Klajā nākusi literatūrzinātnieces un folkloristes Janīnas Kursītes grāmata Latvieša māja, kurā tautas arhitektūra un latviskā mājas izjūta izzināta un rādīta caur folkloras un mitoloģijas prizmu, pievēršoties arī ainavai, krāsu un skaitļu simbolikai un citām tēmām. Autore atzīst, ka viņu kā...

Esošā situācija Rail Baltica dzelzceļa līnija paredzēta paralēli Via Baltica (Liivi tee) un esošām dzezsceļa sliedēm. Trasporta ceļu estakāde atdala pilsētas industriālo daļu no Pērnavas upes un tai pieguļošās, attīstāmās dabas teritorijas. Dabas teritorijā atrodas saglabājami dižkoki, aizsargājami biotopi, sikspārņu...

40 minūtēs no Pērnavas līdz Tallinai, 50 minūtēs no Pērnavas līdz Rīgai. Pēc Rail Baltica projekta pabeigšanas radikāli mainīsies Pērnavas ģeogrāfiskā lokācija Igaunijas laiktelpā.  Pērnavas iedzīvotāji ar galvaspilsētu būs saistīti labāk un ātrāk, nekā Tallinas piepilsētas iedzīvotāji sastrēgumstundās. Laiks ir...

Kultūrkapitāla prēmija. Peep Jänes Atšķirībā no Latvijas un Lietuvas, Igaunijā galvenās arhitektūras godalgas pasniedz nevis Arhitektu savienība, bet valsts — Kultūrkapitāla fonda personā. Kopš 1996. gada tradicionāli februāra sākumā notiek Kultūrkapitāla gada balvas pasākums, kurā tiek godināti sasniegumi astoņās dažādās...

Pareizticīgo katedrāle Rīgā tika slēgta 1963. gadā ar LPSR Ministru Padomes lēmumu, lai ierīkotu te Zinību namu. Oficiālā misija, kā vēstī padomju avoti, bija «propagandēt sabiedriski politiskās zināšanas, tehnikas un dabas zinātņu sasniegumus plašās darbaļaužu masās». Reizē ar to padomju...

Nozares gaidītākā publikācija noteikti ir Būvniecības prognozes 2015, kas veidota kā pārskats par būvniecības pasūtījumiem Latvijā no valsts un pašvaldību puses 2015. gadā. Par izmaiņām, kas skārušas obligāto būvkomersantu reģistrāciju informāciju žurnālam sagatavojusi Ekonomikas ministrija, kā arī ministrijas pārstāvji atbild...

Darbā ir pētīti vizuālā attēlojuma interpretācijas un nolasāmības aspekti, kā arī teorētiski pamatoti pieci kritēriji vizuālā attēlojuma nolasāmības raksturošanai plānošanas dokumentos Latvijā: satura un vizuālo izteiksmes formu līdzsvarota daudzveidība; valodas saskaņotība dokumentā; telpisko dimensiju un zonējuma principu saskaņotība dokumentā; stratēģisko...

Projekta galvenie principi Vienkāršība. Arhitektoniskā risinājuma pamatā ir eleganta vienkāršība un uzbūves skaidrība, kas nodrošina elastību tālākā projekta attīstībā un funkcionālā izmantošanā. Strukturālā kārtība. Projekta strukturālās kārtības pamatā ir ēkas funkcionalitāte un estētiskās kvalitātes. Jaunās ēkas būvapjoms tiek organizēts ar...

Balvas un konkursi vienmēr ir raisījuši diskusijas arhitektu vidū, bet jo īpaši to vidū, kas nav saņēmuši atzinību, vai nav saņēmuši galveno balvu. Latvijā Arhitektūras gada balvā (LAGB) tiek piešķirta viena galvenā balva un papildbalvas — bronzas ananāss un ananāsa...

Domājot par to, kā šoreiz reprezentāt Lietuvas arhitektūru, kādus arhitektūras darbus vai norises atspoguļot, izvēle apstājas pie diviem regulāriem pasākumiem, kas rāda zināmu izvērtēšanu un labāko sasniegumu atlasi — runa ir par divām skatēm jeb balvām. Kā zināms, Lietuvas gadījumā...

Divi studiju gadi veidoti kā 11 darbnīcu sērija dažādās Eiropas arhitektūras augstskolās, aptverot Bltijas un Ziemeļvalstu reģionu, centrālo un Dienvideiropu. Pilsētplānošanas, kā arī arhitektūras un mākslas tēmas ietvers iesaistīto augstskolu pilsētām un reģioniem būtiskus atklātus jautājumus, aplūkojot tos dažādos mērogos....

Meta koncepta pamatā ir ilgtermiņā ekonomisks un arhitektoniski mērens skolas apjoms, kura galvenās kvalitātes ir ērts plānojums ar labi uztveramu un loģisku mācību telpu izvietojumu, kā arī skaidru koptelpu zonējumu un dažādību. Viens no ēkas veidolu nosakošajiem raksturlielumiem ir efektīvas...

Vai ir kāds pieteicies un līdz 5.februārim šogad reģistrējies UIA Creativersal KONKURSAM - International Competition For MOLEWA - Ķīnā? ir kāds??Gribēju piedāvāt sadarbību.Ir idejas, ir iestrādnes, ir pieredze... gan ne Ķīnā.Otrs, paralēls jautājums, kas šogad brīnumainā kārtā kļuvis aktuāls, ir...

Daugavgrīva mūsdienu Rīgā ir nepamatoti aizmirsta nomale ar izteikti lokālu un arī globālu potenciālu.  Vēsturiski tā ir bijusi visa sākums — vieta, kur Daugava ietek jūrā, kur iebrauc tirgotāji un iekarotāji, vieta, kas sargā Rīgu un vieta, kam gājuši cauri...

5. februārī ir izsludināta darbu pieteikšana nacionālajam Latvijas arhitektūras konkursam — Latvijas Arhitektūras Gada balvai 2015. Darbus var pieteikt viena mēneša laikā, līdz 5. martam. Konkursa darbi šogad tiks vērtēti četrās kategorijās — Objekti (ar sešām apakškategorijām), Vīzijas, Procesi un...

Savā prezentācijā profesors runās par dienasgaismas nozīmi arhitektūrā, dos padomus, kā novērtēt dienasgaismas kvalitāti un iepazīstinās ar solārās ģeometrijas formulām. Profesors Hendriks Volls (Hendrik Voll) ir pētnieks un Tallinas Tehnoloģiju universitātes Civilo inženierzinātņu fakultātes, Vides inženierzinātņu departamenta, Apsildes un Ventilācijas...

26 Komentāri

Vīzija — Berģu mūzikas un mākslas pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē. Misija — mēs nodrošinām kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās ievirzes izglītību, balstoties...

27 Komentāri

Ceturtdien, piektdien — 5. un 6. februārī ikgadējās LU zinātniskās konferences ietvaros Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē notiks plānošanai veltīto apakšsekciju sēdes — Alberta ielā 10, 403. auditorijā.Programma 5. februārī — Teritorijas, resursi un plānošana6. februārī — Telpiskā plānošana un...

36 Komentāri