektu Nr. 1 pasaulē, gadījās kā aklai vistai grauds. Prāgā, gaidot lidmašīnu tālākceļam uz Romu, ieraugu kādu Maskavas tranzītreisa pasažieri — savas studijlaika mākslas vēstures pasniedzējas vīru...

3 Komentāri

03/12/2003

Latvijas Arhitektu savienības (LAS) atbildīgā sekretāre Velta Holcmane atgādināja, ka konkursa gaitu koordinēja darba grupa, ko izveidoja LAS sadarbībā ar Liepājas koncertzāles atbalsta fondu un Liepājas Būvvaldi, bet finansēja Liepājas dome. Apzinātie 21 arhitektu birojs ar pieredzi koncertzāļu projektēšanā saņēma ielūgumu piedalīties,...

02/12/2003

Raksta saturs: I. Arhitekts Ģirts Vanags un Postformprojekts (Latvijas Architektūra, #1(45)/03). II. Arhitekti: A.Kronbergs, J.Lasis, E.Beernaerts, V.Uzors, piedaloties B.Bulai, Ģ.Kilēvicam. Projektēšanas birojs Arhis (teksts no uzņēmuma mājaslapas). J.Gertmaņa piedāvātie sākotnējā un vissenākā projekta risinājuma materiāli apskatāmi četros attēlos bilžu slejas...

14 Komentāri

30/11/2003

Preses stunda notika Liepājas būvlietu veikala Māja vienā no zālēm, kur līdz gadu mijai atradīsies piecu konkursam iesniegto darbu ekspozīcija. Par tiem savas simpātijas, balsojot, varēs izteikt arī iedzīvotāji un jebkurš interesents. Pēc īsa komentāra, ko pauda katrs no profesionālās žūrijas...

28/11/2003

Zīmīgi, ka gan semināra ieskaņā, gan, jo vairāk, semināra noslēgumā vairākkārt izskanēja dalībnieku un sabiedrisko novērotāju pārdomas un rūpes par to, kā un vai piedāvātās idejas tiks realizētas, jo šādi un līdzīgi pasākumi Rīgas centrā notikuši jau vairākkārt tieši pēdējo gadu...

28/11/2003

Milzīgums ir viena no mūsdienu arhitektūras svarīgākajām problēmām. Vienlaicīgi ar plānu apjomu pieaugšanu arhitektoniskā izdoma tik tikko spēj uz tiem atbildēt.Milzīgums ir neizbēgams. Kopš industriālās revolūcijas sākuma civilizācija neatlaidīgi virzās uz izmēru palielināšanu: pilsētas kļūst aizvien lielākas un pieprasa arvien...

28 Komentāri

23/11/2003

God. LAS valde! Paldies par uzaicinājumu iesūtīt ierosinājumus jautājumā par Latvijas Arhitehtūras projektu iesniegšanu nākošajai Venēcijas Arhitektūras bienālei.Venēcijas bienāle, kā pārliecinājos iepriekšējās bienāles ar devīzi Next apmeklējuma laikā, nav nekāds karnevāls vai ekscentrisku triku demonstrācijas vieta.Tajā tika izstādīti dažādu pasaules...

5 Komentāri

21/11/2003

Š.g. 20.novembrī notika seminārs Pēckara arhitektūras mantojums. Rīgas Rātslaukuma apkārtnes detālā plānojuma koncepcijas, kuru rīkoja pilsētas Attīstības departaments un Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Rīgas biroju.Lai gan semināra norisei nācās sekot vienīgi pēc publikācijām preses izdevumos, pamanīju vairākas...

19/11/2003

Arhitektu prakses likumsI nodaļaVispārīgie noteikumi1. pants. Šis likums nosaka arhitektu profesionālās un korporatīvās darbības kārtību Latvijas Republikā.2. pants.Arhitekts šī likuma izpratnē ir persona, kurai ir likumam ?Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu? un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 194 ?Izglītības...

12 Komentāri

18/11/2003

Вносится Правительством Российской Федерации ПроектРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНО внесении изменений и дополнений в Федеральный закон«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»Статья 1. Внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской...

03/11/2003

Pastāv mūžam neatbildēti jautājumi — kas ir arhitektūra vispār un kas ir mūsu laika arhitektūra. Vai tā ir izsmalcināti dārga, elitāri—intelektuāla un sakramentāla būvmāksla, kas paredzēta augsti attīstītas kultūras, prāta un citu izcilo īpašību īpašniekiem (tipa — dižciltīgie, oligarhi, bohēma, jūgenda mantojuma...

03/11/2003

Pēdējos gados kaut kā neveikli un muļķīgi sanāk ar mūsu profesijas publisko prestižu — tikko kaut ko sāk būvēt Rīgas centrā, var nosaukt jebkuru objektu, gandrīz bez izņēmumiem, tas uzreiz izsauc iebildumu lavīnu — Valsts pieminekļu inspekcija, kā izteikti radoša un kompetenta...

12 Komentāri

03/11/2003

АРХИТЕКТУРНАЯ КРИТИКА - ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ.К архитектурной критике среди архитекторов существует сегодня странное отношение. Никто не утверждает, что она не нужна, но и особо желающих поупражняться в этом виде деятельности, за малым исключением, пока не находится. Одной из причин этого, по-видимому,...

02/11/2003

2002.gadā Liepājas dome U.Pīlēna birojam pasūtīja izstrādāt visai ēkai vienotu rekonstrukcijas koncepciju, no kuras neatkarīgi saietu nama vienā spārnā jau bija iznomāts (Tirgonis), izprojektēts (arhitekts Agris Padēlis—Līns) un izbūvēts (Remonts K) kinoteātris Balle un uz kuras pamata Komunālā pārvalde š.g....

02/11/2003

2002.gada pavasarī Liepājas simfoniskā orķestra (LSO) diriģents un mākslinieciskais vadītājs jau 10 gadus, pēdējā sasaukuma Liepājas domes deputāts Imants Resnis gadu pēc domes lēmuma Par valsts nekustamās mantas Liepājā, Radio ielā 8, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā, kuru, agonējošu padomju...

23/10/2003

Š.g. 4.jūlijā pieņēma ekspluatācijā ieejas daļu Vecās Ostmalas promenādē. 2001.gadā Būvvaldes divkārt sludinātā skiču konkursa Par tiesībām veikt būvprojektēšanu Vecās Ostmalas rekonstrukcijai un labiekārtošanai Liepājā pirmās reizes — atklātais konkurss (pretendenti Komunālprojekts Jelgava un Tebodin Latvia Limited) beidzās bez rezultāta....

23/10/2003

Izraksts no AVF statūtiem un dibināšanas protokola Arhitektūras Veicināšanas Fonds? (turpmāk tekstā — Fonds) ir sabiedriskā organizācija, kuras dibinātājiem rūp arhitektūras attīstības un vides veidošanas problēmas. Tās darbības pamatmērķis ir sekmēt informācijas, domu un pieredzes aktīvu apmaiņu, veicināt izglītību, kompetentu...

20/09/2003

Laiks rit ātri, un esam jau pieraduši pie e—pasta, elektroniskajām avīzēm, grāmatām utt. Kādas pārmaiņas cilvēku komunikatīvajā dzīvē ievieš mūsdienu informācijas tehnoloģijas? Kā šīs tehnoloģijas iespaido cilvēku uztveri un kā uztvertais maina viņu dzīves stilu? Un kā šādas pārmaiņas ietekmē to,...

6 Komentāri