Kā Jūs vērtējat Siguldas arhitektūru tādu, kāda tā veidojusies vēsturiski līdz mūsdienām? Vai ir kāda kopīga arhitektoniskā koncepcija?Katra arhitektūra atspoguļo esošo situāciju: ekonomikā, cilvēku domāšanā, iespējās. Pilsētas attīstība ir ilgu gadu process. Sigulda ir dārzu pilsēta, jo tajā ir ļoti...