Konkurss studentu mājokļiem Birznieka-Upīša ielā

SIA EBU 19 rīko atklātu metu konkursu studentu mājokļu jaunbūvei Rīgas centrā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19. Konkurss ir interesants ne tikai no tipoloģiskā viedokļa, bet arī ar uzsvaru uz publisko ārtelpu, jo paredz veidot jaunu iekškvartāla pasāžu Rīgas centrā

Plānotā būve atradīsies kvartālā starp Ernesta Birznieka-Upīša, Avotu, Marijas un Dzirnavu ielu, un uz to attiecas virkne teritorijas plānojuma regulējumu, kas raksturīgi Rīgas centram (jauktas apbūves un centru apbūves teritorija ar 80% dzīvojamās funkcijas īpatsvaru; perimetrālās apbūves teritorija ar atļauto apbūves blīvumu 60%; valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrsaizsardzības zona). Plānotā izmantošana atbilst kodam 12110102  — Dienesta viesnīcas; Izglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcas.

Izsludinātais konkurss arhitektiem varētu šķist intriģējošs. Novietots Rīgas vēsturiskajā centrā, šis projekts piedāvā tipoloģiski atšķirīgu kategoriju. Ienesot šādu jaunu funkciju kvartālā, ko, neskatoties uz tā atrašanās vietu ļoti tuvu centrālajai dzelzceļa stacijai, arvien var saukt par centra perifēriju, tas noteikti rosinās pašlaik aktīvo pilsētvides atdzīvošanos un attīstību arī tuvākajā apkārtnē, — var prognozēt, ka vēl lielākā mērā, nekā to spētu kāds biroju vai ekskluzīvu apartamentu projekts. Uz to vēl vairāk vedina domāt attīstītāju plāns veidot telpu starp jaunajām ēkām kā publiski pieejamu pasāžu cauri kvartālam, savienojot Ernesta Birznieka-Upīša un Marijas ielu. Tas dotu ieguldījumu Rīgas iekškvartālu publiskās  telpas  attīstībā, sekojot vēsturiskajiem labajiem piemēriem — Berga bazāram, kā arī blakus esošajai Upīša pasāžai.

Līdz ar to fasāžu risinājumi ir būtiski ne vien pret Ernesta Birznieka-Upīša ielu, bet arī pret iekšējo pasāžu, no kuras paredzēta arī galvenā ieeja studentu kompleksa iekštelpās. Ēku pirmie stāvi atvēlami tirdzniecības telpām (īpaši — gar Birznieka-Upīša ielu),  kā arī citām — gan publiski pieejamām, gan tehniskām, gan koplietošanas telpām. Fasāžu risinājumi jāparedz ekonomiski — gan izmantojamo materiālu ziņā, gan būvniecības un uzturēšanas ziņā.

Konkursa nolikums un rīkošana ir saskaņota ar Rīgas pilsētas būvvaldi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Latvijas Arhitektu Savienību. Žūrijas komisijā ir nozīmēti šādi arhitekti no iepriekš minētajām iestādēm  — Dace Celmiņa, Marina Levina un Juris Poga, kā arī sertificēti arhitekti Uldis Balodis un Juris Mitenbergs.

Konkursa kopējais prēmiju fonds — 12000 eiro.
Darbu iesniegšanas termiņš — 8. decembris.

Konkursa nolikumu un uzdevums

Papildus informācija un tehnisko materiālu saņemšana:
Velta Holcmane
+371 29423600
velta.holcmane@inbox.lv

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx