Rīgas apgabaltiesa — MARK

Konkursā par Rīgas apgabaltiesu uzvarējušais priekšlikums ir izteikti kompakts. Ēkai ir divējāds raksturs: tā aizpilda tukšumu Brīvības ielas perimetrālajā apbūvē un veido brīvstāvošu apjomu pret Ropažu ielu. Tiesu nama galveno ieeju iezīmē tumšs, masīvs akmens rāmis.

Projekta priekšlikuma ideoloģiskais paskaidrojums

Tiesu Ēka — tā ir vieta, kurā risinātās problēmas un pieņemtie lēmumi rezonē vairākos līmeņos, sākot ar konkrēto individuālo lietu un beidzot ar tādiem sabiedrisko domu un kārtību nosakošiem jēdzieniem kā atbildība, tiesības, taisnība. Tiesu Ēkā pieņemto lēmumu saturiskā vēsture un tās kopējais publiskais tēls ir instruments, kas palīdz — vai, tieši otrādi, kavē — sabiedrības vērtību sakārtošanu. Mūsuprāt, tāds ir arī šī konkursa objekta, Rīgas apgabaltiesas ēkas jaunbūves, būtiskākais arhitektoniskais uzdevums. Papildus funkcionālo prasību nodrošināšanai, ēkas arhitektūrai ir jāievieš neapgāžama skaidrība par tiesu kā sabiedrībai vēlamu, demokrātisku un respektējamu procesu. Projekta pieteikumā šis uzdevums risināts ar atbilstošiem, spēcīgiem un viennozīmīgiem simboliem.

Pilsētbūvnieciskais raksturojums

Apgabaltiesas ēkas jaunbūvei paredzētais gruntsgabals atrodas pilsētbūvnieciski nozīmīgā vietā. Apkārtnes raksturu nosaka netālu esošās vairākas lielas sabiedriskās un biroju ēkas — LMT centrālā ēka, VEF kultūras pils, bijusī VEF rūpnīca un citas no 19.gs. beigām līdz 20.gs. vidum celtas rūpnīcas, kas šobrīd tiek izmantotas kā biroju ēkas, noliktavas vai tikai meklē atbilstošu pielietojumu. Gruntsgabals piekļaujas un atrodas starp Brīvības gatvi un Ropažu ielu.

Gruntsgabala daļā, kas vērsta uz Brīvības gatvi, apbūves raksturu nosaka ielas stingri izteiktā perimetrālā apbūve, savukārt, Ropažu ielas pusē dominē brīvstāvošas vai no ielas atvirzītas ēkas. Konkursa priekšlikums respektē un apvieno abus šos apbūves tipus.

Brīvības gatve Rīgas pilsētā ir viena no galvenajām telpiskajām un transporta asīm, tādēļ, uzsverot tiesu varas nozīmīgumu, uz tās pusi izvietota Tiesu Ēkas galvenā reprezentatīvā fasāde ar apmeklētāju ieeju.

Analizējot pilsētbūvniecisko situāciju, primārais uzdevums, veidojot jaunu apbūvi Brīvības gatvē 207, ir turpināt Brīvības ielai tradicionālo perimetrālo apbūvi. Uz ielas pusi vērstā reprezentatīvā fasāde ar apmeklētāju ieeju sakļaujas ar abās tās pusēs blakus esošo apbūvi. Tikpat svarīgi — veidot ērtu, funkcionālu biroju bloku, raksturīgu Ropažu ielas brīvstāvošo biroju un sabiedrisko ēku tipoloģijai. Savietojot šīs divas atšķirīgās pilsētbūvnieciskās prasības, izveidota ēku tipoloģijā savdabīga mutācija, kura ir ar diviem atšķirīgiem raksturiem: no Brīvības gatves — perimetrālās apbūves sastāvdaļa, bet no Ropažu ielas — brīvstāvošs apjoms ar labu izgaismojumu darba kabinetiem.

Apjoms pret Ropažu ielu ir paralēls Ropažu ielas iedibinātai būvlaidei, atkāpjoties no tās veido priekšlaukumu un saglabā esošo koku aleju. Ēkas apjoms ierakstās koku vēsturiskā stādījumu struktūrā, veidojot ierāvumus biroju apjomā, papildus izgaismojot atpūtas telpu un dienesta bloka gaiteņus.

Jaunprojektējamās ēkas virszemes apjoma novietne gruntsgabalā izvietota tā, lai attālumi līdz dzīvojamai ēkai Austrumu pusē un līdz perspektīvē paredzētai apbūvei Rietumu pusē būtu sabalansēti un labiekārtotā iekšpagalma dziļums būtu proporcionāls pret platumu.

Apbūves priekšlikums

Priekšlikums paredz 5 stāvu ēku. Priekšējā fasādē esošais apjoma ievirzījums priekšlaukumam veidots blakus esošo ēku dzegu augstumā, bet fasāses apšuvuma dalījums — kompozicionālā sakarībā ar blakus esošo ēku stāvu dalījumiem. Galvenā ieeja veidota, uzsverot Tiesu Ēkas sabiedrisko nozīmīgumu. Pielietoti klasiski simboli mūsdienu arhitektūras improvizācijā. Apbūves koncepcijas kopējais vadmotīvs ir veidot iespaidīgu, no blakus esošās dzīvojamās apbūves krasi atšķirīgu, bet tajā pašā laikā — ar to saderīgu — būvi. Tiesu varas nesatricināmā taisnīguma spēku simbolizē ēkas reprezentatīvajā fasādē izvietotais priekšlaukums, masīvie ieejas sānu apjomi, plašās kāpnes un uzsvērti augstas ieejas durvis. Fasādes cēlumu un papildus atšķirību pilsētvidē nodrošina sānu apjomiem lietotais materiāls — tumšs, pulēts dabīga akmens apšuvums. Tajā pašā laikā, Tiesu Ēka ir arī atvērta un aicinoša — masīvajos sānu apjomos ir izvietotas slīpas ieejas plaknes. Plašais ātrijs sabiedriskajā zonā simbolizē tiesu procesa caurspīdīgumu. Ātrijs ir viena no svarīgākajām ēkas sastāvdaļām. Plānojumā ievērota stingra struktūra, atdalot publiskās telpas no tiesu zālēm un dienesta telpām, kā arī ēkas centrālā ass, kas atdala civillietu no krimināllietu kolēģijas, simbolizē lēmumu pieņemšanā ievēroto kārtību un domas skaidrību.

Kontrastam, pret Ropažu ielu vērstajā, dienesta lietošanai paredzētajā apbūves daļā dominē faktori, kas nodrošina radošu un produktīvu darbu — viegli pieejamas, plašas un labi izgaismotas darba telpas, kā arī noslēgts un labiekārtots pagalms.

Funkcionālā shēma

Ēkas specifika nosaka to, ka ēkai ir trīs ieejas. Ieeja apmeklētājiem tiek veidota no Brīvības gatves, bet tiesas darbinieku ieeja no Ropažu ielas.

Pazemes pirmajā līmenī paredzētas 94 autostāvvietas tiesas darbiniekiem un pazemes otrajā līmenī paredzētas 143 autostāvvietas apmeklētājiem. Pazemes stāvvietu līmeņi savā starpā nav saistīti, apmeklētājiem un tiesas darbiniekiem paredzētas atsevišķas iebrauktuves un izbrauktuves. Apmeklētāju autostāvvietām paredzēta tieša pieeja pirmā stāva publiskajai telpai. Ēkas pirmajā stāvā paredzēta publiskā telpa, kas atbilst funkcionālajām prasībām: ieejas halle, info, sargs, dokumentu izsniegšana, iesniegšana, uzgaidāmā telpa, lasītava un garderobe, kā arī vertikālo komunikāciju mezgls.

Šī apjomu modifikācija paredz radīt plānojumu ar stingru struktūru, kuru veido centrālā ass — publiskā telpa, kurai labajā pusē izvietots krimināllietu kolēģijas bloks, kreisajā pusē civillietu kolēģijas bloks. Tiesu zāles ir izvietotas starp publisko asi un tiesas darbinieku bloku, kas apvijas pa 3/4 ēkas perimetra. Tiesnešu un tiesnešu palīgu bloks ir veidots tā, lai katram tiesnesim pretī būtu sava tiesas zāle. Tā kā tiesu zāle no tiesnešu kabinetiem ir atdalīta ar gaiteni, katrai tiesu zālei pieslēdzas apspriežu telpa. Krimināllietu kolēģijas daļā integrēti konvoja vertikālo komunikāciju bloki, pa kuriem konvojējamos iespējams vest uz tiesu zālēm no pagrabstāvā izvietotajām konvoja telpām. Pret Ropažu ielu izvietotas Tiesu darbinieku grupas. Masīvajās sānu daļās Brīvības ielas pusē otrajā un trešajā stāvā izvietojas divstāvīgi arhīvi, ceturtajā stāvā — mācību centrs, bet piektā stāva konsolē atrodas semināru zāle.

Ātrijs, kas nodrošina vieglu orientāciju apmeklētājam ēkā, reizē rada apmeklētājam priekšstatu par tiesas lojalitāti demokrātiskām un sabiedriskām vērtībām. Reprezentatīvas plašas kāpnes ved uz stāvos izvietoto publisko zonu, kurai pieslēdzas gaitenis ar tiesu zālēm.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Apbūves intensitāte — 150%
Apbūves laukums — 2 670 m²
Apbūves blīvums — 30,8%
Brīvā teritorija — 5 181 m²
Kopējā ēkas virszemes stāvu platība — 11 090 m²
Kopējā ēkas pazemes stāvu platība — 8 232 m²
Publisko telpu platība — 4 843 m²
Dienesta telpu platība — 7 402 m²
Tehnisko telpu platība — 87 m²
Stāvu skaits — 5 virszemes + 2 pazemes

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
43 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
NAV VIENALGA

nasing spešal…

vilks

Labs dizains un normāls kopcepts! pārējiem nav ko skaust, rieties un blusas meklēt – lai takš arī jaunajiem zēniem tiek! Apsveicu – lai veicas realizējot!

vilks

jā, pagalma fasādes nedaudz būtu jāsavāc, lai nav tik daudz pielietoto paņēmienu vienuviet un arī funkcija būto nolasāmāka. gaismas nepietiekamība iekštelpās domājams ir risināma lieta, ne pārāk transformējot pamatkoceptu, bet galvas būs jāpalauza.;]

gaisma

Tas tacu buutu tik skaisti – palaist iekseejo aatriju pa ekas asi garenvirzienaa.

Milla

piekrītu!!! arī bija tāda doma, skatoties bildes!!! fašāžu risinājumi šķiet gaumīgi.

Sveicējs

Malači, bildes patīkamas!

jānovēl tad ar svaigu aci pārčekot pagalma fasādes un veikli atrisināt koridorus. priekā!

J.K.

Salīdzinot "gaumīgo fasādi" Brīvības gatvē 1. un 2. vietas ieguvēju projektos, kompozīcijas pamatprincips ir stipri līdzīgs, taču 2. vietai tā ir stipri profesionālāka un tālu pārspēj 1. vietas redzējumu, kas tik tiešām ir "nasing spešal…". Taču, viss tas, kas ir aiz šīs fasādes, vairs nav pat salīdzināms. 1. vietas projekts jau pa gabalu demonstrē arhitektūras ābeces pamatpatiesību nezināšanu, kamēr 2. vietas projektā telpu struktūra atrisināta nevainojami. Laikam skolā jāsūta nevis jaunie kolēģi, kurus tomēr var apsveikt par centību, bet žūrija.

Evelīna Ozola

Ellē visas ābeces!

janitis

kaarteejais control C control V varianc no kaada zhurnaalinja ko visi pasuuta, kaa loterijas biljetes pirms 20 gadiem. mans subjektiivais viedoklis, – garlaiciigi, uzmaniibu speej notureet 2 sekundes, kad latvieshi iemaaciisies taisiit kko o sewis nevis no zhurnaalinjiem?

inga

5 acis janitim

vilks

eh jūs… ģēniji atradušies. kur tad jūsu pērles un orģinalitāte? tik tukši vārdi, skaudība un nievas. attopieties un sāciet strādāt!

janitis

"….eh jūs… ģēniji atradušies. kur tad jūsu pērles un orģinalitāte? tik tukši vārdi, skaudība un nievas. attopieties un sāciet strādāt!"

kapeeec?? man personiigi ir prieks ka kkas notiek un man nu nemaz neskaudz:), es to vien daru kaa KATRU dienu straadaaju.

D1

Manuprāt ļoti labs risinājums!

Tema (St. Pitersburg)

Mне кажется что вход в это здание преувеличен ,здание будто находится на площади перед входом в запретный город в Пекине а здесь выходит на тротуар шириной в 2.5 метра (все равно что анфилада ведущая в сортир)

Tema (St. Pitersburg)

И визуализации уж больно мрачные как будто конец света настал! Cлишком темно ,неконкретно и размыто.

Tema (St. Pitersburg)

Мне кажется здесь представлены более достойные работы на это место.

D.F

Apsveicu ar panaakumu! un sveiciens no Anglijas ;))

novērotājs

iespējams, ka darba lielākie trūkumi, tātad, ir, ka nav līdzvērtīgas pieejas no Ropažu ielas. tas sākumā var likties mazsvarīgi, bet reāli apmeklētājiem sagādās ne vienu vien nepatīkamu situāciju. un vice versus ar autobraucējiem. ka vienīgais dienesta gaitenis vairākos stāvos šad un tad beidzas ar diezgan pamatīgu strupceļu, un bez gaismas. tas arī sākumā var likties mazsvarīgi, bet reāli darbiniekiem savas situācijas un sajūtas arī sagādās, pirmā stāva vestibils, faktiski, ir uz ielas. vai iela gandrīz vestibilā. nav taču salons, vai veikals, bet ok nopietnus iebildumus vajadzētu izraisīt ēkas sānu un Ropažu ielas fasāžu semantikai. tagad vēlreiz paskatamies, un sakam –… Lasīt vairāk »

Bender

Kur pazuda koki? Tas nav ArchLand elements?

Riteņbraucejs

Ceļam,ceļam.Lai Temidai prieks.Olimpam šeit nav vietas. Varoņus mums nevajag. a kurš cels? Nē, nu tīri sportiska interese.

riteņbraucējs

Ja izrāvienam izvēlamies pareizu trajektoriju ,sākot no Struktoru un Brīvības ielas krustojuma pareizi izmantot un palaist iekseejo aatriju pa ekas asi garenvirzienaa , noteikti sasniegsim finišu pirmie./trennera ieteikums?

NAV VIENALGA

nasing spešal…

D1

Manuprāt ļoti labs risinājums!

Tema (St. Pitersburg)

Mне кажется что вход в это здание преувеличен ,здание будто находится на площади перед входом в запретный город в Пекине а здесь выходит на тротуар шириной в 2.5 метра (все равно что анфилада ведущая в сортир)

Tema (St. Pitersburg)

И визуализации уж больно мрачные как будто конец света настал! Cлишком темно ,неконкретно и размыто.

Tema (St. Pitersburg)

Мне кажется здесь представлены более достойные работы на это место.

D.F

Apsveicu ar panaakumu! un sveiciens no Anglijas ;))

novērotājs

iespējams, ka darba lielākie trūkumi, tātad, ir, ka nav līdzvērtīgas pieejas no Ropažu ielas. tas sākumā var likties mazsvarīgi, bet reāli apmeklētājiem sagādās ne vienu vien nepatīkamu situāciju. un vice versus ar autobraucējiem. ka vienīgais dienesta gaitenis vairākos stāvos šad un tad beidzas ar diezgan pamatīgu strupceļu, un bez gaismas. tas arī sākumā var likties mazsvarīgi, bet reāli darbiniekiem savas situācijas un sajūtas arī sagādās, pirmā stāva vestibils, faktiski, ir uz ielas. vai iela gandrīz vestibilā. nav taču salons, vai veikals, bet ok nopietnus iebildumus vajadzētu izraisīt ēkas sānu un Ropažu ielas fasāžu semantikai. tagad vēlreiz paskatamies, un sakam –… Lasīt vairāk »

Bender

Kur pazuda koki? Tas nav ArchLand elements?

Riteņbraucejs

Ceļam,ceļam.Lai Temidai prieks.Olimpam šeit nav vietas. Varoņus mums nevajag. a kurš cels? Nē, nu tīri sportiska interese.

riteņbraucējs

Ja izrāvienam izvēlamies pareizu trajektoriju ,sākot no Struktoru un Brīvības ielas krustojuma pareizi izmantot un palaist iekseejo aatriju pa ekas asi garenvirzienaa , noteikti sasniegsim finišu pirmie./trennera ieteikums?

NAV  VIENALGA

nasing spešal…

vilks

Labs dizains un normāls kopcepts! pārējiem nav ko skaust, rieties un blusas meklēt – lai takš arī jaunajiem zēniem tiek! Apsveicu – lai veicas realizējot!

vilks

jā, pagalma fasādes nedaudz būtu jāsavāc, lai nav tik daudz pielietoto paņēmienu vienuviet un arī funkcija būto nolasāmāka. gaismas nepietiekamība iekštelpās domājams ir risināma lieta, ne pārāk transformējot pamatkoceptu, bet galvas būs jāpalauza.;]

gaisma

Tas tacu buutu tik skaisti – palaist iekseejo aatriju pa ekas asi garenvirzienaa.

Milla

piekrītu!!! arī bija tāda doma, skatoties bildes!!! fašāžu risinājumi šķiet gaumīgi.

Sveicējs

Malači, bildes patīkamas!

jānovēl tad ar svaigu aci pārčekot pagalma fasādes un veikli atrisināt koridorus. priekā!

J.K.

Salīdzinot "gaumīgo fasādi" Brīvības gatvē 1. un 2. vietas ieguvēju projektos, kompozīcijas pamatprincips ir stipri līdzīgs, taču 2. vietai tā ir stipri profesionālāka un tālu pārspēj 1. vietas redzējumu, kas tik tiešām ir "nasing spešal…". Taču, viss tas, kas ir aiz šīs fasādes, vairs nav pat salīdzināms. 1. vietas projekts jau pa gabalu demonstrē arhitektūras ābeces pamatpatiesību nezināšanu, kamēr 2. vietas projektā telpu struktūra atrisināta nevainojami. Laikam skolā jāsūta nevis jaunie kolēģi, kurus tomēr var apsveikt par centību, bet žūrija.

Evelīna Ozola

Ellē visas ābeces!

janitis

kaarteejais control C control V varianc no kaada zhurnaalinja ko visi pasuuta, kaa loterijas biljetes pirms 20 gadiem. mans subjektiivais viedoklis, – garlaiciigi, uzmaniibu speej notureet 2 sekundes, kad latvieshi iemaaciisies taisiit kko o sewis nevis no zhurnaalinjiem?

inga

5 acis janitim

vilks

eh jūs… ģēniji atradušies. kur tad jūsu pērles un orģinalitāte? tik tukši vārdi, skaudība un nievas. attopieties un sāciet strādāt!

janitis

"….eh jūs… ģēniji atradušies. kur tad jūsu pērles un orģinalitāte? tik tukši vārdi, skaudība un nievas. attopieties un sāciet strādāt!"

kapeeec?? man personiigi ir prieks ka kkas notiek un man nu nemaz neskaudz:), es to vien daru kaa KATRU dienu straadaaju.

43
0
Lūdzu, komentējietx