Latvijas sabiedrībai svarīgākie dzīves telpu veidojošie faktori ir funkcionalitāte, sakārtotība un svaigs gaiss, ainava un nepiesārņota vide, kultūras mantojuma saglabāšana. Sabiedrībai ārvalstīs svarīga liekas ikdienas drošība, spēja brīvi eksistēt, komunicēt un izteikt savas domas, miers un līdzsvars, publiskā telpa un...