Žurnāla vāka attēlu — arhitektu un ekstrēmo sportistu Ivaru Šļivku var tulkot kā ambiciozu pieteikumu, jo viesredaktori — Helēna Gūtmane, Marks Geldofs un Ilze Rukšāne žurnāla tēmu — Sarkani Zaļi Zilā telpa ir izvērsuši novatoriski. Brīvības ielu Rīgā, no Berģiem...

1 komentārs

Alekša skvērā īstenotās pārmaiņas ir pirmais publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekts Rīgā, ko, savstarpēji sadarbojoties, veickušas nevalstiskas organizācijas un apkaimes iedzīvotāji. Pirms gada Sarkandaugavas iedzīvotāji piedalījās Labas vietas TALKAS ideju radīšanas spēlē par neviesmīlīgā un novārtā atstātā Alekša skvēra uzlabošanas iespējām,...

Marks Geldofs (LV/BE) ir beļģu arhitekts un pilsētplānotājs, kam interesē integrētu reģionāla un lokāla mēroga attīstības stratēģiju un procesu īstenošana. Viņa profesionālā darbība Nīderlandē un Beļģijā saistīta ar tādām jomām kā stratēģiskā telpiskā plānošana, teritoriālo un detālplānojumu izstrāde, satiksmes plānošana,...

«Kur tad tu tā skrien kā sadedzis?» nadzīgo aptur vecs radinieks. «Uz pilsētas valdes blokmāju nodaļu, mīļais, tikko piedzimušo dēlu pieteikt,» tas steidzīgi atbild. «Ūjā, bērni tak jāreģistrē dzimtsarakstu nodaļā!» radinieks pārsteigts saka. «Nē, nē, tas vēlāk — vispirms blokmāju...

Minēto konkursu gan diez vai varētu saukt par arhitektūras, drīzāk «sakārtošanas» konkursu (sk. sadaļu par publiskās telpas «sakārtošanu» — En Plein Air / Plenērs), to zināmā mērā apliecina arī paredzētā balvu fonda apjoms. Konkursa uzdevumā prasīts: «Izstrādāt idejas metu un...

2001. gadā Sintija ar izcilību pabeidza Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti La Platas Nacionālajā universitātē, Argentīnā. Pēc pārcelšanās uz Vāciju 2004. gadā viņa pabeidza pēcdiploma 2 gadu izpētes un dizaina kursu Mākslas akadēmijā Städelschule (Frankfurtē) profesora Bena van Berkela vadītajā maģistra...

Izstāde sniedz ieskatu Vīnes pilsētas mājokļu būvniecības neparastajos sasniegumos pēdējo piecu gadu laikā. Pa visu galvaspilsētu izkaisītie jauno mājokļu projekti ir ne tikai inovatīvi arhitektūras un pilsētvides apdzīvošanas, bet arī apkārtnes atjaunošanas un jaunu rajonu radīšanas piemēri. Lai gan šie...

Dienas kārtībā: Iepazīstināšana ar konkursa norisi, pieteikumu iesniegšanu un vērtēšanas kritērijiem, atbildes uz publikas jautājumiem. Case study — Ilgtspējīgas biroja ēkas projekta izstrāde un ekspluatācijas nosacījumi? Tēmu prezentēs Upmalas biroju projektētājs Kristofers Leciuss (Christopher Lezius). Upmalas biroji 2013. gadā tika...

Kāpēc nozares cilvēki tik precīzi var/māk definēt kļūmes, bet reālu uzlabojumu scenāriju būvniecības likuma, projektēšanas, u.c. būtisku lietu sakārtošanai ir maz? Žurnāla viesredaktoram projektētājam Mārtiņam Studeram, vienam no Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas līderiem ir viedoklis: «Pašsakārtoties spējīgu būvniecības tirgu veido...