Diskusija par apdrošināšanu būvniecībā

Ceturtdien, 21. augustā pl. 15.00 ES
mājā Aspazijas bulvārī 28 tiek rīkota diskusija, kuras mērķis ir sniegt
priekšlikumus apdrošināšanas kompānijām, kā uzlabot būvniecībā esošo dalībnieku
apdrošināšanu pret riskiem.   

Diskusijas
mērķis
— sniegt priekšlikumus apdrošināšanas kompānijām, kā uzlabot būvniecībā
esošo dalībnieku apdrošināšanu pret riskiem, kas būtiski ietekmē būvniecības
procesu norisi, izmaksas un kvalitāti gartantijas un pēcgarantijas laikā.

Diskusijas
dalībnieki
— lielāko būvkompāniju, valsts iestāžu, apdrošināšanas kompāniju pārstāvji,
juristi, arhitekti.

Klausītājiem ieeja brīva, laipni
aicināts ikviens interesents, diskusijas noslēguma daļā būs iespēja uzdot
jautājumus būvniecības un apdrošināšanas profesionāļiem.

Diskusijas tēmu un jautājumu loks

1. Apdrošināšanas
veidi būvniecībā
un esošās problēmas (priekšapmaksas
apdrošināšana; būvdarbu veikšanas apdrošināšana un garantijas laika garantija):

a) priekšapmaksa
kam tā tiek paredzēta un kam nebūtu jāietilpst apdrošināšanā? Vai
priekšapmaksas garantija būtu jāsniedz par materiālu iegādi, kādos gadījumos?
Vai priekšapmaksas garantija būtu jāpiemēro būvdarbu veicēju paredzētajiem
nodokļu maksājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju nodokļa, riska nodevas un
sociālā nodokļa nomaksu par darbiniekiem? Kā kontrolēt šo iemaksu veikšanu
valsts budžetā?

b) darba
izpildes apdrošināšana
— nereti darbu izpilde tiek apdrošināta
paralēli priekšapmaksas apdrošināšanai, kas faktiski rada nepamatotu peļņu
apdrošinātājam un tajā pašā laikā sadārdzina kopējās būvniecības izmaksas. Kā
pilnveidot šo apdrošināšanas veidu?

c) garantijas
laika garantija
— pamata jautājums: cik efektīvs ir šis
veids?! Vai viens un tas pats risks un to pamatojošie apdrošināšanas noteikumi
der visām būvēm un visām situācijām vienādi? Atminēsimies jautājumu par
siltināšanas objektiem! Par tiltiem, ceļiem utt. Vai Latvijā ir iespējama
beznosacījumu garantijas laika garantijas apdrošināšana? Kādai tai jābūt?

2. Kāpēc notiek apakšuzņēmēju
darba vides apgrūtināšana
attiecībā uz garantijas laika
garantijas polisēm? Pamata problēma: lielie būvnieki pasūtītājam iesniedz
šobrīd pieejamo noteikumu balstītas polises, bet no apakšuzņēmējiem nepieņem,
pieprasot «beznosacījuma» polises! Sekojoši, tā ir apakšuzņēmēju
diskriminācija

3. Atbilstošās
normatīvās bāzes un FIDIC noteikumu pretrunas
. Kas būtu jāgroza
normatīvajos aktos? Vai apdrošinātāji zina FIDIC noteikumus un pretrunas, kas
rodas starp noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem?

4. Ko
apdrošinātāji ir gatavi mainīt
finanšu risku (būvniecības risku) polišu
noteikumos?

5. Kādi
apdrošināšanas veidi trūkst būvniecībā
?

a) nav apdrošināti apakšuzņēmēji pret
galveno uzņēmēju un pasūtītāju saistību neizpildi. Taču reizē darbojas
tirdzniecības kredītu apdrošināšana, kas paredz sniegto pakalpojumu
kreditēšanas apdrošināšanu;

b) nav sadalītas garantijas laika
garantijas un noteikumi dažādām celtnēm un specifiskiem būvniecības
risinājumiem.

Nobeiguma
secinājumi

Finanšu risku apdrošināšanas nozīme un
kvalitāte būvniecībā pa apdrošināšanas veidiem (ar domu, ka katrs diskusijas
dalībnieks ar vienkāršu vērtējumu vērtību skalā no 1-5 sniedz savu vērtējumu
katram apdrošināšanas veidam atsevišķi:

a) priekšapmaksas garantija
b) darbu
izpildes garantija
c) garantijas
laika garantija

Rīkotājs — izdevums Latvijas
Būvniecība
Moderators —
jurists Jānis Uzulēns

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx