Dzīvojamais rajons Buļļu salā. Diplomdarbs

Pilsētvides stratēģija applūstošo dārzu teritorijā Rīgas — Jūrmalas ūdensceļā

Rīgas identitātes veidošanā, milzīga nozīme ir ūdenim. Tas aizņem lielu daļu pilsētas teritorijas, turklāt pavasara palu un vēja uzplūdu laikā ar ūdeni klātas arī plašas sauszemes teritorijas. Lai arī Rīgas ūdens sistēma ir unikāla, tās telpa ir pilnībā neizmantota un netiek skatīta kopumā, bet gan kā krasta attīstības pārpalikums. Rīgas applūstošo ainavu kartēs iezīmējas arī vairākas mazdārziņu teritorijas, kas pašas par sevi ir unikālas pilsētvides zonas, taču lielākoties ir noslēgtas attiecībā pret vietu, kurā atrodas, pret kontekstu. Ūdens ir sasniedzams un ir pieejams vien dažviet, lai gan tieši ūdensmala ir zona ar vislielāko kvalitāti un potenciālu. Mazdārziņu nomas līgumi, kas paredz vien īslaicīgu šīs funkcijas saglabāšanu, kavē kvalitatīvas pilsētvides veidošanos un daudzviet šīs teritorijas pārvēršas par degradētām Rīgas pilsētas daļām.

Aktivitāšu mezgli Buļļupes kontekstā

Buļļupe ir tiešākais ūdensceļš starp Jūrmalu un Rīgu, kā arī tās krastos vērojama vides daudzveidība. No dzīvīga ūdenstransporta ceļa Buļļupes ūdeņi kļuvuši daudz klusāki un neizmantoti. Upes lielākā vērtība ir tās ainavas mainība. Buļļupei izteikti divi raksturi — kvalitatīvā dabas ainava pie upes iztekas un pilsētnieciskā ainava pie upes grīvas. Upes ainavu kvalitātes izcelšanai, kā arī ūdens aktīvas izmantošanas sekmēšanai veidojami aktivitāšu mezgli ciešā saiknē ar ūdeni:

  • izceļama Lielupes grīvas nozīme;
  • pār upi veidojams jaunais tilts iepretī Kleistu ielai,
  • attīrīšanas stacija Daugavgrīva, kas funkcionāli darbojas, kā pilsētu un dabu savienojošais elements, taču vizuāli šobrīd rada industriālas vides iespaidu un pārāk kontrastē ar pārējo apkārtni. Ietverot būvi publiski izmantojamā, energoefektivitāti uzlabojošā un skaņu slāpējošā čaulā, iespējams ievērojami uzlabot pilsētvidi, kā arī papildināt Rīgas kā zaļās pilsētas tēlu;
  • applūstošo mazdārziņu teritorija, kas atrodas dabas — pilsētas raksturu pārejas zonā.
  • Daugavgrīvas cietoksnis, kas ir noslēdzošais un arī nozīmīgākais elements upes kopējā stāstā. Cietokšņa teritorija ir piemērota gan sporta aktivitāšu, gan arī kultūras pasākumu norisei. Veidojama saikne starp Daugavgrīvas dzīvojamo rajonu, cietoksni un Buļļupi. Izveidojot piestātni iepretī cietoksnim, to iespējams sasniegt no pilsētas centra pa ūdensceļu.

Ģimenes dārzu teritorija

Ģimenes dārzu teritorija ieņem nozīmīgu vietu upes promenādes veidošanā, kā arī tā atrodas Daugavgrīvas galvenās kompozīcijas ass noslēgumā. Teritorijas attīstībā iespējami vairāki draudi:

  • nedefinējot tālāku teritorijas attīstību, iespējama teritorijas kā cilvēka apgūtas zonas zaudēšana, tām pārvēršoties par applūstošām pļavām;
  • cilvēku nepārdomātas rīcības rezultātā, šī teritorija var attīstīties kā dzīvojamo ēku rajons, kas neievērtē esošās dabas kvalitātes un riskus, tā pārvēršoties par neizteiksmīgu Rīgas priekšpilsētu.

Projektā uzsvērta adaptācija klimata pārmaiņām. Plūdi ir dabiska parādība un teritorijas attīstība ir jāveido sadarbībā ar ūdeni.

Analizējot plūdu riskus, teritorijā veidots apbūves tipu zonējums. No applūšanas biežuma atkarīgs izvēlētās apbūves tips — zemes, mainīgās vai ūdens vienības.

Ūdens vienību apbūves tips dominē teritorijas zonās, kur applūšanas risks ir 50% (katru otro gadu). Vienības ietvaros tiek veidots kanāls, kur novietota peldoša ēka. Tā svārstās līdzi un ir pasargāta no jebkurām ūdenslīmeņa maiņām.

Mainīgo vienību apbūves tips dominē teritorijas zonās, kur applūšanas varbūtība ir 20% (katru piekto gadu). Ēkas ir amfībijas tipa būves, kas balstās uz zemes taču to pamati kalpo kā peldoša pamatne plūdu laikā.

Zemes vienību apbūves tips dominē teritorijas zonās, kur applūšanas varbūtība ir 10% (katru desmito gadu). Ēkas būvētas uz pāļiem 2,7 m augstumā. Lielu plūdu laikā dārzs un ēkas terase applūst, taču pati ēka paliek neskarta.

Projektā paredzēts saglabāt esošo zemes dalījumu, tā ļaujot to pārveidot pakāpeniski, teritorijas nomātājiem pieņemot un pierodot pie pārmaiņām. Dārziņu teritorijām raksturīga arī ļoti interesanta un noslēgta sociālā vide, kurā svešos vai jaunpienācējus pamana uzreiz. Šādas spēcīgas sociālās struktūras pēkšņa izjaukšana būtu pārāk radikāls solis un liels ekonomisks trieciens teritorijas izmantotājiem. Viena vienība ir ~17m x 17 m. Arī ceļu struktūra saglabāta esošā, galvenās asis — ielas — uzbērtas, lai būtu izmantojamas arī teritorijas applūšanas laikā.

Attīstības stratēģijas pamatā ir pārveides procesa uzsākšana virzienā no krasta, kas ir visiem izmantojama un pieejama zona. Pirmais stratēģiskais solis ir sabiedriska enkurobjekta izveidošana teritorijas Dienvidu daļā, kas galvenokārt sasniedzams pa teritorijas galveno asi — ielu, kas kalpotu arī kā inženiertīklu galvenā trase. Sabiedriskā objekta izvietošana pie ūdens un tā funkcionālā sasaiste rosinātu Buļļupes kā ūdenstransporta maģis
trāles atdzīvināšanu. Tālākā teritorijas attīstības gaitā, sekojot krasta un plūdu līnijām, veidojas jaunā apbūve, kā arī galveno asu galapunktos — ūdens malās — jauni sabiedriskie, vietējie centri. Teritorijas pārveides procesā rodas sabiedrisko objektu virkne upes krastā, kas savā starpā savienota ar krastmalas promenādi. Galveno asu tīkls, kas bāzēts esošo ielu struktūrā, veidots, lai pa to vienmēr varētu sasniegt krastmalu tā vairāk atverot teritoriju ūdenim. Teritorijas centrālā daļa, kas applūst visretāk tiek veidota kā zaļais kodols, kurā iespējama gan mazdārziņu zonas saglabāšana, gan pilsētas dārza izveide.

Stratēģijā definēti rīki un iespējas, kas virza pārveides procesu, taču gala rezultāts ir atvērts un atkarīgs gan no vides un klimata pārmaiņām, gan ekonomiskajiem un sociālajiem faktoriem, gan pieprasījuma pēc šādas pilsētvides. Iespējami vairāki attīstības scenāriji un jebkurš no attīstības soļiem var arī būt gala rezultāts. Attīstot teritoriju svarīgi, lai tā spētu darboties šodien un būtu piemērota vide šodienas lietotājam.

Vienību detalizācija

Līdzīgi kā plānojumā, arī vienības veidotas tā, lai būtu iespējams piesaistīt dažādas interešu un lietotāju grupas. Projektā izstrādātas vienību variācijas, kas ietver apbūves orientāciju pret sauli, pagalmu un terašu organizācijas iespējas.

Detalizētāk izstrādātas ūdens vienību iespējas. Veidotas dažādas ūdens un zemes attiecības vienas vienības ietvaros. Ūdens vienības piemērotas ļoti dažādiem dzīves stiliem un izmantošanai. Variācijas sākot ar zemes dominanti vienībā, izmantojot vien laivas vasaras piestātni, un beidzot ar iespēju dzīvot «dzīvi uz ūdens», kur zemes daļa paredzēta vien piekļuvei un saimniecības pagalmam.

Diplomdarbā dots piemērs arī peldošai vasaras mājai ar laivas ziemas glabātuvi, kurā akcentēts novietnes īpašais raksturs.

Dažādās ēku tipoloģijas kopā ar plānošanas procesu veido elastīgu risinājumu teritorijas mainīgajā situācijā. Izmantojot visus projektā izstrādātos instrumentus, iespējams radīt daudzveidīgu un dinamisku pilsētvidi, kurā zilās un zaļās struktūras, kā arī cilvēks ir līdzsvarā.

Dalīties ar ierakstu:

12
Pievienot komentāru

avatar
10000
6 Komentāru pavedieni
6 Pavedienu atbildes
0 Sekotāji
 
Visvairāk komentētais komentārs
Komentētākais komentāru pavediens
0 Komentāru autori
skabargaAigars...kkjtd Nesenie komentāru autori
jaunākie vecākie visvairāk balsotie
Aigars
Guest
Aigars

Patīkama Venēcijas, Stokholmas un citu ūdeņaino pilsētu simbioze vietējā palienā.

Es vēlētos šādā dārzeņu koncepcijā padzīvoties.

Apsveikumi.

Aigars
Guest
Aigars

Patīkama Venēcijas, Stokholmas un citu ūdeņaino pilsētu simbioze vietējā palienā.

Es vēlētos šādā dārzeņu koncepcijā padzīvoties.

Apsveikumi.

jtd
Guest
jtd

Kamēr pie mums tādas lietas vien arhitektūras studenti bīda (gan pieļauju, ka man nav pilna informācija), citur pasaulē viss jau notiek.

http://world-m…-district.html

...
Guest
...

Atškirībā no pievienotā linka, šet diemžēl ir runa apr Ģeogrāfu iecienīto teritorijplānošanu, kam , manuprāt, nav pat atsauces uz telpas un ēku arhitektoniskām kvalitātēm Šo darbu es neierindotu pat starpdisciplināro kategorijā. Dīvaina šajā gadījumā A$D izvēle.

Aigars
Guest
Aigars

Ēkas, lai katrs iedzīvotājs plāno sev individuāli. Galvenais ir vietai piemērota un "pareiza" koncepcija, kas šajā darbā pilnībā ir izdiskutēta un parādīta. Takā nav ko skatīties uz skabargām, jo visapkārt ir mežs.. 🙂

skabarga
Guest
skabarga

tātad apjoms un siluets un arhitektūras kvalitātes ir vienkārši skabargas? Tad varbūt pievienojamies ģeogrāfijas fakultātei. Nu nav arhitektūras šajā darbā-.

jtd
Guest
jtd

Kamēr pie mums tādas lietas vien arhitektūras studenti bīda (gan pieļauju, ka man nav pilna informācija), citur pasaulē viss jau notiek.

http://world-m…-district.html

...
Guest
...

Atškirībā no pievienotā linka, šet diemžēl ir runa apr Ģeogrāfu iecienīto teritorijplānošanu, kam , manuprāt, nav pat atsauces uz telpas un ēku arhitektoniskām kvalitātēm Šo darbu es neierindotu pat starpdisciplināro kategorijā. Dīvaina šajā gadījumā A$D izvēle.

Aigars
Guest
Aigars

Ēkas, lai katrs iedzīvotājs plāno sev individuāli. Galvenais ir vietai piemērota un "pareiza" koncepcija, kas šajā darbā pilnībā ir izdiskutēta un parādīta. Takā nav ko skatīties uz skabargām, jo visapkārt ir mežs.. 🙂

skabarga
Guest
skabarga

tātad apjoms un siluets un arhitektūras kvalitātes ir vienkārši skabargas? Tad varbūt pievienojamies ģeogrāfijas fakultātei. Nu nav arhitektūras šajā darbā-.

kk
Guest
kk

j

kk
Guest
kk

j