31/12/2011

Publiskā telpa No ievērojamākajiem publiskās telpas projektiem šogad būtiski šķiet pieminēt divus — Ķengaraga promenādi un Stacijas laukumu Liepājā. Promenāde gar Daugavas krastu Ķengaragā ir projekts, kura lielākā daļa bija pabeigta jau iepriekšējā gadā. Šovasar, atklājot gājēju tiltiņu pāri gravai,...

26 Komentāri

30/12/2011

Protestu telpa Aplūkojot arhitektūru un pilsētveidi (urbānismu) kā kaut ko cieši saistītu, aizvadītā gada ievērojamākais notikums, pareizāk, milzīga notikumu virkne noteikti ir dažādie protesti daudzu jo daudzu pasaules pilsētu ielās. To apliecināja arī A4D gada nogales aptaujas atbildes — no...

18 Komentāri

28/12/2011

A4D jautājumi Jūsuprāt, ievērojamākie notikumi arhitektūrā vai pilsētu attīstībā pasaulē. Jūsuprāt, ievērojamākie notikumi arhitektūrā vai pilsētu attīstībā Latvijā. Nozīmīgākais, interesantākais Jūsu profesionālajā dzīvē / Jūsu spilgtākā ar arhitektūru un pilsētu saistītā pieredze šajā gadā (notikums, ēka, pilsēta, projekts, ceļojums utt.)...

A4D jautājumi Jūsuprāt, ievērojamākie notikumi arhitektūrā vai pilsētu attīstībā pasaulē. Jūsuprāt, ievērojamākie notikumi arhitektūrā vai pilsētu attīstībā Latvijā. Nozīmīgākais, interesantākais Jūsu profesionālajā dzīvē / Jūsu spilgtākā ar arhitektūru un pilsētu saistītā pieredze šajā gadā (notikums, ēka, pilsēta, projekts, ceļojums utt.)...

23/12/2011

MĀJAS MĀKSLAi tēmu žurnāls ievada ar mākslas muzeja Rīgas Birža apskatu, uz vāka parādot muzeja ātrijā vēl nerealizēto Dmitrija Gutova  objektu Gondola. Viesredaktore Ilze Žeivate apraksta jauno ceļu pie Valsts Prezidenta un Kristapa Ģelža izstādi Venēcijas kontekstā, kā arī Zahas...

2 Komentāri

22/12/2011

Katras kompānijas piedāvātais sortiments ir tik plašs, ka variējas no pavisam lakoniskas izteiksmes līdz dizainiski ekspresīvām lietām. Tātad nopērkamas gan interjera fona mēbeles, gan arī krāšņi akcenti — un mājas iekārtojums būs gan komfortabls un funkcionāls, gan vienlaikus moderns un...

1 komentārs

21/12/2011

Ēkā paredzēts mācīties 300 bērniem. Pirmajā stāvā izvietotas skolas administrācijas telpas, pamatskolas mācību klases, multifunkcionāla zāle, ēdnīca ar virtuvi, ģērbtuves un palīgtelpas. Otrajā stāvā izvietotas vidusskolas mācību telpas. Katrā stāvā paredzēts sanmezglu bloks. No pirmā stāva risinātas vairākas izejas uz...

43 Komentāri

20/12/2011 Ars Tender

Helsinku pilsēta izsludina starptautisku arhitektūras konkursu Metropoles sirds, lai iegūtu labāko piedāvājumu pilsētas Centrālajai bibliotēkai. Konkursa mērķis ir rādīt dinamisku un funkcionāli daudzpusīgu tikšanas vietu, mūsdienīgu, energoefektīvu un arhitektoniski nozīmīgu ēku. Bibliotēka atradīsies pašā pilsētas centrā — Töölönlahti līča un...

19/12/2011

19. decembrī Diplomands. Tēma. Vadītājs Helmūts Kaugers. Kvartāla rekonstrukcija Rīgā. Lekt. Ieva Miķelsone Ivo Inša. Laikmetīgās mākslas muzejs Rīgā. Uzvaras parkā. Asoc.prof. Uģis Bratuškins Raivis Liepiņš. Ostas teritorijas attīstības vīzija Lielupes grīvā. Prof. Ivars Strautmanis Dāvis Dobelis. Dizaina rūpnīca Kr....

20 Komentāri

16/12/2011

Lekcijas nosaukuma provokatīvā forma šķietami vedina domāt, ka tajā tiks sniegta negatīvi kritiska atbilde. Teorijai var tikt uzstādīti visdažādākie formālie kritēriji, taču gadījumā, kad pasaulē nepastāv kaut kas tāds kā, piemēram, vispārīgi akceptēta arhitektūras teorija, svarīgāk apzināties tos domāšanas virzienus,...

13/12/2011

Pilsētu izpētei pasaulē pievēršas arvien vairāk pētnieku un interesentu. Rīgas pilsētvide, kā topošajā grāmatā Nacionālā identitāte raksta RTU APF asociētie profesori Uģis Bratuškins un Sandra Treija, veidojusies līdzīgi citām Eiropas pilsētām. Laika gaitā ir saplūdušas sākotnēji patstāvīgas apdzīvotās vietas. Daļa...

18 Komentāri

13/12/2011

Likumā ir vairāki būtiski jauninājumi, piemēram, plānots, ka teritorijas plānojums būs vispārīgāks dokuments; ieviests jauns plānojuma veids (pašvaldību saistošie noteikumi) — lokālplānojums; turpmāk detālplānojumi būs administratīvie akti, kas pārsūdzami administratīvajā tiesā; lielāka nozīme attīstības programmām u.c. Turklāt, kas svarīgi, šobrīd...

12/12/2011

2008. gada vasarā Dobeles pilsētas dome izsludināja iepirkumu par pirmsskolas izglītības iestādes Spodrība rekonstrukciju. Pirmajā mirklī šis vienkāršais teikums nekādas īpašas briesmas sevī neslēpj, taču to turpinot — iepirkums paredzēts būvniecībai kopā ar projektēšanu, ir skaidrs, ka vēl viens pasūtītājs...

80 Komentāri

12/12/2011

Būs iespēja iepazīties ar jaunās arhitektūras skolas darbnīcu un apskatīt izstādi ar daudziem jau paveiktajiem darbiem. Pusgads ietvēra vairākus studiju uzdevumus: 1. uzdevums —  INSIDE-OUTSIDE 2. uzdevums —  POSITIVE-NEGATIVE 3. uzdevums —  WYSIWYG! 4. uzdevums — NARRATIVES & NORMS 5....

8 Komentāri

09/12/2011

Konkursa mērķis ir veicināt būvniecības nozares daudzveidīgo profesiju prestižu un publiskot labas prakses standartus. Tā kā konkursam speciālistus var pieteikt tikai trešā puse, bet ne paši inženieri sevi, tad arhitekti tiek īpaši aicināti pieteikt savus sadarbības partnerus. Pieteikumi konkursam iesūtāmi...

06/12/2011

Ir visādi veidi, kā savā starpā cīnās un konkurē pasaules pilsētas. Viens no tiem ir arī dažādi saraksti un reitingi, kuros pilsētas tiek salīdzinātas pēc dažādiem kritērijiem, tostarp dzīves apstākļu kvalitātes. Šajā jomā pazīstami ir žurnālu The Economist, kā arī...

10 Komentāri

5. decembrī 15.30 Osis Mājā risināsies trešās Arhitektu virtuves sarunas. Šoreiz dažādu jomu profesionāļi diskutēs par tēmu "Kāpēc mēs nelietojam pilsētu?". Septiņi eksperti spriedīs par neizmantotajām iespējām Rīgā, kas trūkst vai ir par daudz pilsētā un vai paši Rīgas iedzīvotāji...

05/12/2011

Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas vēsturiskais centrs un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs aizsardzības teritorijā. Perimetrālās apbūves kvartāla Maskavas ielas pusē dominē gandrīz pabeigta 19. un 20. gs. mijā radusies piecstāvu ēku apbūve,...

100 Komentāri

02/12/2011

«Rīgas antropoloģijai spēlfilmas ir bagātākais avots. Dokumentālajā kino daudz retāk redzam emociju pasaules nojausmas, laika zīmes, sapņu piepildījumu un sagrautu cerību bedres. Rīdzinieka sirdī tiek iespiestas morālo džungļu likumības, kas nelaiž vaļā. Tā ir konkrēta dzīves telpa, priekšmetu starojums, caurvējš...

6 Komentāri