Rīgas apgabaltiesa — Standardsituation

3.vietu konkursā Rīgas apgabaltiesas ēkai ieguva Standardsituation, kuru priekšlikums respektē Brīvības un Ropažu ielas atšķirīgos raksturus. Iekštelpas organizētas paralēli izvietotā slēgtajā un publiskajā zonā, veidojot virteni, kas ielokās gruntsgabalā. Ēkas ieeja Brīvības ielas pusē apvienota ar monumentāliem vārtiem uz publisko iekškvartāla telpu.

Pilsētbūvnieciskā koncepcija

Paredzēts, ka piekļūšana ēkai un gruntsgabalam ir galvenokārt no sabiedriskā transporta pieturām. Aptuveni 50% apmeklētāju un tiesas darbinieku ieradīsies no autobusu un trolejbusu pieturas Brīvības gatvē un 50% ieradīsies no tramvaju pieturas Ropažu ielā. Pazemes līmenī paredzētas 100 autostāvvietas ar iebraukšanu no Ropažu ielas.

Ēkas risinājums izveido uzsvērtu tiesas ēkas sabiedriskā nozīmīguma raksturu. Apgabaltiesas ēkas fasāde izvietota vienā būvlaidē ar flankējošām dzīvojamām ēkām Brīvības gatvē 205 un 209 un bloķējas pie blakus esošajiem pretuguns mūriem, tos nosedzot. Risinājums noslēdz gan perimetrālo apbūves līniju, gan ar savu apjomu veido ieeju gruntsgabalā.

Piedāvātais risinājums apvieno gan perimetrālas — urbanizētas — pilsētvides raksturu gruntsgabala Brīvības ielas daļā, gan brīvstāvošas ēkas raksturu Ropažu ielas pusē. Brīvības gatves fasāde veidota, respektējot vēsturisko kaimiņu ēku fasāžu plastiku. Ēkas Ropažu ielas fasādes nozīmīgumu akcentē tuvumā esošās sabiedriskās ēkas — bij. VEF kultūras nams un LMT jaunceltne. Tiesas ēkas arhitektūra veidota atšķirīgi no cita rakstura apbūves, īpaši uzsverot ieejas vārtu motīvu, kas simbolizē tiesas varas stabilitāti un negrozāmību.

Koncepcija paredz abu ielu sasaisti, izveidojot pasāžu. Cauri gruntsgabalam ved sabiedriski atklāta parka zona. Šāds risinājums iegūs papildus nozīmi, tad, kad nākotnē Statoil DUS nomainīs ar perimetrālu visa kvartāla noslēguma apjomu. Parka zona var kļūt par saulainu uzturēšanās vietu ne tikai tiesas darbiniekiem un apmeklētājiem, bet arī par patīkamu vietu apkārtējiem iedzīvotājiem.

Ēka nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu funkcionālo risinājumu, izpilda tiesu ēkas funkcionālā zonējuma dalījuma nosacījumus un rod vienreizējo arhitektonisko izteiksmi, kas simbolizētu ēkas nozīmīgo, valstiski svarīgo saturu.

Iekšējā programmatiskā un telpiskā organizācija

Tiesu pils ēka sastāv no trijām funkcionālām zonām — publiskās zonas (tiesas zāles, uzgaidāmās telpas, gaiteņi, vestibili, publiskās tualetes, garderobes u.t.t.), slēgtās zonas (tiesnešiem, sekretāriem, tiesas kancelejas darbiniekiem, arhīva telpas u.t.t.) un konvoja un aizturēto personu telpas (aizturēto kameras, tualetes, konvoja telpas, policijas konvoja telpas, dienesta suņu novietne u.t.t.). Katrai zonai ir projektētas atsevišķas kāpnes, lifti un koridori.

Ēkas pirmā stāva plānā ir redzamas divas paralēlas zonas — publiskā zona un slēgtā zona. Ēkas pirmajā stāvā publisko zonu veido divas ieejas: galvenā ieeja no Brīvības ielas puses un otra ieeja no Ropažu ielas puses. To nosaka pilsētbūvnieciskā ēkas novietne un ēkas iekšējā organizācija, kas paredz izvietot Krimināllietu tiesas funkciju ēkas Ropažu ielas galā, bet Civillietu tiesas funkcija atrodas ēkas Brīvības ielas galā. Abas ieejas ir savienotas, un ēkas vidū ir paredzēts gaismas ātrijs. Šajā publiskajā zonā pirmajā stāvā atrodas publiski pieejamās funkcijas: krimināllietu dokumentu iesniegšanas un izsniegšanas telpas, bibliotēka, ģērbtuves, apsardze un tualetes. Ēkā paredzētas arī papildus vēl divas ieejas tikai tiesas darbiniekiem.

Pirmajā stāvā ir četri caurejoši lifti konvoja un apcietināto piegādei Krimināllietu tiesas sēžu zālēm. Pirmajā stāvā konvoja lifta tamburs tiks izmantots tikai evakuācijas gadījumā.

Otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā stāvā arī ir divas paralēlas funkcionālas zonas — publiskā zona un slēgtā zona. Starp šīm zonām atrodas tiesu sēžu zāles. Paralēli tiesu zālēm tiek izkārtoti tiesnešu un tiesnešu palīgu darba kabineti, nodrošinot tiešu sasaisti ar katru tiesu zāli. Visiem tiesnešu un tiesnešu palīgu kabinetiem ir nodrošināta dabīgā dienasgaisma. Katra tiesu zāle ir nodrošināta ar otro gaismu, kas iekļūst telpā caur publiskā koridora stiklojumu. Uz katrām divām Krimināllietu tiesas sēžu zālēm tiek paredzēts lifts, kas nodrošina konvoja un aizturēto tiešu nogādāšanu uz tiesu sēdēm no pagraba līmeņa.

Ēkas pagraba stāvā atrodas pazemes autostāvvietas, konvoja telpu bloks un semināru telpu bloks. Uz semināru telpu bloku gan publika, gan tiesas darbinieki nokļūst pa atsevišķām kāpnēm un liftiem. Semināru telpu izgaismo gaismas ātrijs. Tiek paredzētas atsevišķas rampas iebraukšanai pazemē gan konvojam, gan tiesas darbiniekiem. No pazemes autostāvvietas tiesas darbinieki varēs nokļūt uz savu darba vietu ar liftu vai pa kāpnēm.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Apbūves laukums — 2900,5 m²
Apbūves intensitāte — 135 %
Apbūves blīvums — 34 %
Brīvā teritorija — 46%
Kopējā ēkas virszemes platība — 11750 m²
Kopējā ēkas pazemes platība — 5153 m²
Autostāvvietu skaits pazemē — 100
Autostāvvietu skaits virszemē — 15
Stāvu skaits — 5
Publisko telpu platība — 6232 (t.s. tehn.t.)
Dienesta telpu platība — 6583 (t.s. tehn.t.)
Tehnisko telpu platība (pazemē +virszemē) — 370 m²

 

 

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
18 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
:

Nu, jā – tāda dzīvojamā māja labākā gadījumā…. Divi iepriekš publicētie darbi daudz vairāk līdzinājās tiesas ēkai….

didrihsone

labi, labi, pieņemsim, ka

– ēkas virszemes platība ir tā saucamā stāvu platība un sastāda 11 750m2;

– piebraucamie ceļi un autostāvvietas ir apmēram 1 200m2;

atcerēsimies, ka

– apbūves teritorija sarkanajās līnijās 8 851m2

pareizā atbilde:

Intensitāte – 137.4%

Brīvā teritorija – 37.9%

cipari varētu būt viena no objektīvajām mērauklām pie vērtēšanas, ja mēs mācētu lietot ciparus un mācētu saskatīt terminu būtību.

kabe

… un pielietot pareizās funkcijas, ieliekot pareizās vērtības?

u

varbūt kāds no žūrijas var atbildēt, kā starp prēmētiem darbiem ir darbi, kuri neizpilda plānotās apbūves robežciparus (piem.brīvo teritoriju). Var atrisināt dažādas programmas ar dažādiem nosacījumiem programmas darbināšanai (ja->tad, loģikā disjukcija), bet lai šo loģiku lietotu, tai ir savi noteikumi, visu zināšanai pieņemti likumi (arhitektiem tas ir LBN). Varbūt žūrijas arhitekti varētu (varēja) paskaidrot žūrijas tiesnešiem, kāpēc viņu pašu radītie likumi, normas vairāk līdzinās reliģijas mācībai nevis tiesiskai likumdošanai. Estētiskās vērtības (daži uzskata, ka estētika ir mirusi, starp citu, dievs arī) un kopīgos labumus lai vērtē žūrija, tas pat būtu vēlams un nepieciešams, bet iepriekšnoteikto ciparu vērtību žūrijai nevajadzētu devalvēt,… Lasīt vairāk »

no malas

bet cipari ir 0,1, 2…9

I.Šteimanis

+ Labākā lieta, kura nav nevienai no 3 vietām, viegli uztveramā, fasādē akcentētā publiskā pasāža cauri gruntsgabalam, kura rada papildus logu Brīvības ielas perimetrālās apbūves mūrī (tai pat laikā ievērojot perimetrālās apbūves raksturu). Vēl viena lieta – plānojuma ilgtspējība. Ja padomā, katra sabiedriska ēka dzīvo vismaz 100 gadus un pa šo laiku dažas no tām nomaina savu funkciju n-reizes (sākumā skola, vēlāk slimnīca, tad bibliotēka utt). Šim piedāvājumam nav "specifiska klučveida (ar lielu tumšo zonu vai specifisku ātriju vidū)" plānojuma konfigurācija (paredzēta tikai šai funkcijai), līdz ar to, šāds plānojums ir spējīgs pielāgoties dažādām funkcionālām pārmaiņām (ofisi, veikals un pat… Lasīt vairāk »

DĀVIDS-VV333

problēmas-

-5 stāvu ēka droši vien pārkāpj atļauto 17,5 augstumu

-daudzas zāles neregulāras formas, man liekas nav ērti.

:

Nu, jā – tāda dzīvojamā māja labākā gadījumā…. Divi iepriekš publicētie darbi daudz vairāk līdzinājās tiesas ēkai….

didrihsone

labi, labi, pieņemsim, ka

– ēkas virszemes platība ir tā saucamā stāvu platība un sastāda 11 750m2;

– piebraucamie ceļi un autostāvvietas ir apmēram 1 200m2;

atcerēsimies, ka

– apbūves teritorija sarkanajās līnijās 8 851m2

pareizā atbilde:

Intensitāte – 137.4%

Brīvā teritorija – 37.9%

cipari varētu būt viena no objektīvajām mērauklām pie vērtēšanas, ja mēs mācētu lietot ciparus un mācētu saskatīt terminu būtību.

kabe

… un pielietot pareizās funkcijas, ieliekot pareizās vērtības?

u

varbūt kāds no žūrijas var atbildēt, kā starp prēmētiem darbiem ir darbi, kuri neizpilda plānotās apbūves robežciparus (piem.brīvo teritoriju). Var atrisināt dažādas programmas ar dažādiem nosacījumiem programmas darbināšanai (ja->tad, loģikā disjukcija), bet lai šo loģiku lietotu, tai ir savi noteikumi, visu zināšanai pieņemti likumi (arhitektiem tas ir LBN). Varbūt žūrijas arhitekti varētu (varēja) paskaidrot žūrijas tiesnešiem, kāpēc viņu pašu radītie likumi, normas vairāk līdzinās reliģijas mācībai nevis tiesiskai likumdošanai. Estētiskās vērtības (daži uzskata, ka estētika ir mirusi, starp citu, dievs arī) un kopīgos labumus lai vērtē žūrija, tas pat būtu vēlams un nepieciešams, bet iepriekšnoteikto ciparu vērtību žūrijai nevajadzētu devalvēt,… Lasīt vairāk »

no malas

bet cipari ir 0,1, 2…9

Renārs Putniņš

Platības: 13554 m² pieļaujamā 12967,5 m², nobīde + 4,52% , parādījuši ,ka intensitāte !!!135%!!! (melot nav labi) Tiesu zāļu skaits: 60 programmātiskā 66 nobīde -10% Publiskās zonas pieejamība KATRAi tiesu zālei: ir Publiskās zonas izgaismojums: IR Tiesas zāļu dabiskā izgaismojuma iespejamība: ir Galvenās ieejas: It kā loģika skaidra abas ieiešanas vienlīdz svarīgas (Brīvībenes un Ropažu) un ātrijs abās no tām vienādos attālumos, bet pie lielā Brīvībenes portāla tāda bēdīga ieiešana salīdzinājumā ar to portālu. Manuprāt ļoti labi, ka tiesnešīem tomēr iespējamas alternatīvas ieejas. No teritorijas organizacijas viedokļa loģīskāka būtu viena ieeja centrālajā ātrijā ar palīgieejām no galiem Evakuacijas izejas: Strupceļš… Lasīt vairāk »

Renārs Putniņš

Laikam šim darbam dotu pirmo vietu ,jo pirmkārt projekts ir elastīgs (uzlabojot to netiks zaudētas kvalitates un paliks vēl jo projām iespējams to realizēt), sēž audumā, ar pietāti pret apkārtni, organizējas plūsmas.

Ir pārliecinošs tiesas priekšlaukums (tikai ieeja jānovirza uz centru no publiska laukuma.).

Subjektīvi man patīk, ka netiek spiests un reklāmistu instrumentiem darba noformējumā, kaut zinot Redberga kunga iespējas nešaubos ,ka kaut to pašu Zvirgzdiņa kungu (konsultantos projekta) piesaitot tas būtu realizējies.Bet tas nu tā mans personiskais vērojums.

I.Šteimanis

+ Labākā lieta, kura nav nevienai no 3 vietām, viegli uztveramā, fasādē akcentētā publiskā pasāža cauri gruntsgabalam, kura rada papildus logu Brīvības ielas perimetrālās apbūves mūrī (tai pat laikā ievērojot perimetrālās apbūves raksturu). Vēl viena lieta – plānojuma ilgtspējība. Ja padomā, katra sabiedriska ēka dzīvo vismaz 100 gadus un pa šo laiku dažas no tām nomaina savu funkciju n-reizes (sākumā skola, vēlāk slimnīca, tad bibliotēka utt). Šim piedāvājumam nav "specifiska klučveida (ar lielu tumšo zonu vai specifisku ātriju vidū)" plānojuma konfigurācija (paredzēta tikai šai funkcijai), līdz ar to, šāds plānojums ir spējīgs pielāgoties dažādām funkcionālām pārmaiņām (ofisi, veikals un pat… Lasīt vairāk »

DĀVIDS-VV333

problēmas-

-5 stāvu ēka droši vien pārkāpj atļauto 17,5 augstumu

-daudzas zāles neregulāras formas, man liekas nav ērti.

18
0
Lūdzu, komentējietx