Skola Upesciemā — FUZ31

Meta koncepta pamatā ir ilgtermiņā ekonomisks un arhitektoniski mērens skolas apjoms, kura galvenās kvalitātes ir ērts plānojums ar labi uztveramu un loģisku mācību telpu izvietojumu, kā arī skaidru koptelpu zonējumu un dažādību. Viens no ēkas veidolu nosakošajiem raksturlielumiem ir efektīvas «virsmas platības / tilpuma» proporcijas (surface-area-to-volume ratio) ievērošana.

Projektā liela nozīme pievērsta esošo vides resursu izmantošanai un to vērtības paaugstināšanai — meža saglabāšana, esošās skolas respektēšana un iekļaušana ansamblī, un grāvja atjaunošana par kanālu ar estētisku un funkcionālu lomu — pastaigu vieta, laivu piestātne un sadzīves notekūdeņu attīrīšana.

Novietne

Skola izvietota pļavas līdzenumā, cenšoties skart pēc iespējas mazāk koku un saglabājot esošas dabas vērtības. Galvenā fasāde orientēta pret Mākslas un mūzikas skolu. Starp abām ēkām veidojas kopīgs priekšpagalms ar velonovietnēm, ieejas daļa ar garderobēm un labiekārtotu klāju un laukums dažādām skolu aktivitātēm, kas piekļaujas mežam un atverās pret jaunveidoto kanālmalu.

Sporta laukumu paredzēts izvietot dziļāk meža daļā pie ūdens, ar skatītāju tribīnēm, kas dabiski iekļaujas esošajā reljefā. Sporta skrejceliņš izvietots gar kanālmalu, kas veidotu ainavisku sporta laukumu. Esošais mežs tiek sakopts un atstāts ar dabisko pamatni, izvietojot tur taciņu sistēmu un atsevišķas atpūtas vietas.

Satiksmes organizācija

Paredzētas divas galvenās plūsmas — no ielas puses, kur ērti piebraukt ar transportu no Rīgas puses; un no Upesciema centra puses gar sporta laukumu un kanālmalu, kur iespējams piekļūt ar velosipēdu un kājām pa ainavisku ceļu esošās skolas uzkalna pakājē.

Ēka

Ēkas būvapjoms dalīts divās kārtās, atbilstoši konkursa nolikumam. Kodolu veido koptelpas — sporta zāle, aktu zāle, kafejnīca un bibliotēka, ap kodolu izkārtotas mācību telpas, kas sadalītas mācību blokos. DA ēkai pieslēdzas ātrijs, kas kalpo par horizontālo un vertikālo plūsmu kodolu, ieejas daļu un rekreācijas zonu ar terasēm un oranžērijām labvēlīgākam mikroklimatam.

Būvkonstrukcijas

Ēkas virszemes daļa veidota koka stāvbūves konstrukcijā, izmantojot kalibrētu masīvkoku un līmētus koka elementus. Pārsegumi un sienas no šķērslīmētiem koka paneļiem. Ēkas būvniecībā izmatoti prefabricēti koka paneļi ar jau rūpnieciski iemontētiem logiem, kas atvieglo un vienkāršo ēkas būvniecību. Tas atvieglo arī paralēlu otrās kārtas būvniecību, jo uz vietas tiek veikti pārsvarā montēšanas darbi.

Enerģijas patēriņš

Ēkas kompaktais veidols un tā orientācija pret dienvidaustrumu virzienu, ļauj sasniegt optimālu rezultātu ēkas īpatnējā enerģijas patēriņā, kas ir 38 kwh/m² gadā. ēkas enerģijas patēriņš optimizēts, izmantojot PHPP (passive house planning package  — pasīvo ēku projektēšanas programma).

 

Tehniskie rādītāji

Apbūves laukums — 3860 m² (ieskaitot abu ēku savienojošo apjomu)

Kopējā ēkas platība — 8955 m²

1. kārta — 5212 m²

2. kārta — 3742 m²

Dalīties ar ierakstu:

Pievienot komentāru

avatar
10000