Sabiedriskais komplekss Jūrmalā — NRJA

Dalīto 3.vietu ieguvušais NRJA priekšlikums LA515 interpretē Jūrmalas tradicionālo apbūves raksturu un dabiskās vides kvalitātes, piedāvājot specifisku risinājumu bibliotēkas, mākslas un mūzikas skolas telpu programmām.

Jūrmalas sabiedriskais komplekss — mūzikas skola, mākslas skola un bibliotēka

Jūrmala ir pilsēta ar atpazīstamu tēlu — jūra, baltās smilšu kāpas, priedes un divstāvu koka vasarnīcas. Jūrmalas vārds saistās ar vasaras atpūtu un tūristiem, bet pilsētas īsto dzīvi visa gada garumā veido vietējie pilsētas iedzīvotāji, viņu ikdienas gaitas, intereses un aktivitātes.

Jaunais Jūrmalas sabiedriskais komplekss — mūzikas skola, mākslas skola un bibliotēka — būs pilsētas iedzīvotāju satikšanās vieta, pieturas punkts lielo un mazo pilsētnieku ikdienas gaitās, kultūras centrs, kur gūt zināšanas un baudīt radošā darba augļus.

Projektētais objekts iecerēts kā noslēdzošais posms Jūrmalas kultūras un administratīvā centra pilsētbūvnieciski telpiskajā un funkcionālajā struktūrā, izveidojot multifunkcionālu trijstūri — Dubultu dzelzceļa stacija, Dubultu luterāņu baznīca un jaunais sabiedriskais komplekss LA5I5.

Multifunkcionālais komplekss ietvers vairākas ar kultūru saistītas funkcijas — mūzikas un mākslas skola, bibliotēka, koncertzāle, izstāžu zāle, kafejnīca u.c., tomēr katrai no tām ir savas specifiskās vajadzības pēc telpas, gaismas un pieejamības. Jaunajā sabiedriskajā centrā katra funkcionālā telpu grupa plānota pēc tai atbilstošiem principiem: publiski pieejams — individuāls, caurredzams — noslēgts, atvērts — nodalīts, izgaismots — tumšs, aktīvs — pasīvs, kluss — akustisks u.c.

Apbūves koncepts

Projekta pamatideja ir izveidot laikmetīgu sabiedrisku daudzfunkcionālu kompleksu, respektējot Jūrmalas dabisko vidi, pilsētbūvniecisko identitāti un vēsturiskās apbūves raksturu. Objekta centrālā atrašanās vieta pilsētas teritorijā nodrošinās tā plašo pieejamību un teicamu vizuālo uztveri, tādēļ kompleksa tēls veidots kā pilsētas atpazīstamības simbols. LA5I5 tēls ir mūsdienīga interpretācija Jūrmalas vēsturiski raksturīgajai videi — kāpās ieskauti brīvstāvoši apjomi.

Funkcionālā shēma

Funkcionāli projektējamo ēku veido trīs galvenās daļas. Redzamākā un aktīvākā zona ir pilsētas bibliotēka, zemesgabala klusākajā zonā izvietota mūzikas skola, bet labāk izgaismotajā daļā — mākslas skola. Nosacīti par vēl vienu ēkas funkcionālo daļu var uzskatīt koncertzāles un izstāžu zāles telpu bloku, kas kā augstākais apjoms likumsakarīgi novietots pēc detālplānojuma paredzētajā apbūves akcenta zonā.

Teritorijas labiekārtojums

Teritorijas labiekārtojums veidots tā, lai jauno objektu iespējami labi integrētu pilsētas esošajā telpiskajā struktūrā, piedāvājot pilsētas iedzīvotājiem jaunu, plašu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu publisko ārtelpu. Labiekārtojuma koncepcijā izmantoti Jūrmalai raksturīgie elementi — plašums, gaisma, reljefs, atvērtība un dabiski materiāli, kas padara vidi draudzīgu un saprotamu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.Zemes gabala platība: 23 694 m2

Apbūves bilance

Apbūves laukums: 6347 m²
Kopējā telpu platība: 12 105 m²
Ēkas kubatūra: 51 770 m³
Brīvā teritorija: 213%
Apbūves intensitāte: 35%
Apbūves blīvums: 27%

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
4 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
IvoŠ

Humāns, saskaldīts, pielāgots Jūrmalas videi… vienvārdsakot, man patīk!

Otrs arī savā ziņā patīkams ar savu kompaktumu, bet ar savu pasvītroto monolītumu Jūrmalai pasvešs.

Z tornis

… vai tik kārklu vācietis nav piesities. Vēl pagaidām dzīvojam Latvijā, abet te vēl runā latviski. Biški pa daudz stafāžu tie jau sāk noēst pašu ideju, bet visumā OK, kaut gan nepamet sajūta ka tas jau redzēts, bet kur….NRJA šampanietis sāk atšālēties 😉

IvoŠ

Humāns, saskaldīts, pielāgots Jūrmalas videi… vienvārdsakot, man patīk!

Otrs arī savā ziņā patīkams ar savu kompaktumu, bet ar savu pasvītroto monolītumu Jūrmalai pasvešs.

Z tornis

… vai tik kārklu vācietis nav piesities. Vēl pagaidām dzīvojam Latvijā, abet te vēl runā latviski. Biški pa daudz stafāžu tie jau sāk noēst pašu ideju, bet visumā OK, kaut gan nepamet sajūta ka tas jau redzēts, bet kur….NRJA šampanietis sāk atšālēties 😉

4
0
Lūdzu, komentējietx