Autoosta — Harijs Alsiņš

Starp atzinību guvušajiem autoostas
konkursa darbiem bija arī Harija Alsiņa priekšlikums, kurā piedāvāts neērto ēku
gandrīz pilnībā uzbūvēt no jauna, būtisku uzmanību pievēršot funkcionālu un
elastīgu plānojumam, iekštelpu hierarhijai un interjeriem, kā arī autoostas
sasaistei ar staciju, Vecrīgu un krastmalu.

Dizaina
vadlīnijas

1. Lai vizuāli un funkcionāli savienotu autoostu
ar apkārtējo pilsētvidi, ir svarīgi eksponēt autoostas publiskos interjerus un
padarīt skaidri redzamu to funkciju.

2. Esošā autoostas ēka ir neizteiksmīga un
funkcionāli neērta, tāpēc tās lielāko daļu ieteicams demontēt, atstājot tikai
visreprezentatīvākās daļas — biļešu tirdzniecības zāles jumta balstus, kā arī
augstākā apjoma ziemeļu gala ārsienu. Pārējo ēku nepieciešams būvēt no jauna,
piešķirot tai funkcionālu un elastīgu plānojumu.

3. Nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt
Centrāltirgus paviljonus skatiem no Vecrīgas vairāk, kā tie ir aizsegti
pašlaik.

4. Ir svarīgi savienot autoostas teritoriju
ar Centrālo staciju, Vecrīgu un krastmalu — šis, protams, ir plašāks un
sarežģītāks jautājums, taču to noteikti ir vērts un vajadzīgs sākt risināt šī
projekta ietvaros.

5. Autoostai ir vairākas sabiedriskas
funkcijas, kuras ikdienas pasažieris, stipri iespējams, nekad nav pat pamanījis
— viesnīca un ēdnīca — kā arī apjomīgas administrācijas telpas, kas, protams,
apmeklētājiem ir slēgtas. Projekta ietvaros ir vēlams iespēju robežās visas
ēkas funkcijas veidot redzamas, pamanāmas, tādējādi padarot telpu interesantāku
un apmeklētāju pieredzi daudzslāņaināku.

Formālā
koncepcija

Rekonstruētās autoostas tēls nav balstīts
uz kādu iedomātu formālu metaforu un nav reducējams uz vienkāršu saukli. Autoosta
ir multifunkcionāla, sarežģīta būve, kuras dažādajām funkcionālajām daļām ir
katrai savs telpiskais veidols, un kas kopā apvienotas vienā spēcīgā, taču neitrālā
tēlā. Ēkas formālā valoda ir monumentāla, bet mērogs — cilvēcīgs, šīs
kombinācijas rezultātā iegūstot ēku, kas ir gan labi pamanāma, gan draudzīga.

Rekonstrukcijas pamatprincipi
Interjeru telpiskā koncepcija

Autoostai plānots viens horizontāls,
divstāvīgs apjoms autoostas, lielveikala un administratīvajām funkcijām, kā arī
augstāks, sešstāvīgs apjoms viesnīcai un restorānam. Piedāvātā autoostas
pamatapjoma būvpēda, salīdzinot ar esošo, tiek izstiepta par 19 m autobusu
platformas virzienā un par 8 m Prāgas ielas virzienā. Projektētā viesnīcas
apjoma būvpēda sakrīt ar esošā augstākā apjoma pēdu un tiek pagarināta par 6 m
kanālmalas virzienā, bet atstāta ar nemainīgu platumu.

Katras funkcionālās zonas galvenā telpa
tiek veidota kā vairākus stāvus savienojošs ātrijs, kas „ieēdas” citās
funkcionālajās zonās, ēku kopumā padarot telpiski bagātīgāku, taču vienmēr
saglabājot funkcionālu nošķīrumu. Pavisam šādi ātriji ir 7 — biļešu
tirdzniecības zāle, uzgaidāmā zāle, kuģīšu braucienu birojs, viesnīcas
recepcija, ātrijs pirms ieejas restorānā, un divi ātriji administrācijas
birojos. Svarīgāko telpu interjeri veidoti īpaši pamanāmi — biļešu
tirdzniecības zāle visa baltā, ar sfēriskiem izgaismotiem griestiem, un
uzgaidāmā zāle ar trīs dekoratīvām, izgaismotām kolonnām.

2. fāze

Autoostas rekonstrukcijai tiek paredzēta
hipotētiska 2. fāze, kas sevī ietver apkārtējās teritorijas turpmāku
reorganizāciju un uzlabošanu, kā arī komerciālo funkciju paplašināšanos. Tiek
apgūta visa platība zem dzelzceļa uzbēruma, kur izvietotas dažādu veidu
tirdzniecības platības. Tiek izveidots plašs tiešs savienojums starp 13. janvāra
ielu un autoostas ēku, kurā veicama neliela pārplānošana, to pielāgojot
jaunajām ieejām. Šis savienojums veidojams kā labiekārtota publiskā telpa ar
esošās autoostas saglabāto sienu kā fokālo punktu, kuru paredzēts izmantot kā
fonu neliela mēroga publiskiem pasākumiem.

Ir paredzēts izveidot virszemes līmeņa
savienojumu starp autoostas teritoriju un Kungu ielu pāri 13. janvāra ielai —
tas paredzēts plata, labiekārtota parka-tilta veidolā. Līdzīgs savienojums
paredzēts starp autoostas teritorijas rietumu galu un krastmalu pāri Maskavas
un Krasta ielā.

Tāpat projekta otrajā fāzē ir paredzēts
demontēt esošo stāvvietu un iepirkumu centru Titāniks (konkursa laikā iesniegtajā paskaidrojuma rakstā te kļūdas
dēļ bija minēts «Stockmann autostāvvieta»,
ar ko domāts tas pats Titāniks) un
gar kanālu un zem dzelzceļa izveidot gājēju koridoru, kas savienotu autoostu ar
dzelzceļa staciju. To iespējams veidot daļēji atvērtu, daļēji slēgtu, tā
slēgtajā daļā paredzot slīdlentes, komerciālas platības, kā arī tālāku
savienojumu ar Stockmann iepirkšanās
centru un Kino Citadele kinoteātri.
Esošās Stockmann autostāvvietas vietā
varētu tikt paredzēts izveidot labiekārtotu laukumu, kas kalpotu kā Autoostas
priekšlaukuma paplašinājums. Prāgas ielas autotransporta un tramvaju satiksme
atstājama tās esošajā (1. fāzē paredzētajā) vietā, taču organizējama ar zemiem
ātrumiem, telpu pakārtojot gājēju plūsmām un ierobežojot privātā autotransporta
pieeju laukumam.

Tehniski ekonomiskie
rādītāji

 • Zemes gabala platība — 1.3193 ha
 • Ēkas kopējā platība — 3517 m² (esošā)
  / 4847 m² (projektētā)
 • Apbūves laukums — 2198 m² / 3901 m²
 • Apbūves intensitāte — 26.7%  / 63.4%
 • Apbūves blīvums —
  16.7% / 29.6%
 • Virszemes stāvu skaits — 4 / 6
 • Pazemes stāvu skaits — 1 / 1

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx