Raksta sākumā es pievērsīšu uzmanību Rīgas vēsturiskā centra (RVC) transporta sadaļai, kas pēc būtības ir stāsts Nr.1 par to, kas notiks ar RVC publisko telpu. Pēc manām domām, šeit ir nopietnas bažas par piedāvātās transporta stratēģijas konstrukciju, situācijas izpratni, izejas...

30/08/2012

Event City vasaras skolas pamatuzdevums bija pētīt vides, notikumu un sabiedrības savstarpējo mijiedarbību: kā pasākumu un rituālu vajadzībām tiek iekārtotas īpašas vietas un telpas un kā arhitektūra spēj rosināt jaunus sociālus kontaktus un tradīcijas. Notikumu tēma vasaras skolas norises laikā...

2 Komentāri

29/08/2012

Jaunajā ēkā, kuras autori ir birojs SAALS (arhitekti — Rasa Kalniņa, Māris Krūmiņš), atradīsies skolēnu interešu centrs, jauniešu centrs, tūrisma attīstības centrs un radošās un restaurācijas darbnīcas, kā arī veikals, kurā varēs iegādāties Latgales amatnieku darinājumus. Centrā ir arī atsevišķa...

57 Komentāri

28/08/2012

Igaunijas ekspozīcijas projekts šī gada Venēcijas biennālē pēta attiecības starp laiku un telpu — cik pamestas šodien ir kādreiz nozīmīgas vietas, kādas tendences vērojamas šodien un nākotnē.  Jautājums CIK GARŠ IR ĒKAS MŪŽS? (How long is the life of a...

32 Komentāri

27/08/2012

Deivids Čiperfīlds par izstādes tēmu «Es vēlos, lai šajā biennālē tiktu cildināta vitālā, savstarpēji saistītā arhitektūras kultūra, un tiktu uzdoti jautājumi par intelektuālajām un fizikālajām īpašībām, ko tā apvieno. Kas attiecas uz dalībnieku atlases metodēm, šajā biennālē uzsvars tiks likts...

44 Komentāri

23/08/2012

ViLLAS ir žurnāla atvasaras numura tēma. Uz vāka redzamā brīvdienu māja Kaltenē ir arhitektes  Brigitas Bulas darbs. Pašapzinīga vienkāršība raksturo gan Sintijas Vaivades villas Jūrmalā jaunbūvi, gan Gunta Jurjāna lauku sētas Durbē pārbūvi. Varam salīdzināt savrupmājas pie Baltezera Latvijā un...

8 Komentāri

20/08/2012

Augusta Deglava (1862-1922) episkais romāns Rīga ir viens no ievērojamākajiem kultūrvēsturiskajiem darbiem latviešu literatūras vēsturē, kā arī nozīmīgs izziņas avots, kurā atainota Rīgas kultūrvide 19. gadsimta 60. un 80. gados, — latviešu ienākšana pilsētā, viņu darbi un cīņa par ekonomiskajām un...

19 Komentāri

Iepazinos ar RVC plāna infrastruktūras attīstības grafisko shēmu un paskaidrojuma raksta 12.punktu attiecībā uz transportu. Diemžēl iespaids ir tāds, ka Rīgas „svētajām govīm" jeb vieglajām automašīnām attīstības ieceres ir, maigi izsakoties, fantastiskas, bet lai pārējā tauta un urbānisti nešūmotos, „šis...

15/08/2012

Rīgas svētkos Rīgas rātsnamā tiks izstādīts makets (M 1:250), kas ir būtiska 1983. gadā apstiprinātā Vecrīgas reģenerācijas projekta daļa, kuru Latvijas Celtniecības zinātniskās pētniecības institūta Pilsētbūvniecības laboratorijā arhitekta Edgara Pučiņa (1924–2009) vadībā izstrādājis autoru kolektīvs — arhitekti Andrejs Holcmanis (1920–2009), Edvīns Burkovskis (1939),...

8 Komentāri

13/08/2012

Kas īsti ir Rīgas galvenais arhitekts — vairāk tāds kā vagars vai tomēr padomdevējs? Te nu uzreiz jāprecizē, ka nav posteņa — Rīgas galvenais arhitekts. Ir pilsētas arhitekts, un šis nosaukums man pašam liekas atbilstošāks. Pilsētas arhitekta misija ir pozitīvā veidā ietekmēt...

48 Komentāri

10/08/2012

Izdevumu ievada Maskavas teorētiķa Sergeja Sitara vērojumi par šodienas dialektisko mijiedarbību starp arhitektūru, politiku un dabas zinātnēm. Plānošana un projektēšana bez šaubām ir saistīta ar cilvēka uzvedības noteikšanu un kontroli, nostādot tās pretrunā pašorganizēšanās idejai kā tādai. Nav nejauši, Sitars...

8 Komentāri

09/08/2012

Event City ietvaros 55 dalībnieki piecās tematiskās darbnīcās apsprieda Cēsu telpisko un sociālo vidi, kā arī būvēja pagaidu instalācijas vecpilsētā. Noslēguma pasākuma programmā paredzētas projektu prezentācijas, izstādes atklāšana un vides instalāciju iedarbināšana. Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskā vasaras skola arhitektūras un...

Projektēšanas un būvniecības procesa pāreja no analoga formāta (zīmējuma uz papīra ar roku) uz digitālo formātu — parametrisku projekta 3D modeli, kas ir darba un informācijas platforma visiem projektā iesaistītajiem profesionāļiem, — ir tehnoloģiska iespēja attīstīties ar milzu kapacitāti. Tā domāta megabūvēm,...

01/08/2012

Pieturpunkti Kopenhāgenas attīstībā kopš 20. gadsimta sākuma Par mūsdienu Kopenhāgenas sākumu tiek uzskatīts 1947. gadā izstrādātais Piecu pirkstu attīstības plāns, kurā rokas delnas loma ir pilsētas centram, bet tās pieci pirksti ir sabiedriskā transporta un ielu maģistrāļu līnijas, ap kurām...

18 Komentāri