Diplomprojekti 2007 — Kvartāla pārbūve Pārdaugavā

Ivara Bredika diplomdarbs izvēlēts publicēšanai kā veiksmīgākais starp apjomu risinājumiem. Lai arī jaunradītais apbūves blīvums un struktūra var šķist diskutabli, projekts izstrādāts teicamā kvalitātē un profesionāli.

Novietne

Kvartāls atrodas Zunda kanāla tuvumā. Teritorija ir daļa no kādreizējās Jelgavas priekšpilsētas, kura izveidojās 18.gs 80.gados. Apbūve šeit sākotnēji veidojās stihiski gar galvenajiem piebraucamajiem ceļiem. Teritorijai starp Daugavgrīvas ielu un Zunda kanālu tika noteikts ražošanas zonas statuss, bet uz rietumiem no kanāla tika projektēti jaunie dzīvojamie rajoni Iļģuciems, Dzegužkalns un Āgenskalns.20.gs beigās, šajā rajonā izbūvējot Vanšu tiltu, tika izjaukta senā ceļu struktūra, ielas ainava un mērogs. 20.gs 2.pusē pakāpeniski izzuda gandrīz visa senākā 18.gs ielas apbūve.

Šai nelielajai teritorijai, kas ietver Slokas, Kalnciema, Daugavgrīvas ielu, raksturīgi vairāki apbūves struktūras veidi: 18.—20.gs koka apbūve, 20.gs 5 — 6 stāvu apbūve, un izmantota arī teritorija, kas detālplānojumā paredz pilsētbūvniecisku akcentu 10 stāvu augstumā. Tā kā Zunda kanāls paredzams kā augstas apbūves intensitātes centrs, un pilsētbūvniecisko akcentu līdz 10 stāviem teritorija atvirzīta tuvāk Slokas ielai, tad projektējamais kvartāls pēc apbūves struktūras atrodas nosacītā ieplakā.

Kvartāls starp Daugavgrīvas, Kalnciema, Ērģeļu ielu atrodas tuvu Ķīpsalas D daļai. Lai pilsētas daļas sadzīvotu, starp tām jāveido funkcionāla saite, un kvartālam nākotnē būs liela nozīme tieši tādā ziņā. Šajā vietā Pārdaugavas sīkā pilsētbūvnieciskā struktūra satiekas ar jauno — radikāli atšķirīgo un masīvo. Pilsētas struktūru «draudzību» var panākt ar abpusēji izdevīgām un veiksmīgi integrētām funkcijām — tātad, lai Pārdaugavai Jaunais centrs būtu interesants un otrādi. Tāpat jābūt nodrošinātai gājēju kustībai un publiskai ārtelpai, kas ļauj šīm zonām būt savstarpēji sasniedzamām un ērti izmantojamām.

No ilgstpējīgas attīstības viedokļa pārbūvējamā kvartāla novietnes īpatnības daudz ko pasaka priekšā, jo galvenās vadlīnijas, pēc kurām šādas teritorijas būtu jāprojektē, ir novilktas. Svarīgi ir izvērtēt ne tikai esošo apkārtējās vides telpisko un funkcionālo situāciju, bet arī pārskatāmās nākotnes vīzijas, lai sagatavotu augsni šodienas telpas «sadarbībai» ar nākotnes telpu, tajā pašā laikā neveidojot šobrīd pārbūvējamās teritorijas nevajadzīgu gaidīšanu uz «rītdienas labumiem» blakus, bet pilnībā kvalitatīvi izmantojot to jau no pārveidošanas brīža.

Risinājums

Kvartāla pārbūves galvenā funkcionālā ideja ir gājēju saites un publisko ātrelpu savstarpējās saiknes nodrošināšana, kuras galvenais elements ir «gājēju diagonāle». Tā kā kvartāls atrodas tiešā tuvumā jaunajam biznesa un dzīvojamo augstbūvju centram, ir nepieciešams veidot saikni starp veco un jauno struktūru. Tā tiktu panākta ar savstarpēji interesantām funkcijām. Pirmajos stāvos ierīkojamas sabiedriskas funkcijas un publiskas ārtelpas, lai piesaistītu cilvēkus no debesskrāpju pudura bufetēm, bāriem, ēdnīcām uz romantisko labsajūtas oāzi blakus.

Lai šī ideja darbotos, nepieciešams būtiski atvieglot autosatiksmi pa veco Daugavgrīvas ielu un izveidot darboties spējīgu Kalnciema ielas šķērsojumu gājējiem. Iespējams, līdz ar Daugavgrīvas ielas maģistrāles turpinājuma izbūvi, šis Daugavgrīvas ielas posms varētu tapt par gājēju ielu. Šāds risinājums nāktu par labu tur esošo arhitektūras pieminekļu u.c. vēstures mantojuma saglabāšanai. Nākotnē būtu nepieciešams kvartālu grupā starp Daugavgrīvas, Kalnciema, Slokas, Krišjāņa Valdemāra ielu nokļūt no viena zemesgabala otrā, izveidojot publiskās ārtelpas, līdz ar to arī apskatāmajam kvartālām būtu iespējams «iztecēt» cauri jebkurā virzienā, pa ceļam izmantojot dažādas publiskas funkcijas.

Kvartāla starp Daugavgrīvas, Kalnciema Ērģeļu ielu pārbūves priekšlikums paredz dzīvojamo, biroju, tirdzniecības/ pakalpojumu funkciju. Tā kā Kalnciema iela šajā posmā ir vienvirziena kustības, un tajā ir lielāka satiksmes intensitāte, tad piebraukšana kvartālam un iebrauktuve pazemē risināta no šīs ielas, jo tā ir arī pietiekami plata, lai nerastos satiksmes sastrēgumi, savukārt, izbraukšana — uz Ērģeļu ielas. Automašīnu novietošanai kalpo trīs pazemes stāvi, no kuriem pirmais daļēji apvienots ar esošajiem pagrabiem. Automašīnu kustība notiek pa ērtiem, platiem vienvirziena pandusiem un brauktuvēm.

Ēku pirmajos stāvos izvietotas sabiedriskās funkcijas, lai veicinātu publiskās ārtelpas izmantošanu pagalmos un veidotu saikni ar blakus esošajām teritorijām.

Jaunbūve zemes gabala Z daļā ar aptuveni 5m šauro apjomu paredzēta ar sabiedrisku funkciju visos 3 stāvos. Tā kalpo arī kā skatu platforma. Tās līmenī iespējams nokļūt ar panorāmas liftu no jaunapbūvētā pagalma, kā arī pa reprezentablajām kāpnēm gar fabrikas ēkas pretuguns mūri.

Esošās koka ēkas iecerēts renovēt, saglabājot un atjaunojot vēsturisko plānojumu un detaļas. Paredzēts izbūvēt bēniņu stāvus, tos pielāgojot ēkas funkcijai un būves raksturam. Jaunās jumta izbūves veidojamas laikmetīgās arhitektūras formās. Abām koka ēkām telpa apkārt veidota tā, lai nerastos sajūta, ka jaunie apjomi tām nokļuvuši par tuvu un «izturas» pret šo vēsturisko mantojumu pārāk agresīvi. Skatā uz šo koka ēku ielas fasādēm, jaunie apjomi ir vienīgi fonā vai blakus.

Bijusī siera fabrika renovējama, maksimāli saglabājot tās fasādes un telpisko struktūru. Saglabājams arī vaļējais pagalms; kā vienīgais pagalmu vizuāli sadalošais elements paliek pāreja 3.stāva līmenī. Ēkas plānojums izmainīts, to pielāgojot dzīvokļu un biroju funkcijām, būtiski neietekmējot nesošās konstrukcijas. Ēkai ir arī nojaucamas un transformējamas daļas, kā arī iecerēts izveidot divas ejas caur ēku 1.stāva līmenī, izveidojot pasāžu. Aizmūrēto logu ailu vietā kā arī vietās, kur logi nepieciešami papildus, paredzēts iebūvēt kontrastējoša apjoma un formas logus. Tāpat fabrikas ēkai veidojamas vairākas piebūves, kas novietotas ēkas 3., 4.stāva līmeņos. 3.stāva līmenī veidotā piebūve ir virs pagalmā esošā divstāvu apjoma, kas šobrīd nav fukcionāli un telpiski pamatots. Fabrikas 4. un 5.dzīvokļu stāvs vizuāli ir piebūves, kas «uzliktas» ēkai virsū. To forma ir kontrastējoša, bet izvietojums pakļauts ēkas plānam. Šo dzīvokļu apkalpei veidotas papildu kāpņu telpas un lifti. Vietās, kur jumta apjomi nonāk tuvu viens otram, izmantoti materiāli, kas neļauj no ārienes aizskart privāto telpu. Šāds jumta apjomu princips ievērots arī visā pārējā pārbūvējamā kvartāla daļā.

Kvartāla DR daļā paredzētas divas jaunas, sākot ar 2.stāvu, dzīvojamas ēkas, no kurām viena atrodas kvartāla stūrī un pilda galveno gājēju plūsmas «ievilkšanas» funkciju. Tās stūris akcentēts ar plašu atvērumu, caur kuru redzams pagalms un iezīmējas galvenā plānojuma ideja — gājēju kustības diagonāle cauri kvartālam. Ēkas pamatapjomam ir 3 stāvi, kas ir apkārtējo apbūvi respektējošs elements. Šis apjoms «saaug» ar ceturo stāvu uz stūra un vizuāli atdalītiem dzīvokļu apjomiem, kas 4. un 5.stāva līmenī izvietoti visā zemes gabalā. Ieejas uz dzīvokļiem šai ēkai paredzētas no pagalma, bet uz sabiedriskajām telpām — no ielas.

Otra jaunbūvējamā ēka, kas atrodas pagalmā, risināta pēc tādiem pašiem principiem. Tā vienlaikus veido fonu koka ēkai Ērģeļu ielā 2 skatā no Ērģeļu ielas. Fasāžu apdarē izmantots metāls un stikls, kas to saista ar industriālās apbūves mantojumu kvartāla otrā pusē, kur arī redzami akcenti no tādem pašiem materiāliem. Līdz ar to gan vēsturiskās, gan jaunbūvējamās ēkas viegli uztveramas kā komplekss.

Dzīvokļu apjomu 4. un 5.stāva līmenī galvenais uzdevums un ideja ir, pārbūvējot kvartālu un paaugstinot tā apbūves intensitāti, saglabāt Pārdaugavai raksturīgo «sīko» apbūves struktūru, kas izpaužas šai teritorijas daļai raksturīgajos nelielajos apjomos. To vienkāršā forma ir funkcionāla un skaidri parāda jaunās apbūves struktūru, kas pasvītro vēsturisko; izmantoti materiāli, kas tos padara vizuāli vieglus. Apjomu izvietojums seko kvartāla apbūves raksturam.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Zemes gabala platība: 3520 m2
Apbūves laukums: 2110 m2
Apbūves blīvums: 60%
Maksimālais stāvu skaits: 5
Ēku kopējā platība: 7365 m2
Autostāvvietu skaits: 140

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
6 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Q

Mjaa- kaut kas tur ir – pat originaals – atliek vien nozeelot, ka nebiju klaat diplomdarbu aizstaaveeshanaa – tas biezi vien ir kaa shovs – ipashi tie pasniedzeeji – aiz garaa galda, kad paraadaas kaut kas patieshaam muusdieniigs, progresiivs vai ar potenciaalu 🙂

Aigars

Man nenormaali patiik

Signe Baksa

…..Ta jau jauki, ja vien es nedzivotu maja Ergelu 1…, jo bus mazak saules

Un stikla konstrukcijas man kaut ka nepatik..nestabili ka laiks kura dzivojam…

Nu neko nevar darit

Ceresim ka rajons bus sakoptaks.

Pasreiz, Jusu zinasanai tiek demoleta maja Kalnciema # jau nozagtas visas krasainas logu vitrazas, pat slegi logiem noplesti. Kas apsaimnieko maju. Tur troksmo pa vakariem. Del m,ajas izvietojuma tur var netrauceti uztureties un neviens nezino par nekartibam. Ieklust saja eka var vo skverina caur pagrabiem. Dariet kaut ko, citadi si eka rekonstrukciju nesagaidis…

Q

Mjaa- kaut kas tur ir – pat originaals – atliek vien nozeelot, ka nebiju klaat diplomdarbu aizstaaveeshanaa – tas biezi vien ir kaa shovs – ipashi tie pasniedzeeji – aiz garaa galda, kad paraadaas kaut kas patieshaam muusdieniigs, progresiivs vai ar potenciaalu 🙂

Aigars

Man nenormaali patiik

Signe Baksa

…..Ta jau jauki, ja vien es nedzivotu maja Ergelu 1…, jo bus mazak saules

Un stikla konstrukcijas man kaut ka nepatik..nestabili ka laiks kura dzivojam…

Nu neko nevar darit

Ceresim ka rajons bus sakoptaks.

Pasreiz, Jusu zinasanai tiek demoleta maja Kalnciema # jau nozagtas visas krasainas logu vitrazas, pat slegi logiem noplesti. Kas apsaimnieko maju. Tur troksmo pa vakariem. Del m,ajas izvietojuma tur var netrauceti uztureties un neviens nezino par nekartibam. Ieklust saja eka var vo skverina caur pagrabiem. Dariet kaut ko, citadi si eka rekonstrukciju nesagaidis…

6
0
Lūdzu, komentējietx