Arhitektu savienība ir izsludinājusi kārtējo Latvijas Arhitektūras gada balvu, aicinot pieteikt iepriekšējos divos gados realizētos arhitektūras objektus vai ar to saistītos notikumus. Šī ir astoņpadsmitā reize. Tas dod iespēju veikt iepriekšējo arhitektūras skašu rezultātu izvērtēšanu, meklēt un konstatēt tendences, fiksēt...