22/10/2012

«Šī gada Venēcijas ekspozīcija man šķiet zīmīga ar to, ka šķietami mazāks bija atsevišķo autoru un jaunrades darbu īpatsvars kopējā arhitektūras parādē. Tā vietā manu uzmanību pievērsa vairākas, gribētos teikt, netipiskas biennālei tēmas — autortiesības, būves izmaksas un apbūves normatīvi,»...

12/02/2009

Bieži vien praksē konkurss par «labāko mūsdienu arhitektūras risinājumu» nav gluži tas pats, kas «pasūtītājam šai brīdī pieņemamākais risinājums». Kā uzlabot arhitektūras konkursu kārtību, lai ieguvējs būtu gan pasūtītājs, gan arhitekts un, kas svarīgi, — lai rezultātā rastos laba arhitektūra?...

4 Komentāri

27/01/2009

Situācijā, kad būves tēlu nejauki ietekmē izpildījuma kvalitāte, visskumjāk, iespējams, jūtas arhitekts. Ja vēl tam kā publiskai būvei līdzi nāk arī skandalozs izmaksu pieaugums, ar saviem apjomiem satriecot sabiedrības iztēli un pacietību, arhitekta situācija ir vēl neapskaužamāka. Par Rīgas Dienvidu...

105 Komentāri

11/11/2005

No radošā viedokļa darbs pie Ērika Stendzenieka idejas bija ļoti interesants. Tāpat saspēles moments. Paviljona forma, vietas iekārtojums, projekciju shēma un dzelzs rūsas faktūra tika akceptēti viegli, pat zibenīgi. Sarunas izvērtās par uzskatāmo aģitāciju — tā to varētu nosaukt. Kulmināciju konceptuālās...

2 Komentāri

12/03/2004

Pārdomas par Latvijas Arhitektu savienības (LAS) organizētās Gada skates nozīmi un dziļāko jēgu.Gribu izteikt savu un daudzu citu man zināmu arhitektu pārliecību par to, ka Gada skate nebūtu jāuztver kā konkurss ar uzvarētājiem un tātad arī — zaudētājiem, bet — kā arhitektu sasniegums — katra individuāli un...

6 Komentāri

05/03/2004

4.martā laikrakstos atkal parādījušies Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta un V.Štrama paziņojumi par plāniem periodiski slēgt 11.Novembra krastmalu autosatiksmei. Slēgt visā vasaras periodā nedēļas nogalēs, sākot no piektdienas pēcpusdienas, kad Rīgā vērojami nedēļas lielākie sastrēgumi, un cilvēki pārvietojas, lai dotos...

15/02/2004

Masu saziņas līdzekļos izplatīts Ekonomikas ministrijas oficiāls paziņojums par gaidāmajām pārmaiņām dažādās Latvijas tautsaimniecības jomās (tai skaitā būvniecības) līdz ar valsts galīgo pievienošanos Eiropas Savienībai. Cita starpā uzzinām, ka, iespējams, vispirms un steidzamā kārtā tiks likvidēti tieši arhitektu profesionālās darbības...

25/01/2004

Šis mazais apcerējums radies kā fragmentu apkopojums no mana LMA maģistra darba Stils kā metode arhitektūras projektēšanā un netieši sasaucas ar intelektuālā ringa Iesildīšanās diskusijas tēzēm. Domāju, ka nav svarīgi, kurš no oponentiem gūs virsroku, bet gan pacensties izprast, kāpēc kāda...

6 Komentāri

14/01/2004

Raksts pirmoreiz publicēts februāra žurnālā Latvijas Architektūra 2001.gadā. Uz platformas A4D parādījies un ievietots kā redaktora draudzīgs veltījums Baibai Eglājai (AIG) pēc Arhitektūras Veicināšanas fonda pēdējās sanāksmes. Saskarē ar vēsturiskās vides mantojumu un seno būvju paliekām (pasaulē) vienmēr ir pastāvējušas vairākas...

6 Komentāri

16/12/2003

Apcerējums radies kā speciāls veltījums Rīgas Rātsnama nodošanai. Tā pirmpublicējums Latvijas Architektūras decembra numurā.Domājot par Rīgas Rātsnama jauno ēku, gribu pieskarties kādam aspektam varas un arhitektūras attiecībās. Es to nosauktu par varas arhitektūras stilu. Visvienkāršāk to varētu stādīties priekšā kā...

3 Komentāri

15/12/2003 zalite

Arhitektu likuma rediģētais - 3.(?), J.Lejnieka variants. 10.12.2003. ARHITEKTU PRAKSES LIKUMS I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1. pants. Šis likums nosaka arhitektu profesionālās darbības kārtību Latvijas Republikā. 2. pants. Arhitekts šī likuma izpratnē ir persona, kurai ir likumam ?Par reglamentētajām profesijām...

4 Komentāri

21/11/2003

Vērojumi pēc semināra par pēckara arhitektūras mantojumu.Š.g. 20.novembrī notika seminārs Pēckara arhitektūras mantojums. Rīgas Rātslaukuma apkārtnes detālā plānojuma koncepcijas, kuru rīkoja pilsētas Attīstības departaments un Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Rīgas biroju. Lai gan semināra norisei nācās sekot...

19/11/2003

Nākas konstatēt, ka LAS valdes(?) pasūtītajā un J.Krastiņa(?) izstrādātajā likuma redakcijā 1) trūkst daudzu, arhitekta profesijai vitāli svarīgu definīciju un nostādņu; 2) ir vērojami vairāki juridiska rakstura nonsensi un antidemokrātiskas konstrukcijas. Paliek jautājums - vai tās ir nevērības, vai līdzekļu...

12 Komentāri

18/11/2003

Salīdzinājumam ar Latvijas analogā likuma projektu, piedāvājam ieskatu minētajā KF dokumentā. Īpašu uzmanību būtu jāpievērš jautājumiem, kuri mūsu likumā pieminēti virspusēji, nav risināti vispār vai to formulējums nav atzīstams par progresīvu un mūsdienu ārzemju praksei atbilstošu. Izcēlums red.Вносится Правительством Российской...

20/09/2003

Elektroniskā publicēšana, kas nodrošina ļoti ātru informācijas apmaiņu un nojauc atšķirības starp autoru un lasītāju, Latvijas gadījumā interneta diskusijās nozīmē arī daļēju atšķirības noņemšanu starp varas pārstāvi un sabiedrību.Laiks rit ātri, un esam jau pieraduši pie e—pasta, elektroniskajām avīzēm, grāmatām...

6 Komentāri