SPP arhitektūras darbnīca Ulbrokā — atsauksme

Par projektu SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS uzzināju, noskatoties LTV1 raidījuma 100 g kultūras sižetu no tā norises Babītes vidusskolā. Televīzijā redzētais šķita tik ļoti saistošs, ka meklējām iespējas uzaicināt arhitektus arī uz Ulbrokas mūzikas un mākslas skolu.

Uztvert vides veseluma un atsevišķu tās vienību sakarības, spēja
domāt abstraktās mākslinieciskās izteiksmes un emocionālajās
kategorijās, saprast to savstarpējo saistību, kā arī ieraudzīt būtisko,
unikālo, izteiksmīgo apkārtējā vidē un sabiedrībā — tās ir spējas, kuras
kopjot iespējams veidot sakārtotu un harmonisku vidi.

Neviltots prieks, ka projekts SPP piedāvā jau skolas
gados sākt domāt un izprast ļoti nozīmīgu cilvēka sociālās vides
sastāvdaļu — arhitektūru. Skolu audzēkņiem ir iespēja satikties ar
nozares speciālistiem. Tas paver iespēju plašāk un daudzpusīgāk iepazīt
gan pašu nozari, gan interesantus un aizrautīgus cilvēkus, kas deg par
savu lietu. Šādas tikšanās ikvienu personību dara bagātāku un atvērtāku
komunikācijai.

Projekta SPP organizētāju atsaucība ļāva UMMS skolēniem vēl šajā mācību gadā piedzīvot unikālu, saturiski ietilpīgu, radošu un prieka pilnu sadarbību ar profesionālu arhitektu un lielisku pedagogu komandu. 

Apzināti izvēlējos vārda nodarbība vietā lietot vārdu sadarbība, jo organizatoru izstrādātā metodika ļāva bērniem ne tikai apgūt jaunus faktus, vizuālo materiālu, zināšanas, terminoloģiju un prasmes, bet deva arī iespēju koleģiāli un radoši sadarboties ikvienā darbības posmā:

1. Iepazīšanās ar arhitektūru kā vides sastāvdaļu, kuru var raksturot ar noteiktu īpašības vārdu kopumu, kas reizē paskaidro gan objekta vizuālās, gan materiālās, gan emocionālās iedarbības.

Izmantojot video projektoru, tika demonstrēti kvalitatīvi, vizuāli izteiksmīgu arhitektūras objektu attēli. Attēli bija uzskatāmi sagrupēti kontrastu pāros, un daudzi no tiem bija pazīstami arī pasākuma mērķauditorijai: 3.—5. klases skolēniem. Tas iedrošināja un atraisīja bērnus iesaistīties diskusijās par šo attēlu raksturojumu.

2. Vainagojums teorētiskajai daļai bija kopīgi radīts vizuālais tēls konkrētam pretstatu pārim, kas pastāv blakus kā vienība.

Arhitektu izvēlētais pāris līgava un līgavainis bija tik ļoti veiksmīgs, ka mēs, UMMS mākslas nodaļas skolotāji, plati smaidīdami, vērojām, kā mūsu audzēkņi, ne mirkli neatslābstot uzmanībai, spriež par dažāda izmēra un materialitātes melnu, baltu un sarkanu taisnstūra formas papīru kompozīciju un, radot noteiktu tēlu, diskutē par proporcijām, kontrastiem, saskaņu un akcentiem.

3. Pasākuma otrajā daļā bērni apvienojās nelielās grupās [5—7]. Katra no tām pieredzējuša profesionāļa vadībā veidoja maketu pašu grupas izvēlētai sabiedriskai celtnei, izmantojot dažādus materiālus no bagātīgā klāsta.

Pēc kopīgas vienošanās par topošā objekta vizuālajām īpašībām, to funkcionālo un emocionālo slodzi, bērni centās atrast piemērotu materiālu idejas realizēšanai. Ļoti būtiska šajā posmā bija arhitektu koleģiālā attieksme un meistarīgā darba vadīšana, kas ļāva bērniem radoši risināt materiālu izvēles un atbilstības jautājumus, kā arī patstāvīgi nonākt līdz tehniskajam risinājumam. Prasmīgi tika virzīta katra grupas dalībnieka iesaistīšanās un savstarpējā sadarbošanās kopīga mērķa īstenošanai.

4. Pasākuma noslēgumā katra grupa prezentēja savu objektu.

Ļoti iepriecināja mūsu audzēkņos atraisītais entuziasms, spēja patstāvīgi un pārliecinoši raksturot savu radošo darbu un ieinteresētība citu grupu projektos. Jāatzīmē, ka visi 30 bērni, kas konkrētajā projektā strādāja kopā, ikdienā mācās četrās atsevišķās vecuma un valodu [UMMS ir klases, kurās pārsvarā apvienoti bērni, kas ikdienā sazinās krievu valodā] grupās.

Ikviens no projekta dalībniekiem ne tikai prezentācijā bija gatavs stāstīt par savu darbu, bet arī pēc tam labprāt par to dalījās domās ar kolēģiem. Vēl nākamajā nedēļā daudzi veda rādīt padarīto vecākiem, brāļiem, māsām un aizrautīgi stāstīja par pieredzēto tiem audzēkņiem, kas nebija iesaistījušies. Arī no vecākiem saņēmām gandarījuma pilnas atsauksmes par bērnu prieku un iegūtajām atziņām.

Ceru, ka vēl daudziem skolniekiem un skolotājiem būs izdevība iesaistīties!

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx