Skola un sporta centrs Valgā. Lauder Architects

Reizes, kad latviešu arhitekti ar panākumiem startē konkursos citur ir īpaši. To var teikt arī par Lauder Architects uzvaru konkursā skolas piebūvei un sporta zālei Valgā, — pilsētā, ar kuru Latvijai ir īpašas attiecības. Žūrijas komentāros atzinīgi tika novērtēts skolas ēkas arhitektūras, funkcionālais un pilsētbūvnieciskais risinājums un iekļaušanās pilsētvides kontekstā.

Konkursa uzdevums

Pēcpadomju laikmetā Valgas iedzīvotāju skaits ir samazinājies apmēram par trešo daļu, kas nozīmē arī to, ka apmēram trešā daļa no pilsētas teritorijas vairs netiek aktīvi izmantota. Arhitektūras konkursa uzdevums seko pilsētas centra revitalizācijas stratēģijas uzstādījumiem, kas paredz veidot pievilcīgāku pilsēttelpu un vidi pilsētas kodolā, padarot atraktīvāku un aktīvāku Valgas centru. Valgas pašvaldība izlēmusi nojaukt padomju laikos celto skolas ēku pilsētas nomalē, pārceļot institūciju uz vietu pašā centrā.

Konkursa uzdevums paredzēja atjaunojot, pārbūvējot un papildinot esošās būves, izveidot labi funkcionējošu sporta halli un (pamat)skolas ēku, ar  patīkamu un ilgtspējīgu pilsētvidi apkārt. Konkursa projekta novietne atrodas Valgas centrā, tikai nedaudz vairāk kā puskilometru aiz Latvijas robežas, blakus pilsētas stadionam un galvenajai maģistrālei, kas pilsētas centru savieno ar dzelzceļa staciju.

Konkursa teritorijas ziemeļdaļā, piekļaujoties pilsētas stadionam kvartāla vidū, paredzēts sporta centrs, iekļaujot  esošās stadiona tribīnes. Savukārt dienvidrietumu daļā, pie Vabaduse ielas, atjaunojot un papildinot divas vēsturiskas ēkas (no kurām viena uzskatāma par pieminekli, bet otrai noteikti jāsaglabā ielas fasāde), jāizveido mūsdienīga skolas ēka.

Projekta risinājumi

Sporta centrs

Jaunais sporta centrs piekļaujas stadiona ziemeļu malai un to veido trīs galvenās daļas,— lielā sporta zāle, mazā zāle un tribīnes. Lielā sporta halle ir izvietota pirmā stāva līmenī un, respektējot apkārtnes apbūves mērogu, ir iedziļināta nogāzē. Tā kā sporta centra apjoms veidojas ļoti izstiepts, ieejas bloks ir novietots ēkas centrā, lai būtu pieejams no divām pusēm, uztverot galvenās apmeklētāju plūsmas gan no abām ielām (Julius Kuperjanovi un Ernst Enno), gan no atjaunotās skolas puses, gan Valgas ģimnāzijas (jau iepriekš atjaunota — lielā, baltā ēka Julius Kuperjanovi ielā; bildēs — aiz esošajām tribīnēm; nav iekļauta konkursa teritorijā)

Izmantojot reljefa starpību, ieejas halle ir veidota divos līmeņos, pirmā stāva līmenī atveroties pret stadiona laukumu, bet otrajā līmenī —  pret Valgas ģimnāziju (kas arī izmanto stadionu) un Kuperjanovi ielu, loģiski sakārtojot apmeklētāju plūsmas. Galvenā ieeja ir no stadiona puses zem mazās sporta zāles konsolētās pārkares, un reizē ir kā stiklots vestibils, kas savieno lielo sporta zāli ar esošo tribīņu apjomu, kas maksimāli integrēts jaunajā arhitektūrā, veidojot laikmetīgu sporta centra tēlu, vienlaikus respektējot apkārtējās apbūves augstumu mērogu.

Skola

Jaunā skolas plānota kā mūsdienīga mācību vide, kas rosina un sekmē skolnieku radošumu. Arī skolas projekts aptver trīs apjomus — veco skolas ēku, kas ir aizsargājams piemineklis; bijušo mūzikas skolas ēku (šobrīd pamesta), kam noteikti jāsaglabā ielas fasāde un jaunā piebūve, kas noslēdz kvartāla stūri. Visus trīs apjomus pirmā stāva līmenī savieno galerija. Jaunā piebūve, kurā izvietotas mākslas un amatu klases, veidota plaši atvērta pret iekšpagalmu, paredzot šo ārtelpu radoši izmantot arī mācību norisēs.

Piebūves arhitektūra veidota tā, lai tās augstums pret Kungla ielu pakāpeniski samazinātos un iekļautos apkārtējās apbūves mērogā. Piebūvei, galvenokārt fasādēs pret ielām, tiek pārizmantoti vecie ķieģeli no nojaucamās ēkas.  Dienvidu puses stiklojums ir noēnots ar vertikālu koka statņu palīdzību.

Labiekārtojums

Cauri kvartālam, savienojot pretējās ielas (Julius Kuperjanovi un Kungla)) ar stadionu un labiekārtoto pagalmu skolas ēkas aizmugurē, plānota apstādījumu josla, kas veidota kā plata gājēju aleja ar velojoslu.  Šī zona veidota ar mazliet paceltām, slīpām apzaļumotām zemes plaknēm, kas radīs ainaviskas skatu perspektīvas iedzīvotājiem pastaigājoties pa aleju. Tajā integrējas labiekārtojuma elementi, kas tiek saskaņoti vienotā dizainā ar jauno ēku arhitektūru.

Autori: LAUDER ARCHITECTS — Rita Laudere, Kārlis Lauders, Valdis Linde, Harijs Vucens, Betija Balode, Anna Līva Traumane, Alvis Petrovskis, Viesturs Dille, Anna Lebedeva

Teksts (balstoties uz LAUDER ARCHITECTS projekta aprakstu un konkursa uzdevumu) — Artis Zvirgzdiņš

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx