Rail Baltica stacija Pērnavā. SAALS

Esošā situācija

Rail Baltica dzelzceļa līnija paredzēta paralēli Via Baltica (Liivi tee) un esošām dzezsceļa sliedēm. Trasporta ceļu estakāde atdala pilsētas industriālo daļu no Pērnavas upes un tai pieguļošās, attīstāmās dabas teritorijas. Dabas teritorijā atrodas saglabājami dižkoki, aizsargājami biotopi, sikspārņu migrācijas koridors, Pērnavas upes aizsargjosla, kas nosaka ierobežojumus iespējamā plānojumā un teritorijas attīstībā.

Leģenda

ViaBaltica, Baltijas ceļš, savulaik dzīvā cilvēku ķēdē apvienoja visas trīs Baltijas valstis — Lietuvu, Latviju, Igauniju. Runājam atšķirīgās valodās, pat valodu grupas ir dažādas, tomēr ir kas universāls, mums visiem kopīgs, tas meklējams pirmatnējos kodos, zīmju valodā. Pētot baltu un somugru vēsturiskās jostas (autores Inetas Romanovskas pētījums) atklājas, ka viena no kopīgajām un bieži izmantotajām zīmēm ir Auseklis, kas īpaši populārs tieši Igaunijā, saukts arī par Somugrisko krustu un Astoņstaru zvaigzni.

Arī baltu un somugru tautu ‘jājamdzīvnieka’ mītiskā vēsture ir līdzīga — sākotnēji briedis — alnis, tad zirgs. Šodien šo funkciju pilda vilciens. Par teritorijas vietzīme izvēlēts Brieds (igauniski HIRV), Brieža ragi jeb Sauļotais krusts. Vidi formējošo struktūru veido Ausekļu tīkls.

Terminālis

Termināļa telpas izvietotas zem projektētās estakādes  ar visīsāko savienojumu no termināļa uz peroniem. Telpiski termināļa atrašanās zem estakādes uzsvērta ar izbūvētiem apjomiem estakādes līmenī.

Termināļa redzamo daļu veido peronu nojumju dizains. Fasāžu dizaina koncepcijā izmantota garām braucošo vilcienu un automašīnu kustība — skrienošo briežu attēli distancēti, radot kustīgu multiplikācijas efektu.

Labiekārtojums

Pilsētas savienojums ar termināļu un dabas teritoriju paredzēts puspazemes līmenī, kopumā izvietoti trīs dabiski izgaismoti, plaši gājēju tuneļi. Līmeņu starpība risināta ar panudsiem, kas padara termināļu, peronus un parku ērti sasniedzamu gājējiem, velosipēdistiem un personām ar īpašām vajadzībām vistuvākajā iespējamā veidā.

Apzaļumojums

Priekšlikums paredz maksimāli saglabāt estakādes tuvumā augošos dižkokus — simtgadīgās priedes un ozolus. Esošos krūmus un kokus gar upes malu vietām paredzēts izcirst, radot skata koridoru no dzelzceļa uz Pērnavas upi. Termināļa tuvumā izmantoti upes malai raksturīgi stādījumi, graudzāles.

Teritorijas zonējums

Labiekārtojamā teritorija starp transporta estakādi un Pērnavas upi sadalīta trīs zonās:

  • parka zona — saglabāti iekoptie mauriņi un esošais celiņu tīkls,
  • dabas zona — centrālajā daļā kā vides vērtība izcelta nepieradinātā, pirmatnējā daba; gājēju celiņi pacelti virs dabas pamatenes, lai nepārtrauktu augu un mikrovides daudzveidību. Lauzītie celiņi seko esošajam, paugurainajam reljefam arī pa vertikāli.
  • sporta zona — teritorijā ar salīdzinoši maz kokiem un zem esošajām elektrības pārvadu līnijām saglabāta un pilnveidota sporta funkcija.

Ceļu tīkls

Trasporta piekļūšana terminālim organizēta lineāri, stāvēšanas laukumi izvietoti gar projektēto ielu paralēli estakādei, stāvlaukumi sadalīti, integrēti vidē, tā saglabājot maksimāli daudz lielo koku.

Teritorijas centrālajā daļā ap gājēju ielas asi paredzēti sazaroti gājēju celiņi, ko veido Ausekļu tīkla struktūra. Visi gājēju celiņi ved uz termināļa galveno ieeju, kopumā plānā izveidojot vides simbolu – Brieža ragu formu.

Vietzīmes

Laukumos pie ieejām terminālī, parkā, ostā izvietotas vietzīmes, individuāli dizainēti vides objekti — Briežu ragi jeb Sauļotais krusts.

Pilsētbūvnieciskā attīstība

Gājēju ceļš uz termināli novirza Papiniidu ielas asi, izveidojot tiešu savienojumu — jūra, pilsētas centrs, projektētais terminālis, parks, upe, projektētā osta. Priekšlikums paredz pārveidot Papiniidu ielu par gājēju promenādi, sašaurinot ielas braucamo daļu, paplašinot gājēju zonu, veidojot apzaļumojumu.

Papiniidu ielas lūzuma vietā, skvērā pretī galvenai ieejai terminālī paredzēta iespēja nākotnē izbūvēt vertikālu akcentu — Eko torni.

 

Termināļa telpu kopējā platība — 925 m²

Dalīties ar ierakstu:

Pievienot komentāru

avatar
10000