«Ko ieguva Latvijas provinces pilsēta, atsakoties no projekta, uz kuru tika mesta šaubu ēna? Vietējie būvnieki atviegloti uzelpoja, jo nebija jāsaspringst, apgūstot jaunas un nezināmas tehnoloģijas, kompartijas funkcionāri varēja pilnībā norobežoties no «klanīšanās rietumu priekšā» un turpināt sekot austrumu paraugiem.»...