07/04/2009

Konkursā 6.vietu ieguvušajā arhitektu biroja SZK/Z projektā bērnudārza apjoma izteikti plastiskās formas un labiekārtojuma koncepcija tēlaini atvasināta no Carnikavas atrašanās vietas Baltijas jūras un Gaujas krastos.  Zemes dzīļu urbumi vietā, kas paredzēta bērnudārza apbūvei, atklāj interesantu ainu — te, iespējams,...

59 Komentāri

06/04/2009

Konkursā 1.vietu ieguvušajā arhitektūras studijas 1.618 projektā Vērtības bērnudārza ēka izvietota uz ziemeļaustrumiem no augstsprieguma līnijas, zemes gabala plašākajā daļā. Divstāvīgie grupu telpu apjomi kārtoti bērnus sargājošā ielokā pret dienvidiem.Ēkas novietne Jaunbūves izvietojums gruntsgabalā izvēlēts saskaņā ar funkciju un atbilstošajām...

59 Komentāri

06/04/2009

Janvāra sākumā Carnikavas novada domes izsludinātajā metu konkursā par pirmsskolas izglītības iestādi tika iesniegti 20 priekšlikumi. Marta beigās beidzot noskaidrojies vietu sadalījums no pirmās līdz pat divdesmitajai — šoreiz zināmi visi konkursa dalībnieki. Uzvara arhitektūras studijai 1.618.1.vieta — Vērtības —...

6 Komentāri

10/09/2008

Konkursā 3.vietu ieguvušajā biroja NOA7 projektā bērnudārza piebūve novietota šķērsām pāri esošajiem apjomiem, tā mēģinot ietaupīt uz inženierkomunikāciju izbūvi un ēkas enerģijas patēriņu.Izstrādājot rekonstrukcijas projektu, pilnībā tiek saglabāti esošie bērnudārza apjomi, papildinot tos ar stiklotām galerijām un mainot jumtu konfigurāciju. Jaunais...

09/09/2008

Biroja aXis izstrādātajā projektā, kas konkursā ieguvis 2.vietu, bērnudārza paplašinājums ir vienstāvīgs un plānā izrobots, veidojot katrai vecuma grupai savu pagalmu ar vietu rotaļām. Apjomus savienojošā galerija vidusdaļā paceļas virs zemes, savienojot ieejas pagalmu ar zemesgabala dziļumā esošo dīķi.Koncepcija Reiz bija sala,...

08/09/2008

Kamēr konkursu piedāvājums galvaspilsētā krities, mazākām pašvaldībām vajadzību netrūkst. Jūnija beigās noslēdzies metu konkurss par pirmsskolas izglītības iestādes Krimulda paplašināšanu Raganā. Pirmo vietu ieguvis arhitektu birojs Z4, otro — aXis, trešo — NOA7.Esošā situācija Projektējamās ēkas novietne atrodas Krimuldas pagasta Raganā, pašā...

36 Komentāri