Rožu laukums studentu projektos 2

Projekts Goodbye, Lenin! netika uz Liepājas izstādi, taču ir vairākkārt minēts komentāros. Projekta autori: radošā apvienība Trīs vēji — Linda Leitāne, Ilze Paklone un Uldis Sedlovs.

Esošās urbānās vides reģenerācija saistīta ar daudzu pilsētas struktūras elementu intensifikāciju, tajā skaitā arī efektīvu publiskās telpas izmantošanu. Pilsētu kodoli ir daļēji zaudējuši savas administratīvās un finansu centra funkcijas. Urbānās vides kodoli ir kļuvuši par vietām, kur baudīt pilsētas dzīvi un kultūru, lielā mērā tie ir saistīti ar rekreatīvo funkciju.

Liepājas centrā tika meklēts savstarpēji integrētu elementu tīkls, kas akcentētu pilsētas kodolu gan funkcionāli, gan telpiski. Kā vizuāli pilsētas centrālās daļas orientieri tika fiksēti trīs baznīcu torņi. Nosacītās līnijas jeb asis, kas savieno pilsētas vertikālās dominantes — baznīcas, veido trijstūri. Līdzīgi konceptuāli trijstūri tika atrasti, savstarpēji saistot Rožu laukumu un apkārtējo telpisko struktūru.

Konceptuālie trijstūri tika vizualizēti, akcentējot pilsētas struktūru veidojošos telpiskos komponentus. Savienojumi un malas iezīmē telpu un organizē plūsmas; mezgli, orientieri ir vertikālās dominantes, kas izvietojas uz pilsētas auduma struktūru veidojošajām asīm; rajoni, kvartāli, laukumi ir telpisko elementu vienota vizuāla sistēma.

Esošās apbūves intensitāte un augstums ap Rožu laukumu šobrīd nav pietiekams, lai kompozicionāli saistītu tā horizontālās dimensijas. Arī no funkcionālā viedokļa ir nepieciešamība Liepājas kodolu akcentēt ar jaunu, piesaistošu un atraktīvu funkciju pilsētas un, iespējams, arī Latvijas mērogā. Tāpēc esošā tirdzniecības centra vietā paredzēts objekts — mediatēka, kas būtu pilsētas kodola struktūras dominante un noteiktu arī Rožu laukuma un tam piekļauto skvēru funkcionālo un telpisko raksturu.

Jaunas attiecības tiek veidotas arī starp iekštelpu un ārtelpu, kas summējas kā robežu sapludināšana starp interjeru un eksterjeru. Skulptūras, mākslas objekti un laukumi realizē saikni starp slēgtu telpu un publisku ārtelpu. Rožu laukums, mediatēka, piekļautie skvēri, akadēmijas komplekss saistās vienotā telpiskā sistēmā.

Kopumā centra telpa reprezentē Liepājas identitāti — Rožu laukums kā tradīciju liecība, mediatēka kā apliecinājums mūsdienīgām tehnoloģijām un komunikācijai, akadēmija kā mūžīgās izaugsmes simbols, skvēri un to telpiskie elementi kā pilsētas vietas simboli — vējš, smiltis, dzintars, ūdens. Savā veidā Liepājas centrs varētu kļūt par mūsdienīga foruma modeli, kur vērtība ir humānai, harmoniskai videi un cilvēka meditācijai visplašākajā nozīmē.

LIEPĀJAS CENTRA PILSĒTVIDES ORGANIZĀCIJAS FAKTORI

1. FUNKCIONĀLĀ KVALITĀTE

VIDES PIEEJAMĪBA, TRANSPORTS

 • Jauna transporta shēma, kas paredz galveno transporta plūsmu dalīšanu, novirzīšanu, atslogojot pilsētas centra kodolu no privātā autotransporta.
 • Sabiedriskā transporta aktivizēšana pilsētas centrālajā daļā, rekonstruējot esošo ielas telpu un paredzot tajā plašus gājēju ceļus un veloceliņus.
 • Braukšanas joslas tikai Liepājas sabiedriskā transporta mugurkaulam ? tramvajam, kā arī autobusiem.
 • Īpaši akcentējamas sabiedriskā transporta pieturas kā centra apmeklētāju plūsmu sākuma pozīcijas.
 • Centra telpa atvēlēta gājējiem, transformējot esošo ielu telpas centra kodola robežās par gājēju ielām, tādā veidā padarot pilsētas kodola vidi humānāku.

VIDES KVALITĀTE

 • Rekonstruējama saikne un attiecība starp laukumu un ielu telpu.
 • Izveidojama funkcionāla saikne starp esošajiem, jaunajiem laukumu definējošajaiem objektiem un pašu laukumu.
 • Laukumu un to segmentu iekļaušana kopējā pilsētas kodola ielu un laukumu shēmā, kā arī vienotā sistēmā ar iekškvartāla jaukta tipa un publiskām ārtelpām.
 • Pilsētas kodola funkciju dažādošana un jaunu funkciju iepludināšana:
 • Atpūtas, informatīvo kā arī kultūras funkciju intensifikācija, paredzot tipoloģiski un funkcionāli jaunus objektus ? mediatēku, kas šīs iespējas realizē mijiedarbībā ar Rožu laukumu.
 • Izglītības funkciju intensifikācija, paredzot esošās akadēmijas ēkas paplašināšanu ar jaunu auditoriju izveidi un pazemes autostāvvietām zem tām;
 • Iekšējo kvartālu pārstrukturēšana, pārveidojot tos par pasāžām.

2. TELPISKĀ KVALITĀTE

ESOŠĀS APBŪVES REVITALIZĀCIJA

 • Perimetrālās apbūves turpināšana, realizējot to ne tikai ar jaunu ēku būvniecību, bet izmantojot arī citus arhitektoniski telpiskus risinājumus.
 • Esošo ēku funkcionāla un telpiska rekonstrukcija.
 • Pasāžu izveide pie mediatēkas, iekšējā kvartālā, akadēmijas kompleksā.

PILSĒTAS KODOLA TELPISKĀS VIDES REVITALIZĀCIJA

 • Pilsētas struktūras telpisko elementu akcentēšana, centra funkciju realizācija.
 • Savienojumi — plūsmas organizējoši un iezīmējoši telpiski elementi.
 • Malas — labiekārtojuma elementi, kas iezīmē pilsētas telpu — ietver kokaugi, gaismas ķermeņi, soliņi, amfiteātris, skulptūras, obeliski.
 • Rajoni, kvartāli, laukumi — telpiskie elementi darbojas vienotā vizuālā sistēmā.
 • Mezgli un orientieri — Rožu laukums un centra kodola publiskā ārtelpa tiek iezīmēta ar objektiem, obeliskiem, skulptūrām, kas veido pilsētvides vertikālās dominantes un izvietojas uz galvenajām centra struktūru veidojošajām asīm.
 • Esošā telpiskā vide tiek strukturēta ar jauniem apjomiem, laukumiem, respektējot un akcentējot pilsētas struktūras asu sistēmu.
 • Telpiska un funkcionāla ārtelpas sapludināšana, skulptūrām, mākslas objektiem un laukumiem kalpojot kā saiknei starp slēgtu telpu un publisku ārtelpu.
 • Kvartāla identitātes intensificēšana un jaunu identitāti nosakošu faktoru integrācija, izmantojot obeliskus, skulptūras, zaļās struktūras, ūdeni, kas reprezentētu tieši Liepājai raksturīgu vidi, tēlus.
 • Publiskās telpas reorganizācija, zaļā zona kā noteicošais faktors vides kvalitātes uzlabošanā.
 • Perimetrālās apbūves turpināšana, realizējot to ne tikai ar jaunu ēku būvniecību, bet izmantojot arī citus arhitektoniski telpiskus risinājumus — reljefu, vertikālus akcentus.
 • Esošo ēku telpiska un funkcionāla rekonstrukcija.

MEDIATĒKA

Funkcionāli un telpiski objekts risināts vairākos līmeņos, starpstāvos ar plašiem iekštelpas telpiskiem atvērumiem — kāpņu telpām un eskalatoriem, katrā stāvā izvietojot atšķirīgu funkciju — izstāžu zāles, konferenču telpas, kafejnīcas, interneta pieslēgvietas utt.

ČETRU VĒJU SKVĒRS

Skvērs telpiski turpina perimetrālo apbūvi, izvietojoties pie Rožu laukuma un Mediatēkas. Funkcionāli un telpiski risināts vairākos līmeņos, kopējā kompozīcijā iesaistot apbūvi, reljefu, apzaļumojumu sistēmu un ūdens baseinus. Pret viesnīcu Līva projektēts paviljons — kafejnīca, ar iespēju vasarā vai jebkurā citā gadalaikā pārvietoties uz augšējā līmenī izveidoto terasi. Līdzīgi risināts objekts skvēra pretējā stūrī — pret kinoteātri. Labiekārtojums paredz arī soliņus, ietverkokus, gaismas ķermeņus utt.

AMFITEĀTRIS UN AKADĒMIJAS PIEBŪVE — CAUR ĒRKŠĶIEM UZ ZVAIGZNĒM

Paredzēts paplašināt esošo akadēmijas ēku, akcentējot centru arī ar izglītības funkciju. Amfiteātris projektēts akadēmijas priekšlaukumā, kā elements, kas telpiski iezīmē pilsētas telpu. Zem amfiteātra izveidotas auditorijas.

DZINTARA SKVĒRS

Rekonstruējams laukums pretī mediatēkai, intensificējot tā funkciju ar jaunu sabiedriska rakstura apbūvi. Pasažās izveide pie mediatēkas atrisinātu Valsts un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļu objektu pieejamību lielākam cilvēku skaitam. Būtībā tās sasaista vēsturisko Liepājas sirdi ar apkārtējo apbūvi, ir nozīmīgs faktors pilsētas tēla savdabībā.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
5 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
>

gribu sev iešaut celī! lūdzu, pārtrauksim kropļot liepāju!!!! paldies.

nav

laipni lūgts, Aladin!

Zeme

anastasija..kaapēec neieliki filmu..taa dod daudz lielaaku priekštatu par bildēm….tīri telpiski..:)

studente

Filma nav vēl ielikta tehnisko iemēslu dēļ. Kā zini, pēdējās dienās biju tālu no datora. Bet a4d apmēklētāji varēs to redzēt tuvākajā laikā 🙂

Guntisz

Man kaa 100% liepaajniekam un arhitektuuraaa iejauktam tipam Truukst Vaardu par taadu meeslu… Shiem jaunajiem cilveekiem vajadzeetu apzveert vai turpinaat arhitektuuras jomaa, vai doties tieshaa celaa uz Preiljiem.. vai veel kur taalaak prom no Kurzemes vilnjiem…..

5
0
Lūdzu, komentējietx