30/07/2012

Rīgas Pasažieru terminālis Starptautisks konkurss ar uzaicinātajiem dalībniekiem 2012. gada 10. augusts — 21. septembris Konkursa mērķis: iegūt labāko arhitektonisko risinājumu Rīgas pasažieru termināla ēkai un pilsētbūvniecisko siluetu veidojošajam vertikālajam akcentam — 9 stāvu sabiedriska rakstura ēkai un teritorijas attīstībai...

70 Komentāri

27/07/2012

Tuvojas absolūta būvniecības digitalizācijas ēra, tās potenciāls nav apzināms, bet ir skaidrs, ka jaunās tehnoloģijas visus būvniecības dalībniekus (arhitektus, projektētājus, būvniekus, projektu vadītājus, u.c.) vienos daudz ciešāk. Bostonā (ASV) praktizējošais arhitekts Krists Kārkliņš analizē digitalizācijas ietekmi, funkcionēšanu un paredzamās sekas...

26/07/2012

27.07 — Sakarā ar noslogoto darba plānu un izmaiņām, Karima Rašida lekcija otrdien atcelta. Par citiem laikiem sekojiet informācijai A4D. Karims Rašids (Karim Rashid) ir viens no ražīgākajiem un ietekmīgākajiem mūsdienu dizaineriem. Vairāk kā 3000 viņa radīto dizaina produktu ir...

14 Komentāri

25/07/2012

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsargzonas saglabāšanas un attīstības plāna (RVC AZ SAP) grozījumu sabiedriskā apspriešana ir uzjundījusi virkni jautājumu un neskaidrību par pašu RVC SAP un plašāk — par Rīgas attīstības plānu. Neskaidras definīcijas, dažādos saistītos dokumentos lietotas it...

24/07/2012

Latvija ir aicināta reprezentēt sevi ar 10 darbiem, kas visspilgtāk raksturotu mūsdienīgi domājošu ainavu arhitektūru Latvijā stāstītu par zaļo domāšanu — ekoloģiju, ilgtspēju atainotu ainavu arhitektūru kā sociālās atjaunotnes instrumentu Rīkotāji aicina līdz līdz 5. augustam pieteikt darbus: ainavu arhitektūrā...

23/07/2012

Cik no 100 tūkstošiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotājiem vispār zin, ka pašlaik, līdz 22. augustam, izšķiras viņu ēkas, pagalma vai kvartāla nākotne? Cik no 600 tūkstošiem Rīgas iedzīvotāju zin, ka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības...

10 Komentāri

20/07/2012

Savā jubilejas gadā vasaras skola piedāvā publisku lekciju programmu un plāno veidot telpiskas instalācijas Cēsu vecpilsētā. Norisinoties vienlaicīgi ar Cēsu mākslas festivālu, likumsakarīgi, ka skolas fokuss šoreiz ir notikumu un pilsētvides mijiedarbība, kas tiks pētīta piecās tematiskās darbnīcās, kurās dalību...

28 Komentāri

18/07/2012

Latvijas Arhitektu savienības un dzīvojamā nama FUTURIS attīstītāju rīkotajā diskusijā eksperti vērtēja līdzšinējo RVC plānu, daļu paredzētos grozījumus un to ietekmi un pilsētas attīstību ilgtermiņā. Kaut arī ekspertiem ir dažādi redzējumi par RVC attīstību, viņi ir vienisprātis, ka primāri plānam...

80 Komentāri

17/07/2012

Referēs ainavu arhitekte Daiga Veinberga, RD Satiksmes departamenta pārstāvis Jānis Andiņš un arhitekts Toms Kokins. Darbu vadīs arhitekte Gunta Grikmane.   Savu nostāju par RVC plānu un sabiedrisko apspriešanu vēlreiz vēstulē visiem LAS biedriem paudis profesors Jānis Krastiņš. RVCSAP sakarā...

6 Komentāri

Otrā semestra galvenais projektēšanas studiju uzdevums bija kafejnīca Zooloģiskajā dārzā, kas ir viena no pievilcīgākajām izklaides un atpūtas vietām Rīgā, — tajā ik gadu viesojas līdz 300 tūkstošiem apmeklētāju. Komplekss pastāvīgi atrodas pilnveides un paplašināšanās procesā, kurā tika iesaistīti arī...

12/07/2012

Studiju projekti Arhitektūras studiju uzdevumi pirmajā gadā bijuši pakāpeniski, no vienkāršākā uz sarežģītāko, tomēr visi tie virzīti uz to, lai studenti apgūtu gan arhitektam nepieciešamās pamatiemaņas, apjēgtu arhitektūru kā telpu veidojošu disciplīnu, gan arī — trenētu konceptuālo domāšanu un sava...

12 Komentāri

11/07/2012

Ainavu arhitekte Džoisa van den Berha (Joice van der Berg, Studio Berg, Holande) un fotogrāfe un arhitekte Nina Kopa (Nina Kopp, Studio Kopp, Vācija) personīgas intereses dēļ un aiz ziņkārības par jaunajiem kaimiņiem Eiropas Savienībā — Igauniju, Latviju un Lietuvu...

10/07/2012

Tirdziņš pašvaldībai piederošā īpašumā Kalmju ielā 2, tiešā dzelzceļa un autoceļa P1 tuvumā un ir simboliski vārti pirms ierašanās Carnikavas ciema centrā. Konkursa pieteikumos tiek gaidīti mūsdienīgi risinājumi, kas sakārtotu esošo vidi un radītu vizuāli pievilcīgu ārtelpu novada iedzīvotājiem un...

52 Komentāri

09/07/2012

Lai atpūstos vajadzīgs pavisam nedaudz, bet tieši tas, ko vajag. Zemes stūrītis, aizvējā terase, skats uz jūru un lai būtu silti. Pasūtītāju darbadienas aizrit Rīgas pilsētas steigā, tāpēc Kurzemes jūrmalā brīvdienām jebkurā gadalaikā tika iecerēta māja pie jūras. Kaltenē, uz...

29 Komentāri

06/07/2012

Kāpas aizvējā — Sintijas Vaivades projektētās privātmājas pašas ģimenei Jūrmalā apskats. Dizaina smalkmehānika — fonti. Saruna ar grafikas dizaineru Miķeli Baštiku par to, kāpēc izvēlēties lietot pašmāju fontus, par fontu dizainu Latvijā, pārējā Baltijā un pasaulē, fontiem drukātajos medijos un...

Palicis mazāk par mēnesi, lai pieteiktos 2012/2013 mācību gadam Strelka institūtā Maskavā. Institūts piedāvā unikālu, ne-akadēmisku post-graduate programmu angļu valodā, kas šķērso specialitāšu, profesiju un interešu robežas. Nepilnu gadu ilgstošais process ir veselīgs pārbaudījums un vingrinājums izkustēties no neizbēgami pieņemtām domāšanas tranšejām. Pieteikties aicināti...

04/07/2012

Pasākums, ko pavadīja Bergmana lekcija par BIG un grāmatas tapšanu, bija izdevies visai ekskluzīvs, jo bija iecerēts Nacionālās bibliotēkas jaunbūvē, taču galu galā tam bija atvēlēta tikai nelielā mockup ēciņa, kas spēj uzņemt stipri ierobežotu viesu skaitu. Tādejādi sarīkojums īsti...

16 Komentāri

03/07/2012

Telpiskās attīstības plānošanas maģistru studijas ietvaros tiek sagatavoti profesionāli starpnozaru plānošanas speciālisti. Programmas īstenošana notiek studentiem apgūstot teritorijas attīstības plānošanas pamatus un metodiku, stratēģisko, teritorijas un vides plānošanu, tiesību pamatus, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) un kartogrāfiju, vadības un vides zinības,...

22 Komentāri

02/07/2012

Šobrīd ēkas būvprojekta izstrāde ir pabeigta. Projekts ir saskaņots, un Rīgas pilsētas būvvalde to ir akceptējusi ar sarkano zīmogu. Lai pirms būvdarbu uzsākšanas iepazīstinātu sabiedrību ar ēkas rekonstrukcijas projektu, arhitektu biroji Processoffice un Andrius Skiezgelas Architecture un Latvijas Nacionālais mākslas...

38 Komentāri