Jaunais žurnāla numurs parāda gan jaunas, gan pārbūvētas ēkas plašā žurnāla izvēlētās tēmas «pilsētas dzīve» spektrā. Vidzemes koncertzāli Cēsis, (arhitekta Jura Pogas birojs) atzinīgi novērtējuši akustikas speciālisti. Ne mazāk pievilcīgs savā laivas formā ir lielveikals top! Salacgrīvā (Arhis, Andris Kronbergs...

4 Komentāri

Raksti, kuru autori ir Jorn Frenzel (Berlīne) un Aleksejs Levčuks (Sanktpēterburga) aplūko infrastruktūru kā materiālo bāzi dzīvei pilsētā un plašākā mērogā — kā galveno sfēru, kurā sabiedrība invest šodien. Pārmaiņas mūsu pieejā infrastruktūrai no izpratnes par to, kā «tehnisku» un...

Programma RISEBA Arhitektūras programma kopš tās dibināšanas 2011. gadā ir strauji attīstījusies un augusi. Šogad 3. kursa arhitektūras studenti uzsāk savu darbu pie bakalaura projekta izstrādes, lai studiju noslēgumā saņemtu bakalaura inženierzinātņu grādu arhitektūrā. Pirmajiem arhitektūras programmas beidzējiem aizstāvēšana ir...

Diskusijas mērķis — sniegt priekšlikumus apdrošināšanas kompānijām, kā uzlabot būvniecībā esošo dalībnieku apdrošināšanu pret riskiem, kas būtiski ietekmē būvniecības procesu norisi, izmaksas un kvalitāti gartantijas un pēcgarantijas laikā. Diskusijas dalībnieki — lielāko būvkompāniju, valsts iestāžu, apdrošināšanas kompāniju pārstāvji, juristi, arhitekti....

Kā jūs pats varētu raksturot savus darbus? Ko varu teikt par saviem arhitektūras darbiem? Tas ir instinktīvais ekspresionisms, kad mēģinu ar arhitekta profesiju saprast, kas vispār ir pasaule. Tāpat kā fiziķi, dzejnieki, gleznotāji laužas pasaules izpratnē, arhitekts ar saviem instrumentiem...

Ārpus likumiem un gaumes robežām — par 20. gadsimta 80. gadu itāļu dizaina grupu Memphis: kā tā radās, kāda bija Memphis darbība un kāpēc mūsdienās itāļu radikālais postmodernisma laika dizains ir atkal modē. Dāma puišu klubiņā — saruna ar International...

1 komentārs

Saskaņā ar numura tematiku, meklējām inovācijas Latvijā un pasaulē. Mums izdevās tās atrast. Ne tādas inovācijas meklējām, kuru ideju pamatā iekodētais bankrots liek aizvērt ražotnes, jo produkts ir dārgs (lasīt — līdz ar to arī nevajadzīgs), bet īstas, lietojamas, ilgtspējīgas...