Promocijas darbs par vizuālo attēlojumu telpiskajā plānošanā

24. februārī plkst. 14.30 RTU
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 433. auditorijā Rīgā, Āzenes ielā
18 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā promocijas darbu Vizuālais
attēlojums Latvijas telpiskajā plānošanā
Arhitektūras doktora
zinātniskā grāda iegūšana iaizstāvēs Ilze Paklone.

Darbā ir pētīti vizuālā attēlojuma
interpretācijas un nolasāmības aspekti, kā arī teorētiski pamatoti pieci
kritēriji vizuālā attēlojuma nolasāmības raksturošanai plānošanas dokumentos
Latvijā:

 • satura un vizuālo izteiksmes formu
  līdzsvarota daudzveidība;
 • valodas saskaņotība dokumentā;
 • telpisko dimensiju un zonējuma principu
  saskaņotība dokumentā;
 • stratēģisko un instrumentālo aspektu
  saskaņotība dokumentā;
 • dokumenta valodas piemērotība sadarbības
  veicināšanai plānošanā.

Pētījuma teorētisko ietvaru veido vizuālā
attēlojuma starpdisciplināras interpretācijas aspekti semiotiskās un vizuāli
estētiskās pieejas skatījumā, kā arī vizuālās komunikācijas aspekti sadarbībā
balstītās plānošanas pieejā. Empīriskais pētījums veikts, pētot arhitektoniski
telpiskās vides vizuālās attēlošanas vēsturiskos aspektus Latvijā, analizējot
plānošanas tiesiskā regulējuma izvirzītās prasības dokumentu izstrādei, kā arī
veicot intervijas ar Latvijas plānošanas un arhitektūras nozares ekspertiem par
vizuālā attēlojuma nolasāmības pilnveides nepieciešamību plānošanas dokumentos
Latvijā. Darbā pirmo reizi Latvijas plānošanas kontekstā vizuālā attēlojuma
starpdisciplināras interpretācijas aspekti saistīti ar tiesiskā regulējuma
izvirzītajām prasībām plānošanas dokumentu izstrādei un plānošanas dokumentu
izstrādes prakses analīzi.

Vizuālais attēlojums Latvijas
telpiskajā plānošanā — Ilzes Paklone
s promocijas
darba kopsavilkums
RTU datu bāzē

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx