Sabiedriskais komplekss Jūrmalā — Linia, QL, Arteks

A4D piedāvā iepazīties ar vēl vairākiem Jūrmalas sabiedriskā centra konkursa darbiem, no kuriem žūrija vērtējusi tikai Linia projektu. QL un Arteks priekšlikumi diskvalificēti nepilnīgas projektu komplektācijas dēļ.

Linia — devīze JA111

Izvērtējot pasūtītāja telpu programmu, projektam atvēlēto zemesgabalu un esošo pilsētbūvniecisko situāciju — Jūrmalai raksturīgo apbūves mērogu —, piedāvāts risinājums dalīt kompleksu nosacītos četros apjomos. Ņemot vērā detālplānojumā un dabā nolasāmo kāpu zonu kontekstā ar vēsturiski esošo parka funkciju gruntsgabalā un iespējamo cilvēku plūsmu, apjomi un tos vienojošā terase risināta kā parka, celiņu un kāpu turpinājums. Teritoriju paredzēts labiekārtot, veidojot trotuārus, zālāju, atsevišķus stādījumus, velosipēdistu ceļu gar gruntsgabala robežu un velosipēdu novietnes. Paredzēts labiekārtot būvapjoma terases. Krasta kāpu aizsargjoslas bez apbūves daļā pastaigu celiņus paredzēts veidot laipu veidā, atstājot pārējo teritorijas daļu neskartu.

Arhitektūra veidota atbilstoši pilsētbūvnieciskajam risinājumam un apjomu funkcionālajam dalījumam — mākslas skola, mūzikas skola, bibliotēka un administratīvais korpuss, kas izvietoti ap kopīgu daudzfunkcionālu vestibilu un gan tiešajai izmantošanai, gan papildus funkcijām pieejamām kompleksa zālēm. Apjomus un funkcijas vienojošais vestibils veidots vienlaicīgi reprezentabls, kā arī praktisks un telpu ekonomējošs, apvienojot vestibila funkciju ar nepieciešamajām papildu funkcijām — kafejnīcu, bibliotēkas periodikas lasītavu, uzgaidāmo telpu, pasaku un spēļu istabu, nepieciešamajiem sanitārajiem mezgliem un garderobi, kā arī integrējot sevī piekto zāli — telpu izstādēm. Autostāvvietas izvietotas kompleksa pazemes daļā.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Apbūves laukums 5930m²
Būves kopējā platība 12 125m²
Ēkas kubatūra 42 437,5m³
Brīvās teritorijas platība 13 979,5m² (59%)
Apbūves intensitāte 52,95 %
Apbūves blīvums 26 %

Autori: Linia — Anda Ārgale, Arvīds Līkops, Dace Aumele, Matīss Zemītis

QL — devīze LQ 999

Ēkas novietne veidota, pamatojoties uz apkārtējās teritorijas plānojumu, esošajiem kokiem, ēkām, Pils ielas 1 detālplānojumu, kā arī sabiedrisko ēku plānošanas normatīvu prasībām. Apjoms ir veidots tā, lai saglabātu pēc iespējas vairāk esošo koku, kā arī respektējot esošo ēku zemesgabalā. Izvērtējot iepriekš minētos pilsētbūvnieciskos aspektus, ēkas veidols veidots plastiskā formā ar kāpjošu apjomu grunstsgabala tālākajā galā, akcentējot ēkas iekšpagalmu, kā arī sabalansējot ēkas un apkārtējās vides — baznīcas, esošās ēkas, kā arī Dubultu dz/c stacijas un reljefa augstuma attiecības. Ēkas būvapjoms veidots uzsverot un akcentējot gan ēkas iekšpagalmu, gan ēkas apjoma aspektos, gan plānojuma struktūrā. Labiekārtotajā pagalmā veidota dekoratīva ūdens siena uz koncertzāles ārsienas, kuras ūdens savienots ar dekoratīvajām pagalma ūdenstilpnēm. Pagalmā izvietotas ar! rekreācijas zonas ar zālājiem un sēdvietām.

Apjoms tiek veidots kā viens vesels, izvietojot paredzēto skolu un bibliotēku funkcijas visos stāvos, kā arī vertikāli nodalot šo triju funkciju platības. Plānojumā rādīta iespēja cilvēkiem viegli piekļūt pie visām telpām. Plānā šīs trīs funkcijas ir norobežotas ar durvīm, tā rodot iespēju nesaistīt šīs telpas ārpus darba laika. Plānojuma struktūra cauri visiem stāviem ir veidota, kā gaiteņa tipa, izvietojot mācību telpas gar ēkas fasādi un galveno cilvēku plūsmu novirzot pa koplietošanas gaiteni ēkas vidū, kas ir četrus metrus plats. Gaiteņa insolācijas nodrošināšanai, cauri visiem stāviem, gaitenī, tiek veidota gaismas šahta, kā arī gaismas ieplūšana caur mācību telpu logu, kas novietots visas sienas garumā gar gaiteni griestu augstumā. Loga augstums tiek paredzēts tāds, lai nerastos iespēja ielūkoties mācību telpās no gaiteņa puses.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Ēkas apbūves laukums 3342,0m²

Būves visu stāvu telpu platība 12165,1m²

Būves kubatūra 43946,3m³

Apbūves blīvums 15,4%
Apbūves intensitāte 48,2%
Brīva teritorija 169,5%/18868,0m²

Autori: QL — Andris Rūtenbergs, Ingus Bērziņš, Roberts Kozlovskis

Arteks — devīze MM141

Novietne pilsētas nozīmīgākajā vietā  prasa zīmīgu arhitektūru, pārlaicīgu, kas nesastingst vienā desmitgadē. Arhitektūrai jāpastāv par sevi un tā nedrīkst pazust skulpturāli izteiksmīgās Dubultu stacijas jumta apjoma un netālu esošās baznīcas torņa klātbūtnē. Ēkas arhitektoniski — mākslinieciskais tēls ir bišu strops — vieta, kur tiek smelts un uzkrāts kopējs pienesums pilsētas kultūras dzīvē. Apjomi veido taisnstūra paralēlskaldņu formas kārtojumu galvenās ass un tai perpendikulārā virzienā. Caurspīdīgums un vietējiem apstākļiem tonāli atbilstoša krāsainība kā pamatvērtība, režģis ar dabīgās un mākslīgās gaismas spēlēm, kā dzīvs organisms, atbilstoši telpu funkcionālajam izvietojumam, kārtojas gar galveno ceļu.  Zem ārējās koka piekārtās fasādes, ādas, ir redzama stiklotā daļa ar mainīgu spoguļstikla un caurspīdīga stikla virsmu, atgādinot saules staru spēli koku zaros Jūrmalā, un arī tieši atspoguļojoties un saplūstot ar apkārtni.

Galvenā projekta ideja — uzsvērt nelielo attālumu starp upi un jūru, pasvītrojot to ar funkcionālu kustības  organizēšanu, radot ielu — galeriju, kas ap sevi pulcē iecerētās funkcijas. Ēkas apjoms veidots, maksimāli saglabājot zemesgabalā augošos kokus.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Zaļā teritorija — 14422,4m²
Apbūves laukums — 9039,6m²
Ēkas kubatūra — 39453,9m³
Kopējā stāvu platība — 8835,1m²
Apbūves blīvums — 38%
Apbūves intensitāte — 37%

Autori: Arteks

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
6 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
vecis

Tieši tā-vairāk vīzija, nekā arhitektūra! comme on, jaunieši- tās pašas plikās stikla plaknes ar nesaprotamām blīvām plaknēm, kur jūsu jaunības dullums?

kolēģis

pilnīgs sviests ar tām diskvalifikācijām iekš LV!!

cerams, ka vismaz žūrija pati lepna par savu veikumu :/ brrr

Linia – turās! žēl, ka tā

Kārlis Bērziņš

Linia priekšlikums uzbūra "pārsteidzošu" vīziju kaut kam!

vecis

Tieši tā-vairāk vīzija, nekā arhitektūra! comme on, jaunieši- tās pašas plikās stikla plaknes ar nesaprotamām blīvām plaknēm, kur jūsu jaunības dullums?

kolēģis

pilnīgs sviests ar tām diskvalifikācijām iekš LV!!

cerams, ka vismaz žūrija pati lepna par savu veikumu :/ brrr

Linia – turās! žēl, ka tā

6
0
Lūdzu, komentējietx