Zirgu iela 14. Vincents


Klusi un ar nelielu atsaucību aizvadīts konkurss
redzamai Vecrīgas vietai — gruntsgabalam Zirgu un kādreizējās Ķēniņa ielas stūrī,
paredzot jaunu biroju ēku ar kafejnīcu, kas pavērsta pret Līvu laukumu. Triju darbu konkurencē par labāko atzīts
biroja Vincents Arhitektūra priekšlikums.

Projekta galvenie
principi

Vienkāršība. Arhitektoniskā
risinājuma pamatā ir eleganta vienkāršība un uzbūves skaidrība, kas nodrošina
elastību tālākā projekta attīstībā un funkcionālā izmantošanā.

Strukturālā
kārtība.
Projekta
strukturālās kārtības pamatā ir ēkas funkcionalitāte un estētiskās kvalitātes.
Jaunās ēkas būvapjoms tiek organizēts ar ģeometrisku tīklu, kas rada loģisku,
skaidru projekta arhitektūru un ļauj maksimāli racionāli izmantot zemesgabalu.

Daudzpusība un
vienotība.
Ēkas
fasādēm un plānojumam piemīt ģeometriska vienotība, kas atspoguļo Līvu laukuma
apbūves raksturu. Projekta daudzpusību veido dažādās izmantošanas funkcijas.

Individualitāte. Projekts bagātina
Līvu laukuma apbūves vēsturisko substanci un, vienlaikus, dialoga formā piedāvā
individualitāti un mūsdienīgumu. Ēkas individualitāti pasvītro neregulārā
novietnes situācija.

Esošā situācija

Projektā zemes gabala robežas izveidotas mūsdienās un atšķiras
no vēsturiskā zemes gabala parcelējuma. Apbūves gabals vēsturiski bijis pilnībā
apbūvēts. No trim ēkām līdz mūsdienām saglabājusies tikai viena — Zirgu un Ķēniņu
ielas stūrī, kuras pirmsākumi attiecināmi uz 18. gs. un tās būvapjoms
saglabājis agrīnā klasicisma formveidi. Ēka Zirgu ielā 12 tika nojaukta padomju
gados. Savukārt, ēka uz Ķēniņu ielas tika nopostīta kara laikā un drīz pēc tam tikusi
pilnībā nojaukta.

Zem esošā pagalma atrodas vēsturiskās ēkas pagraba
konstrukcijas, kas, iespējams, ir par iemeslu pagalma virsmas iesēdumiem. Pēc Otrā
pasaules kara Kaļķu, Meistaru un Zirgu ielu robežās nopostītā apbūve tika pārvērsta
par laukumu. Konkursā piedāvātais priekšlikums respektē mūsdienu Līvu laukuma teritorijas
pilsētbūvniecisko situāciju un veido laukuma fronti, saglabājot novietnes
vēsturisko substanci.

Arhitektoniski
telpiskais plānojums

Biroju ēkas apjomam paredzēti pieci stāvi no kuriem
divi mansardā, bet kafejnīcas paviljona piebūvei — viens stāvs ar ekspluatējamu
jumtu. Pirmā stāva līmenī abos apjomos paredzēta kafejnīcas funkcija. Augstākos
stāvos plānotas biroju telpas.

Jaunās biroju ēkas priekšlikums respektē bijušās, vēsturiskās
Ķēniņu ielas ēkas telpiskās aprises, siluetu, dzegas un kores augstumu. Vienlaikus,
ēka arī respektē esošo pilsētbūvniecisko situāciju, kurā tā ir Līvu laukuma
frontes daļa, rezultātā veidojot perimetrālai apbūvei raksturīgu un loģisku noslēgumu
kvartālam starp Zirgu un Ķēniņu ielu.

Novietnes pilsētbūvnieciskā situācija nosaka, ka biroju
ēkas trīs fasādes ir vienlīdz labi uztveramas no Līvu laukuma. Projektā
izmantots princips, ka visas fasādes ir vienlīdz prioritāras, un tām ir vienāds
dzegas augstums un tektoniskais jumta risinājums. Virs kafejnīcas jumta terases
iespējams uzstādīt vieglas konstrukcijas saliekamu auduma pārsegu, kas uzsvērs
kvartāla telpiskās aprises un pasargās kafejnīcas terases apmeklētājus no lietus
un saules stariem.

Plānojums 

Plānojuma pamatā ir racionāla konstruktīvā shēma, kas
ļauj ēkas iekštelpu plānojumu elastīgi piemērot dažādiem izmantošanas un
nākotnes attīstības scenārijiem.

Pirmais stāvs. Biroju ēkas un
kafejnīcas paviljona ielas līmenis ir pilnība atvēlēts kafejnīcas funkcijai. Plānojums
ir viegli transformējams, piemērojot telpu dažādām vajadzībām. Kafejnīcas telpiskā
organizācija paredz apmeklētājos veicināt vietas sajūtu (genius loci), tādēļ plānojums veidots maksimāli atklāts, paverot plašu
skatu uz Līvu laukumu. Papildus pirmajā stāvā ir paredzētas palīgtelpas un viesu
tualetes. Apmeklētāju nokļūšanai uz jumta terases paredzētas kāpnes un lifts.
Piegāde kafejnīcai organizēta no pagalma puses.

Kāpņu telpas risinājums un novietne nodrošina
apmeklētāju nokļuvi uz jumta terases, kā arī pieļauj dažādus nākotnes
attīstības scenārijus, kad, piemēram, ēkas stāvu skaitu varētu palielināt,
paredzot papildus biroja telpas.

Otrais stāvs. Centrālais elements
ir ekspluatējama jumta terase. Uz terases būs iespēja nokļūt arī no biroja
telpām. Biroju ēkas tipveida stāva plānu veido biroja platība un sanmezgls. Ēkas
konstruktīvais risinājums ļauj stāva platību izmantot kā brīvo plānojumu (open plan) vai arī veidot nodalītus kabinetus.
Trešā un ceturtā stāva biroji
turpina otrā stāva telpu plānojuma principu, bet piektajā stāvā paredzēta viena darbistaba. Biroja apjoma katrā
stāvā paredzēts funkcionālais savienojums ar vēsturisko ēku Zirgu un Ķēniņa
ielu stūrī.

Fasādes risinājums

Fasāžu kompozīcijas galvenais mērķis ir veidot
pilsētbūvniecisku vienotību Līvu laukuma arhitektoniski daudzveidīgajā ēku
ansamblī. Biroja piebūves un kafejnīcas apjoma fasāžu kompozīcijas pamatā ir
stingri ritmiska plānojuma struktūra un dialogs ar apkārtējās apbūves raksturu —
vēsturisko apbūves mērogu un tradicionālajiem materiāliem. Dialogs risināts
neofunkcionālisma formās, dominējot izsmalcinātai vienkāršībai, dabisku toņu
atturībai un augstai arhitektonisko detaļu kultūrai.

Fasāžu mākslinieciskais risinājums ir semantisks — ēkas
tēls reprezentē tās funkciju. Fasādēm izvēlētais kompozicionālās vertikalitātes
princips sasaucas ar dažādo Līvu laukuma areāla apbūvi, kurā vertikalitāte
reprezentēta dekoratīvajos elementos un fasāžu logu proporcijās. Ēkas logi veidoti
vertikālās grupās. Katra vertikālā logu grupa veido vienu logu asi. Projekts
respektē arī vēsturiskās, nopostītās ēkas logu asu skaitu. Piemēram, fasādei
pret Ķēniņu ielu ir divas logu grupas atbilstoši vēsturiskās ēkas divām logu
asīm.

Vertikālo logu grupu galvenie horizontālie dalījumi
ievēro vēsturiskās ēkas, kas atradās uz Ķēniņu un Zirgu ielas stūra, fasādes
galvenos horizontālos dalījumus. Ielas līmenī jaunbūves fasāde paredzētas ar
plašu stiklojumu un iespēju vasaras sezonā kafejnīcas telpas atvērt pret Līvu
laukumu. Galvenās fasādes centrālā daļa ielas līmenī nepiekļaujas zemesgabala
robežai, izveidojot āra terasi pret Līvu laukumu zemes gabala robežās.

 

Projekta tehniskie
rādītāji:

Apbūves laukums — 287 m²

Biroju platība — 215 m²

Kafejnīcas platība — 200 m²

Ēkas kopējā platība — 415 m²

Stāvu skaits — 5  

Projekta galvenie
principi

Vienkāršība. Arhitektoniskā
risinājuma pamatā ir eleganta vienkāršība un uzbūves skaidrība, kas nodrošina
elastību tālākā projekta attīstībā un funkcionālā izmantošanā.

Strukturālā
kārtība.
Projekta
strukturālās kārtības pamatā ir ēkas funkcionalitāte un estētiskās kvalitātes.
Jaunās ēkas būvapjoms tiek organizēts ar ģeometrisku tīklu, kas rada loģisku,
skaidru projekta arhitektūru un ļauj maksimāli racionāli izmantot zemesgabalu.

Daudzpusība un
vienotība.
Ēkas
fasādēm un plānojumam piemīt ģeometriska vienotība, kas atspoguļo Līvu laukuma
apbūves raksturu. Projekta daudzpusību veido dažādās izmantošanas funkcijas.

Individualitāte. Projekts bagātina
Līvu laukuma apbūves vēsturisko substanci un, vienlaikus, dialoga formā piedāvā
individualitāti un mūsdienīgumu. Ēkas individualitāti pasvītro neregulārā
novietnes situācija.

Esošā situācija

Projektā zemes gabala robežas izveidotas mūsdienās un atšķiras
no vēsturiskā zemes gabala parcelējuma. Apbūves gabals vēsturiski bijis pilnībā
apbūvēts. No trim ēkām līdz mūsdienām saglabājusies tikai viena — Zirgu un Ķēniņu
ielas stūrī, kuras pirmsākumi attiecināmi uz 18. gs. un tās būvapjoms
saglabājis agrīnā klasicisma formveidi. Ēka Zirgu ielā 12 tika nojaukta padomju
gados. Savukārt, ēka uz Ķēniņu ielas tika nopostīta kara laikā un drīz pēc tam tikusi
pilnībā nojaukta.

Zem esošā pagalma atrodas vēsturiskās ēkas pagraba
konstrukcijas, kas, iespējams, ir par iemeslu pagalma virsmas iesēdumiem. Pēc Otrā
pasaules kara Kaļķu, Meistaru un Zirgu ielu robežās nopostītā apbūve tika pārvērsta
par laukumu. Konkursā piedāvātais priekšlikums respektē mūsdienu Līvu laukuma teritorijas
pilsētbūvniecisko situāciju un veido laukuma fronti, saglabājot novietnes
vēsturisko substanci.

Arhitektoniski
telpiskais plānojums

Biroju ēkas apjomam paredzēti pieci stāvi no kuriem
divi mansardā, bet kafejnīcas paviljona piebūvei — viens stāvs ar ekspluatējamu
jumtu. Pirmā stāva līmenī abos apjomos paredzēta kafejnīcas funkcija. Augstākos
stāvos plānotas biroju telpas.

Jaunās biroju ēkas priekšlikums respektē bijušās, vēsturiskās
Ķēniņu ielas ēkas telpiskās aprises, siluetu, dzegas un kores augstumu. Vienlaikus,
ēka arī respektē esošo pilsētbūvniecisko situāciju, kurā tā ir Līvu laukuma
frontes daļa, rezultātā veidojot perimetrālai apbūvei raksturīgu un loģisku noslēgumu
kvartālam starp Zirgu un Ķēniņu ielu.

Novietnes pilsētbūvnieciskā situācija nosaka, ka biroju
ēkas trīs fasādes ir vienlīdz labi uztveramas no Līvu laukuma. Projektā
izmantots princips, ka visas fasādes ir vienlīdz prioritāras, un tām ir vienāds
dzegas augstums un tektoniskais jumta risinājums. Virs kafejnīcas jumta terases
iespējams uzstādīt vieglas konstrukcijas saliekamu auduma pārsegu, kas uzsvērs
kvartāla telpiskās aprises un pasargās kafejnīcas terases apmeklētājus no lietus
un saules stariem.

Plānojums

Plānojuma pamatā ir racionāla konstruktīvā shēma, kas
ļauj ēkas iekštelpu plānojumu elastīgi piemērot dažādiem izmantošanas un
nākotnes attīstības scenārijiem.

Pirmais stāvs. Biroju ēkas un
kafejnīcas paviljona ielas līmenis ir pilnība atvēlēts kafejnīcas funkcijai. Plānojums
ir viegli transformējams, piemērojot telpu dažādām vajadzībām. Kafejnīcas telpiskā
organizācija paredz apmeklētājos veicināt vietas sajūtu (genius loci), tādēļ plānojums veidots maksimāli atklāts, paverot plašu
skatu uz Līvu laukumu. Papildus pirmajā stāvā ir paredzētas palīgtelpas un viesu
tualetes. Apmeklētāju nokļūšanai uz jumta terases paredzētas kāpnes un lifts.
Piegāde kafejnīcai organizēta no pagalma puses.

Kāpņu telpas risinājums un novietne nodrošina
apmeklētāju nokļuvi uz jumta terases, kā arī pieļauj dažādus nākotnes
attīstības scenārijus, kad, piemēram, ēkas stāvu skaitu varētu palielināt,
paredzot papildus biroja telpas.

Otrais stāvs. Centrālais elements
ir ekspluatējama jumta terase. Uz terases būs iespēja nokļūt arī no biroja
telpām. Biroju ēkas tipveida stāva plānu veido biroja platība un sanmezgls. Ēkas
konstruktīvais risinājums ļauj stāva platību izmantot kā brīvo plānojumu (open plan) vai arī veidot nodalītus kabinetus.
Trešā un ceturtā stāva biroji
turpina otrā stāva telpu plānojuma principu, bet piektajā stāvā paredzēta viena darbistaba. Biroja apjoma katrā
stāvā paredzēts funkcionālais savienojums ar vēsturisko ēku Zirgu un Ķēniņa
ielu stūrī.

Fasādes risinājums

Fasāžu kompozīcijas galvenais mērķis ir veidot
pilsētbūvniecisku vienotību Līvu laukuma arhitektoniski daudzveidīgajā ēku
ansamblī. Biroja piebūves un kafejnīcas apjoma fasāžu kompozīcijas pamatā ir
stingri ritmiska plānojuma struktūra un dialogs ar apkārtējās apbūves raksturu —
vēsturisko apbūves mērogu un tradicionālajiem materiāliem. Dialogs risināts
neofunkcionālisma formās, dominējot izsmalcinātai vienkāršībai, dabisku toņu
atturībai un augstai arhitektonisko detaļu kultūrai.

Fasāžu mākslinieciskais risinājums ir semantisks — ēkas
tēls reprezentē tās funkciju. Fasādēm izvēlētais kompozicionālās vertikalitātes
princips sasaucas ar dažādo Līvu laukuma areāla apbūvi, kurā vertikalitāte
reprezentēta dekoratīvajos elementos un fasāžu logu proporcijās. Ēkas logi veidoti
vertikālās grupās. Katra vertikālā logu grupa veido vienu logu asi. Projekts
respektē arī vēsturiskās, nopostītās ēkas logu asu skaitu. Piemēram, fasādei
pret Ķēniņu ielu ir divas logu grupas atbilstoši vēsturiskās ēkas divām logu
asīm.

Vertikālo logu grupu galvenie horizontālie dalījumi
ievēro vēsturiskās ēkas, kas atradās uz Ķēniņu un Zirgu ielas stūra, fasādes
galvenos horizontālos dalījumus. Ielas līmenī jaunbūves fasāde paredzētas ar
plašu stiklojumu un iespēju vasaras sezonā kafejnīcas telpas atvērt pret Līvu
laukumu. Galvenās fasādes centrālā daļa ielas līmenī nepiekļaujas zemesgabala
robežai, izveidojot āra terasi pret Līvu laukumu zemes gabala robežās.

Projekta tehniskie
rādītāji

  • Apbūves laukums — 287 m²
  • Biroju platība — 215 m²
  • Kafejnīcas platība — 200 m²
  • Ēkas kopējā platība — 415 m²
  • Stāvu skaits — 5  

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx