Arhitektūras veicināšanas fonda dibināšana

Izraksts no AVF statūtiem un dibināšanas protokola

Arhitektūras Veicināšanas Fonds? (turpmāk tekstā — Fonds) ir sabiedriskā organizācija, kuras dibinātājiem rūp arhitektūras attīstības un vides veidošanas problēmas. Tās darbības pamatmērķis ir sekmēt informācijas, domu un pieredzes aktīvu apmaiņu, veicināt izglītību, kompetentu viedokļu veidošanos un diskusiju uzturēšanu profesionālajā vidē un ar sabiedrību. Šiem mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura, to realizācija ir labdarīga un izglītojoša, un tā izpaudīsies Fonda organizētos un atbalstītos projektos un pasākumos. Fonds ir Latvijas Arhitektu Savienībai un citām radniecīgām profesionālajām apvienībām draudzīga organizācija un viens no tā uzdevumiem ir apvienojot resursus sekmēt to darbību.
Darbības mērķu un uzdevumu izpildei Fonds piesaista un apvieno privātos un valsts  līdzekļus:

  • informācijas izplatīšanai un apmaiņai publiskajos mēdijos ( galvenokārt interaktīvajā platformā A4D);
  • semināru, lekciju, studiju un citu izglītību veicinošu pasākumu organizēšanai un atbalstam;
  • pēc atsevišķa plāna — stipendiju piešķiršanai arhitektūras studijām un teorētiskajiem projektiem;
  • citu normatīvajos aktos atļauto darbību veikšanai.

Fonds darbojas visā Latvijas Republikas teritorijā.
Fonda valde atrodas Kalēju 8, Rīga, LV 1050, kas ir Fonda juridiskā adrese.
Fonda augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.
Fonda pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir Valde.
Fonda Valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem (2) Valdes biedriem. Uz pirmajiem 6 mēnešiem valdes sastāvā ievēlēti V. Neilands, I. Lazdiņš un A. Sīlis.
Par Fonda biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kas ir ieinteresēta Fonda sekmīgā darbībā, atbalsta Fonda mērķus un iestājoties personīgi dod kādu būtisku ieguldījumu Fonda rīcībspējas veicināšanai. Biedru uzņemšanas kārtība reglamentēta statūtos.

Rīgā, 2003. gada 10. oktobrī
Valdes priekšsēdētājs A. Sīlis

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx