a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Reizes, kad latviešu arhitekti ar panākumiem startē konkursos citur ir īpaši. To var teikt arī par Lauder Architects uzvaru konkursā skolas piebūvei un sporta zālei Valgā, — pilsētā, ar kuru Latvijai ir īpašas attiecības. Žūrijas komentāros atzinīgi tika novērtēts skolas ēkas arhitektūras, funkcionālais un pilsētbūvnieciskais risinājums un iekļaušanās pilsētvides kontekstā.


Pagājušo otrdien, 25. maijā noslēdzās konkurss ledushallei Valkā-Valgā. Trīspadsmit dalībnieku konkurencē par labāko tika atzīts AB Architektu darbs, kas risinot enerģijas taupīšanas problēmu,  interpretē Bakminstera Fullera kupola ideju.

59 komentāri


Noslēdzot Igaunijas dienas A4D — mazāka pilsēta un komercarhitektūra. Abi veikali Vidzemes pilsētā Valgā atrodas burtiski pārdesmit metrus no Latvijas robežas. Lai arī to novietojums un koncepcija ir pilnīgi atšķirīgi, abi ir pietiekoši interesanti mazpilsētas kontekstā.

4 komentāri


Arhitektu namā līdz 20.septembrim apskatāma Rīgas Tehniskās universitātes rīkotās starptautiskās vasaras skolas Robežpāriešana: arhitektūra un urbānisms / Trespassing: architecture and urbanism gaitā tapusī studentu darbu izstāde, kurā dalībnieki iepazīstina ar saviem priekšlikumiem Latvijas un Igaunijas robežtelpas attīstībai.


Aizvien plašāka vasaras skolas dalībnieku pārstāvēto valstu ģeogrāfija un vasarīgāks formāts — darbošanās ārpus telpām, kas šķērso arhitektūras un mākslas robežas, pārsteidzot un iesaistot mazpilsētas iedzīvotājus.

1 komentārs


Vēl jūnijā iespējams pieteikties septītajai Rīgas Tehniskās universitātes organizētajai starptautiskajai vasaras skolai Trespassing: architecture and urbanism, kas no 2. līdz 15.augustam notiks Latvijas un Igaunijas robežtelpā Valkā un Valgā.


Sākusies pieteikšanās septītajai Rīgas Tehniskās universitātes organizētajai starptautiskajai vasaras skolai Trespassing: architecture and urbanism, kas norisināsies šāgada 2.—15.augustā Valkā un Valgā.

3 komentāri


4.martā Valkas — Valgas pilsētu pašvaldību aicināti dvīņu pilsētā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studenti un mācībspēki, lai iepazītos ar pilsētvides un arhitektūras problēmām, nākotnes plāniem un ar pilsētu pašvaldību pārstāvjiem pārrunātu sadarbības iespējas ieceru īstenošanā.

4 komentāri


21.decembrī, kad Igaunija un Latvija pievienošanos Šengenas telpai, jaunas iespējas turpmāko attīstības ceļu turpināt bez robežām pavērsies arī dvīņu pilsētām Valkai un Valgai. Projekta ValgaValka: 1 pilsēta, 2 valstis turpinājums ir kopīgā tūrisma apmeklētāju centra izveide.

1 komentārs


Inspira

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.