31/07/2007

Daudzstāvu dzīvojamā ēka Pūces ielā Plānotā 17 stāvu ēka iecerēta blakus padomju laika deviņstāvu mājām. Savā ziņā jaunā ēka turpina Gunāra Astras ielas apbūves haosu, ko veido gan visai dažāda augstuma dzīvojamās ēkas, gan katoļu baznīca, McDonald's ēstuve, Maximas dižveikals,...

45 Komentāri

27/07/2007

Lai iespējami vispusīgi pārbaudītu reflektantu spējas ne tikai akadēmiskajā zīmēšanā, bet arī telpiskajā domāšanā, jau trešo gadu iestājeksāmenos bez tradicionālajiem antīkās skulptūras galvas un piegāztā kapiteļa zīmējumiem jāveic arī vienkāršu ģeometrisku ķermeņu kompozīcijas telpiski perspektīvā analīze. Kā liecina pieredze, tie...

95 Komentāri

27/07/2007

Ulda Lukševica vadītais arhitektu birojs NRJA kā vienīgais no Latvijas iekļuvis žurnāla Wallpaper šāgada jauno arhitektūras malaču sarakstā 101 of the world`s most exciting new arhitects. Vēl no Baltijas valstīm tajā ierakstīti tikai igauņi Emil Urbel Architects. Arhitektūras ziņu dienesti...

12 Komentāri

26/07/2007

Šāgada rudenī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Pilsētas arhitekta birojs  sadarbībā ar vadošajiem Latvijas arhitektu birojiem, kā arī pieaicinot UNESCO ekspertus plāno pabeigt Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas projektu. Lai veicinātu diskusiju par DKK apbūvi plašākā sabiedrībā, apvienība Jaunais Rīgas centrs...

2 Komentāri

25/07/2007

Daudzfunkcionāls kultūras centrs Latgales priekšpilsēta, kurā mīt ap 27% Rīgas iedzīvotāju, bez sava kultūras centra palika 1999.gadā pēc kinoteātra Maska slēgšanas, kas vienīgais pildīja tādas kā kultūras nama funkcijas. Ideja par jaunu kultūras centru dzimusi jau pirms vairākiem gadiem. Pērn...

2 Komentāri

24/07/2007

Detaļplānojums zemesgabalam Krišjāņa Valdemāra ielā Līdz 9.augustam iespējams izteikt priekšlikumus detaļplānojumam teritorijai Rīgas centra nomalē — Krišjāņa Valdemāra ielā pie Ēveles ielas. Detaļplānojuma autori ir SIA GIS projekts, bet kā noprotams no Attīstības departamenta mājas lapā apskatāmā materiāla, tā izstrādi...

55 Komentāri

23/07/2007

Jaunprojektētā skolas ēka risināta trejlapas formā, pasvītrojot vietas potenciālo ainaviskumu un funkcionālo bloku sasaistes loģiku. Būvapjomu veido: Mācību klašu bloks  Ēdnīcas / aktu zāles bloks Sporta aktivitāšu bloks. Skola ir izvietota zemesgabala rietumu daļā ar klašu vērsumu austrumu virzienā, kur...

60 Komentāri

19/07/2007

Atklāts metu konkurss: Liepājas ūdenslīdēju mācību centra sporta komplekss, Atmodas bulvārī 3/7, Liepājā Projekta mērķis: Labākā risinājuma meta izvēle, precizējot apjomus un izmaksas tālākai būvniecībai Pasūtītājs: Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra (AĪVA) Paredzētās godalgas: Konkursa uzvarētājam — 15 000 Ls2.vietas ieguvējam...

11 Komentāri

18/07/2007

RDPAD uzsācis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posmu — automaģistrāles no autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte) līdz Daugavgrīvas ielai — ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī nodod minēto būvniecības ieceri publiskai apspriešanai. Novērtējuma mērķis ir izvērtēt jauna ievada...

7 Komentāri

18/07/2007 zalite

Plenērs tika organizēts ar mērķi iegūt arhitektoniski atraktīvas idejas universālveikala Stockmann jumta veidolam, izveidot pievilcīgu pilsētvidi ap Stockmann veikalu un virs apakšzemes autostāvvietām, kā arī ierīkot funkcionāli ērtu un pilsētbūvnieciski optimālu gājēju šķērsojumu Stockmann rajonā. Starptautiskā žūrija izvirzīja četras uzvarētāju...

11 Komentāri

17/07/2007

Viedoklis — Kā dabā rodas un izzūd formas? Profesora, LZA akadēmiķa un Augu ģenētikas laboratorijas vadītāja Īzaka Rašala un biroja Mark arhitektu Mārtiņa Ošāna un Jāņa Saukas pārdomas. Rubrikā Intervija — Jānis Jākobsons par dizainera Teda Mēlinga (ASV) un Latvijā...

2 Komentāri

13/07/2007

Tallinas Kultūras vērtību departamenta vēstures pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs Boriss Duboviks ir paziņojis, ka vēstures pieminekļu aizsardzības ekspertu arhitektūras padome ir apspriedusi biznesmeņu vēlmi pie Vabaduses laukuma novietot no Londonas atvesto Baltic Exchange jeb vēsturisko Baltijas biržas ēku. Kā jaunā...

12/07/2007

Pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām piegulošo teritoriju detaļplānojuma izstrādes uzsākšanu, detaļplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu tiek uzsākta detaļplānojuma izstrāde un sabiedriskās apspriešanas 1.posms....

8 Komentāri

11/07/2007

Divu prēmēto darbu izšķirošā priekšrocība šoreiz bijusi atbilstība apbūves noteikumiem, kā arī maksimāli saglabāta esošā apbūve. Abu pārējo projektu autori augstāk par vēsturiskajiem un robainajām zemes gabalu robežām vērtējuši jaunveidojamās apbūves telpiskās kvalitātes un skaidru publiskās ārtelpas koncepciju. No sacensības...

53 Komentāri

11/07/2007

Kvartāla daļas Rīgā starp Peitavas ielu 9/11, Kalēju ielu 63 un Kungu ielu 30, turpmāk tekstā Mebiusa nams, attīstības vīzijā pausta attieksme pret Vecrīgu kā unikālu kultūrvēsturisku fenomenu. Noteicoša loma Vecrīgas pilsētas audumā vēsturiski ir piešķirta jumtu un fasāžu konteksta...

20 Komentāri

11/07/2007

Projekta priekšlikums veidots, ņemot vērā pilsētbūvniecisko situāciju, zudušās un esošās vēsturiskās apbūves mērogu šajos zemes gabalos un prasības pēc mūsdienīgām dzīvojamām telpām vēsturiskā vidē. Izvērtējot konkursa nolikumam pievienotos speciālistu slēdzienus par zemes gabalā esošajām mājām un to tehnisko stāvokli, no...

4 Komentāri

10/07/2007

VĒSTURISKĀ SITUĀCIJA Kvartāla daļa atrodas Vecrīgā, blakus kādreizējo pilsētas aizsargmūru atrašanās vietai un Rīdzenes upes krastam. Kā redzams pēc nocietinājumu rekonstrukcijas 1865.g. kartes, nams Kalēju ielā 63 uzbūvēts uz veco aizsargmūru pamatiem. Cauri zemesgabalam iet vēsturiskās Trauksmes ielas trase, kas...

8 Komentāri

10/07/2007

Atmiņas un nākotne Vecrīgā Projektējamais objekts atrodas vēsturiski nozīmīgā, jau ar Rīgas rašanās laikiem saistītā Vecrīgas vietā — senās lībiešu apmetnes tuvumā, pie Rīdziņas upes. Trīs dažādajos gruntsgabalos atspoguļojas dažādi senās Rīgas būvmākslas sasniegumi — pilsētas aizsargvalnis — 1422.gads, aizsargmūris...

30 Komentāri

09/07/2007

Pamatideja Ēkas fasāžu proporciju sistēmu veido 3 dažāda platuma logi un sienu plaknes, to savstarpējā izmēru attiecība ir skaidri saskatāma. Šie elementi tiek izvietoti pamīšus, neatkārtojot blakus esošo. Projektējamā ēka uz Šarlotes un Miera ielas stūra un esošā ēka Brīvības...

12 Komentāri

06/07/2007

Kā labāko dizaina darbu stiprās puses žūrija atzīmēja estētisko kvalitāti, objektu atbilstību Andrejsalas videi tagad un nākotnē, ietverto ideju, krāsu un formas piedāvājumu, kā arī praktisko pielietojumu. Konkursa 2.kārtas darbu autoriem tiek ieteikts pilnveidot dizainā ietverto ideju, akcentējot risinājumu funkcionalitāti...

12 Komentāri