30/05/2005

24.maijā Liepājas pārstāvniecībā Rīgā tika izrādīta AKA birojs izstrādātā vīzija Liepājas Tirdzniecības kanāla krastmalas apbūvei posmā starp Jauno un Tramvaja tiltiem. Daži liepājnieki par iecerēto projektu nav pat dzirdējuši.Krastmalas apbūves iniciatori — būviecerēm bagātā AS Mēs Liepājai un arhitekts Andris...

13/05/2005

«Baznīcai ir jābūt skaistai jebkurā brīdī,» arhitekte Ausma Skujiņa stāsta par darbu pie Māras baznīcas projekta Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā, kur pati savulaik plānojusi dzīvojamās apbūves kvartālus.Pabeigusi darbu pie veiksmīgā Aizputes katoļu draudzes baznīcas (vēl nav interjera) projekta, arhitekte Skujiņa labprāt...

03/05/2005

Buša bums, baleta festivāls un koru koncerti Rīgā bija populārāki par latviešu arhitektiņu profesionālās līgas saietu. Masu arhitektūras piemērs — viesnīca — pulcēja nepilnīgi informētos biedrus LAS XVII kongresam, kas sākās bez kvoruma un beidzās bez priekšsēdētāja.Kongresa gaitai nesekoja plašsaziņas...