21/06/2004

Vecāko kursu studentu sabiedrība bija saintriģēta ar katedras ielūgumu uz Dārza svētkiem zem Vītola un prātoja — par ko pieteiktais pasākums varētu izvērsties? Gan svētki, gan dārzs, gan pats vītols bija īsti. Svētki? mācību gada nobeiguma svinības, reizē arī piektā kursa pēdējais zvans....

14 Komentāri

19/06/2004

Kopš Liepājas Būvvaldes reorganizācijas pastāvošā Būvniecības padome iesniegto būvniecības pieteikumu noraidīja. Pirmoreiz Būvpadomes spriedums tika pārsūdzēts izskatīšanai Domes sēdē. Pašvaldība anulēja atteikumu, nolemjot objektu nodot sabiedriskajai apspriešanai. Demokrātija koriģē arhitektūru. Atvērtībai industriālās celtnēs un pieejamībai sabiedriskās ēkās seko visatļautība pilsētbūvniecības...

5 Komentāri

19/06/2004

Tēmas iniciatori bija Būvvaldes jaunākās paaudzes pārstāvji — tie paši, kuru vadībā šobrīd ir uzsākta kārtības ieviešana projektu skaņošanas procedūrā. Esot nomocījušies vieglā ceļa gājējiem mēģināt ieborēt, ar ko laba arhitektūra atšķiras no draņķīgas.Uz paneļa izsauktais autors bija sacepis tik baisu...

76 Komentāri

15/06/2004

Pirmais un konceptuāli būtiskākais jautājums no arhitektu puses skāra likuma satura aprakstu. Cik tam jābūt aptverošam? Vai tas rakstāms plašā un izvērstā veidā, vai īsi un kodolīgi ar vairākām atsaucēm un norādēm citu likumu ietvaros? «Tam jābūt diezgan aptverošam. Atstājot...

11/06/2004 zalite

Noslēdzot skati Labākie realizētie darbi arhitektūrā un būvniecībā Ventspils pilsētā 2003.gadā, apbalvojot autorus astoņās nominācijās un atklājot divas arhitektūras izstādes — īslaicīgu savējo un ceļojošo LAS gada skati Labākais arhitektūrā 2003. Kopumā vērtēšanai tikuši iesniegti 37 darbi. Žūrijas komisiju vadīja Ventspils...

3 Komentāri

02/06/2004

Kultūras ministre Helēna Demakova, nepārzinot situāciju arhitektu sabiedrībā un uzsverot ekonomiska rakstura sevis uzvaras pār priekšgājējas ideālismu, beidzot oficiāli apmaksātā (pēc  VKKF, Rīgas un Ventspils pašvaldībām piešķirtajiem līdzekļiem) uzstādījuma Biennālei izskatu un saturu uzticējusi profesionāļiem, kas ir izstrādājuši — putru. (Diena,...

2 Komentāri