16/12/2003

Domājot par Rīgas Rātsnama jauno ēku, gribu pieskarties kādam aspektam varas un arhitektūras attiecībās. Es to nosauktu par varas arhitektūras stilu. Visvienkāršāk to varētu stādīties priekšā kā valdības (domes) ēkā izmantoto formu valodu — pielietotos risinājumus, principus, ēkas izveidojuma elementu stilistiku....

3 Komentāri

15/12/2003 zalite

Arhitektu likuma rediģētais - 3.(?), J.Lejnieka variants. 10.12.2003.ARHITEKTU PRAKSES LIKUMS I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1. pants. Šis likums nosaka arhitektu profesionālās darbības kārtību Latvijas Republikā. 2. pants. Arhitekts šī likuma izpratnē ir persona, kurai ir likumam ?Par reglamentētajām profesijām un...

4 Komentāri

07/12/2003

Iespēja uz 40 minūtēm pārtvert starptautiski slaveno arhitektu, nē, vairāk, — nebūs melots, ja teikšu — arhitektu Nr. 1 pasaulē, gadījās kā aklai vistai grauds. Prāgā, gaidot lidmašīnu tālākceļam uz Romu, ieraugu kādu Maskavas tranzītreisa pasažieri — savas studijlaika mākslas vēstures pasniedzējas vīru...

3 Komentāri

03/12/2003

Latvijas Arhitektu savienības (LAS) atbildīgā sekretāre Velta Holcmane atgādināja, ka konkursa gaitu koordinēja darba grupa, ko izveidoja LAS sadarbībā ar Liepājas koncertzāles atbalsta fondu un Liepājas Būvvaldi, bet finansēja Liepājas dome. Apzinātie 21 arhitektu birojs ar pieredzi koncertzāļu projektēšanā saņēma ielūgumu piedalīties,...

02/12/2003

Raksta saturs: I. Arhitekts Ģirts Vanags un Postformprojekts (Latvijas Architektūra, #1(45)/03). II. Arhitekti: A.Kronbergs, J.Lasis, E.Beernaerts, V.Uzors, piedaloties B.Bulai, Ģ.Kilēvicam. Projektēšanas birojs Arhis (teksts no uzņēmuma mājaslapas). J.Gertmaņa piedāvātie sākotnējā un vissenākā projekta risinājuma materiāli apskatāmi četros attēlos bilžu slejas...

14 Komentāri