RISEBA arhitektūras programmai — trīs gadi

Trīs gadu laikā nozīmīgu vietu profesionālajā scēnā ieņēmusi otra Rīgas arhitektūras
skola —  RISEBA
Arhitektūras un dizaina fakultāte, kas jau sākotnēji veidota kā starptautiska vide
un pētniecības platforma, kur zināšanas un pieredzi iegūst ne tika studenti,
bet mācās arī topošie arhitektūras pedagogi, kurus vieno eksperimentāls gars un
vēlme meklēt jaunas arhitektūras mācīšanas koncepcijas.

Programma

RISEBA Arhitektūras programma kopš
tās dibināšanas 2011. gadā ir strauji attīstījusies un augusi. Šogad 3. kursa
arhitektūras studenti uzsāk savu darbu pie bakalaura projekta izstrādes, lai
studiju noslēgumā saņemtu bakalaura inženierzinātņu grādu arhitektūrā. Pirmajiem
arhitektūras programmas beidzējiem aizstāvēšana ir plānota 2015. gada februārī.
Skatoties uz pagājušajiem trim gadiem, vēlos atskatīties uz paveikto un
ieskicēt nākotnes ieceres.

RISEBA Arhitektūras fakultāte ir
jauna institūcija, taču tā jau paspējusi sevi pieteikt kā nopietnu arhitektūras
programmu gan Latvijas, gan Baltijas mērogā. Pēdējo gadu laikā ir paveikts nozīmīgs
darbs, ir akreditēta arhitektūras studiju programma un arhitektūras un
būvniecības studiju virziens, kas iekļauj bakalaura un maģistra studiju
programmas. Starptautiska akreditācijas komisija ir augstu novērtējusi paveikto
un piešķīrusi akreditāciju uz ilgāko periodu — līdz 2018. gadam.

RISEBA Arhitektūras fakultātes
priekšrocības

 • RISEBA
  arhitektūras studiju programmas priekšrocība ir izcilu vietējo mācību
  spēku un starptautiski atzītu ekspertu piesaiste studiju procesam.
 • Tāpat
  unikāla ir iespēja studēt nelielās grupās, kurās pasniedzējs izvada
  studentu cauri studiju procesam, personīgi pielāgojot studiju procesu
  katra studenta interesēm.
 • RISEBA
  arhitektūras programmas studentiem tiek dota iespēja stažēties labākajos
  ārvalstu un pašmāju arhitektūras birojos un piedalīties vasaras skolās.
 • RISEBA
  arhitektūras un dizaina fakultāti raksturo atvērtība jaunām idejām, uz
  katra individuālā studenta izaugsmi orientēts studiju process, inovatīva
  akadēmiskā vide un cieša integrācijas Eiropas arhitektūras akadēmiskajā un
  profesionālajā vidē.
 • Iespēja
  iegūt arhitektūras izglītību Latviešu valodā ar padziļinātu angļu valodas
  apguvi.

Studijas notiek gan latviešu, gan
angļu valodās. Studiju programma ir veidota tā, lai studenti paralēli
profesionālajiem studiju priekšmetiem pakāpeniski un padziļināti apgūtu arī
angļu valodu. Pirmajos studiju gados piedāvāts lielāks īpatsvars to kursu, kuri
tiek pasniegti latviešu valodā. Lai attīstītu studentu svešvalodu iemaņas,
pirmajā gadā angļu valoda tiek apgūta arī kā patstāvīgs priekšmets. Nākamajos
studiju gados, nostiprinoties studenta valodas zināšanām un prasmēm, angļu
valodā pasniegto kursu īpatsvars palielinās. Tātad studijas notiek gan
latviešu, gan angļu valodās, apgūstot profesionālo terminoloģiju abās valodās. Šādas
pieejas priekšrocība ir ne vien daudz plašāka redzesloka veidošana par
arhitektūras un projektēšanas disciplīnu studiju procesa laikā, bet tā nodrošina
arī daudz efektīvāku ERASMUS un ERASMUS+ programmu izmantošanas iespējas
studiju ietvaros, kā arī ļauj studentam orientēties daudz plašākā darba tirgū jau
pēc studiju beigšanas.

Starptautiskā sadarbība

Pateicoties starptautiskajai
akadēmiskajai videi augstskolai ir izveidojies lielisks un kvalitatīvs partneru
loks Eiropā un NVS. Šī gada pavasarī RISEBA FAD organizēja Eiropas savienības
finansētu ERASMUS IP (Intensive Programm)
sešu Eiropas savienības universitāšu projektu Ilgtspējīga dzīvojamo ēku renovācija un to uzturēšanas menedžments pēc renovācijas. Efektīva sabiedrības informēšana / Sustainable refurbishment of residential buildings and the management
after completion. Sustainable public information
. Projektā tika aicināti
piedalīties vairāk kā 60 studentu no sešām Eiropas augstskolām (VIA
Universitātes koledža (Dānija), Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte
(Lietuva), Tallinas Lietišķo zinātņu augstskola (Igaunija), Sv. Ištvāna universitātes (Ungārija), Rietumpomožes
Tehnoloģiskā universitāte Šcecinā (Polija) , kā arī RISEBA). Vairāk

Šī gada maijā sadarbībā ar
Berlīnes Tehnisko universitāti notika radošā studentu darbnīca 100 H URBAN INTERVENTION ,  ko vadīja prof. Ralf Pasel (Berlīnes Tehniskā universitāte) un prof. Janin Walter (RISEBA). Vairāk

Iepriekšējā mācību gadā sadarbībā
ar Eiropas centrālo banku Frankfurtē pie Mainas (Vācijā) notika izstāde, kas
bija veltīta Rīgas arhitektūras un pilsētvides reģenerācijas projektiem, un
tajā dalību ņēma RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes mācību spēki. Vairāk

Pagājušajā studiju gadā notika
arī sadarbības projekts ar Brandenburgas Tehniskās universitātes
pilsētplānošanas fakultāti (vadīja — prof. Heinz Nagler, Benjamin Wille, Roland
Kuhn) — seminārs un radošā darbnīca RIGA
– ANDREJSALA
.

Pagājušā mācību gadā nozīmīgs
notikums bija arī Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
un RISEBA sadarbības projekts — konference Latvijas
arhitektūras eksportspēja: Iespējas un izaicinājumi
, kurā citu starpā
piedalījās arī ievērojamais radošo pilsētu aizstāvis un pētnieks Charles Landry un  Karaliskā Britu arhitektūras institūta (RIBA)
viceprezidents Peter Oborn (UK).
Vairāk

Šoruden,  14. , 15. septembrī RISEBA Arhitektūras un
dizaina fakultāte organizē sadarbības projektu New urban Typologies. Riga sadarbībā ar Mākslas galeriju Fargfabriken,
Stokholmā un Strelka arhitektūras un mediju institūtu Maskavā. (Vairāk
informācijas sekos)

Studenti

Pēdējos gados ir nācies arī lauzt
stereotipu, ka RISEBA studē vien tie, kuri netiek valsts augstskolā. Pieredze
rāda, ka RISEBA Arhitektūra fakultātē stājas un studē ļoti talantīgi cilvēki,
kuri ir «brīvas un neatkarīgas arhitektūras fakultātes» koncepcijas piekritēji.
Tie ir cilvēki, kuri domā savādāk; cilvēki, kuri vēlas lietas darīt atšķirīgi
no vispārpieņemtā un kas nebaidās no atbildības, uzņemoties šādu risku.

Šogad plānoti pirmie programmas
beidzēji un studenti sāk darbu pie bakalaura darbu izstrādes, kas veltīta savas
pilsētas — Rīgas atjaunošanai. Studenti strādās pie bijušo rūpniecības
teritoriju transformēšanas un pārveidošanas par kultūras un zinātnes centriem,
un radošo industriju kvartāliem.

Daļa studentu saviem bakalaura
darbam projektiem ir izvēlējušies strādāt pie RISEBA Arhitektūras un mediju
centra H206 ēkas pārbūves, jo nākamajā gadā šeit paredzēts pirmais Latvijas
arhitektūras studentu projektu konkurss, kura uzvarētājam būs iespēja realizēt
šo ieceri dabā pateicoties EU finansējumam.

Vecāko kursu studenti jau šobrīd
strādā ievērojamos arhitektūras birojos un daļa jau ir nodibinājuši patstāvīgu
dizaina vai arhitektūras praksi. RISEBA arhitektūras fakultātes studiju
kvalitāti apliecina studentu sasniegumi. Piemēram, šajā gadā mūsu studenti
uzvarēja Latvijas mēroga starpaugstskolu konkursā RADI LATVIJA iegūstot naudas prēmijas un iespēju realizēt savu
ieceri Gulbenes novadā. Vairāk

Tāpat jāatzīmē, ka mūsu studenti
šogad uzvarēja projektu konkursā Likteņdārza gājēju tilta jaunbūvei, ko plānots
īstenot plānota tuvākajā laikā. Vairāk

Mūsu studenti šogad ieguva
Latvijas Arhitektu savienības gada balvu par Urban Sports manual projektu Vecrīgā. Vairāk

Pasniedzēji

Jau sākotnēji viens no RISEBA
Arhitektūras un dizaina fakultātes uzdevumiem ir bijis izveidot starptautisku
vidi un pētniecības platformu, kurā zināšanas iegūst ne tika studenti, bet
mācās arī topošie arhitektūras un dizaina pedagogi. RISEBA Arhitektūras un
dizaina fakultātei ir izveidojies  pasniedzēju un pedagogu kolektīvs,
kurus vieno eksperimentāls gars un nerimstoša vēlme meklēt jaunas dizaina un
arhitektūras pedagoģijas koncepcijas.

Vēlos pieminēt dažus no mūsu pasniedzējiem.
Būvinženieris Jānis Kreicburgs ir ieviesis jaunu skatījumu uz arhitekta lomu un
atbildību projektēšanas un būvniecības procesā. Jānis Lejnieks ir viens no
fakultātes balstiem Latvijas arhitektūras vēstures un teorijas zinātniskajā
izpētē. Materiālu zinātņu pētnieks Kaspars Kalniņš ir atjaunojis Latvijas arhitektūras
izglītībā trūkstošo eksperimentālo garu, kas uzskatāms par neatņemamu radošās
un zinātniskās izpētes metodi, vienlaikus radot jaunu izpratni par mūsdienu būvniecības
materiālu iespējām dizaina un arhitektūras jomā. Arhitekte Dina Suhanova ir devusi
nozīmīgu pienesumu arhitektūras teorijas un projektēšanas teorijas izpētē. Arnis
Dimiņš, Pēteris Bajārs, Linda Krūmiņa,  Liene Jākobsone un Andris Rubenis ir devuši
savu ieguldījumu arhitektūras projektēšanas pasniegšanā. Zane Tetere ir ienesusi jaunu hands on metodi interjera dizaina
pedagoģijā, kas paredz ne tikai plānot interjeru, bet arī pašu rokām izgatavot
prototipus un industriālā dizaina elementus. Mākslas un arhitektūras
vēsturniece Inga Karlštrēma ir ieviesusi integrētu mākslas, arhitektūras un
pilsētplānošanas vēstures apmācību. Arhitekts Didzis Jaunzems ir kļuvis par atzītu
projektēšanas pasniedzēju. Inženieris Anatolijs Borodinecs ir viens no šī brīža
izcilākajiem inženierzinātņu pasniedzējiem un pedagogiem. Būvinženieris Artūrs
Lešinskis ir viens no tiem pasniedzējiem, kurš pieredzējis studentu atzinību
aplausu veidā studiju kursa noslēgumā. Studenti augstu novērtē arhitekta pasniedzēja
Gata Gavara un Edgara Treimaņa argumentācijas spēju un kritisko attieksmi pret
arhitekta profesiju un arhitekta lomu sabiedrībā. Ieguldījumus programmas
izveidē ir devuši Atis Kampars, Aleksandrs Rapaports, u. c.

No starptautiskajiem
pasniedzējiem lielu ieguldījumu RISEBA Arhitektūras un Dizaina fakultātes
attīstībā ir devuši: Vanessa M. Carlow
(Vācija), Ahmet Eyuce (Turcija), Kelly Nelson (ASV), Maarten van der Driessche (Beļģija), Greg Macdonald (Kanāda), Cynthia
Markhoff
(Argentīna/Nīderlande), Jurgen
S. Wassink
(Vācija), Bert Gellinck
(Beļģija), Georg Mahnke Reisinger (Vācija),
Ernest Müller (Dānija), Janin Walter (Vācija) u c. Pateicoties šo
pašaizliedzīgo un talantīgo pašmāju un starptautisko pasniedzēju grupai šobrīd
jau ar pārliecību varam teikt, ka ieskicējas, jauna arhitektūras un dizaina
augstākās izglītības koncepcija, kura rodas šeit pat Rīgā.

Nākamgad

Nākamajā
studiju gadā RISEBA FAD komandai pievienojas virkne starptautiski atzītu
viespasniedzēju arhitektūras projektēšanas kursu vadībai. Bart Melort un Sven
Verbruggen
(MikeViktorViktor,
Beļģija) vadīs multifunkcionālu ēku projektēšanas studiju, Udo Garitzmann (Garritzmann
Architecten
, Nīderlande) vadīs daudzdzīvokļu ēku projektēšanas studiju, Martin Sobota (Cityfoerster, Nīderlande) vadīs urban
design
pilsētplānošanas studiju, savukārt Leslie Ann Lorimer (Lorimer
Architecture
, ASV) vadīs ēku rekonstrukcijas projektēšanas studiju.

RISEBA Arhitektūras un dizaina
fakultāte joprojām attīstās un sākotnējo entuziasmu no mācību spēku un studentu
puses ir papildinājušas zināšanas un pieredze. Taču visus šeit vieno apziņa, ka
«brīvas un neatkarīgas arhitektūras fakultātes» koncepcijas attīstība ir
studentu, skolas administrācijas un mācību spēku kopdarbs. Mēs esam partneri darot! / We
are all partners in making!

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx