Radi Rīgu. Priekšlikums Āgenskalnam

Starp piecām
apkaimēm, kam pievērsās Radi Rīgu
projekta dalībnieki, bija arī Pārdaugavas pilsētnieciskākā un senākā daļa — Āgenskalns. Viņu priekšlikuma pamatā ir
piedāvājums krustojuma telpu pārveidot par laukumu — visas apkaimes centru, papildus īpašu vērību
pievēršot koku stādīšanas un kopšanas plānam.

Projekta Radi Rīgu  uzsākšanas posmā — tā pirmajā seminārā, kas notika 2011. gada
aprīlī, tika veikta izvēle starp 20 dažādām Rīgas apkaimēm, ar mērķi veicināt
konkrētās apkaimes publiskās ārtelpas sakārtošanu un radīt idejas konkrētu
projektu realizācijai. Mēs izvēlējāmies Āgenskalnu, jo mums visiem bija
pārliecība, ka —

Āgenskalns ir Pārdaugavas sirds

Āgenskalns ir Rīgas pilsētas daļa Pārdaugavā starp Kalnciema
ielu un Rīgas — Jūrmalas dzelzceļu. Āgenskalna apkaimes pilsētbūvniecisko un
telpisko struktūru veido dažādos laikos, arhitektonisko stilos un mērogos
izveidojusies apbūve. Āgenskalns ir arī apkaime ar savu vēsturi — vēsturiskām
ēkām, vēsturisko ielu tīklu, lieliem veciem kokiem un Āgenskalna patstāvīgajiem
iedzīvotājiem — savējiem, jau vairākās paaudzēs. Āgenskalns ir apkaime ar savu
centru — Āgenskalna tirgu.

Iedzīvotāju apziņā
Āgenskalna apkaime iedalās vēl sīkākās atsevišķās daļās vai telpās, kuras vieno
kopēja vēsture — apbūves celtniecības laiks, kāds ievērojams, telpu
vienojošs  publisks objekts, vai vienota
arhitektoniskā un ainaviskā telpa. Apkaimes teritorijas izpētes posmā, apkaimes
robežās izdalījām vairākas «telpas», no kurām trīs tika izvērtētas kā
potenciālās projekta attīstības teritorijas — Āgenskalna tirgus laukums,
vēsturiskā Nometņu iela un Zasulauka stacijas laukums. Galīgo projekta vietas
izvēli galvenokārt noteica 2011. gada vasarā veiktās iedzīvotāju aptaujas un
interviju rezultāti — kur par apkaimes iedzīvotājiem nozīmīgāko Āgenskalna
apkaimes vietu tika nosaukts tieši Āgenskalna tirgus.

Vērtējot un iepazīstot Āgenskalna apkaimi pamazām konstatējām, ka Āgenskalna
tirgus un tā apkārtnes nesakārtotība pamazām degradē gan pašu Āgenskalna tirgu,
kā apkaimes centru, gan Āgenskalna apkaimi kopumā. Neskatoties uz lielo cilvēku
plūsmu Āgenskalna tirgus apkārtnē, šajā teritorijā šobrīd dominē transports
(sabiedriskais transports, vieglais un kravas autotransports) un tam paredzētās
brauktuves. Lai arī sabiedriskā transporta nodrošinājums Āgenskalnā ir labs,
taču sabiedriskā transporta pieturvietu izvietojums nenodrošina ērtu un drošu
iedzīvotāju pārvietošanos un sabiedriskā transporta izmantošanu.

Projekta
ietvaros tika izvirzītas trīs galvenās
tēmas
, kas vienlaicīgi kļuva par projekta attīstības vīzijām:

Āgenskalna tirgus laukums — Āgenskalna apkaimes centrs

Rekonstruējot un sakārtojot Āgenskalna tirgu
un tam piegulošo tirgus laukumu tiks atjaunota un palielināta Āgenskalna tirgus
kā Āgenskalna apkaimes centra loma, tiks piesaistīti jauni iedzīvotāji un
pakalpojumu ņēmēji, kas savukārt veicinās uzņēmējdarbības attīstību. Uzlabojot
pakalpojumu un vides kvalitāti Āgenskalnā, samazināsies nepieciešamība Pārdaugavas iedzīvotājiem doties uz Rīgas centru, kas savukārt samazinās
autotransporta plūsmu uz Rīgas tiltiem un pievedceļiem.

No krustojuma līdz laukumam

Publiskās ārtelpas
attīstības priekšlikums, kas paredz likvidēt esošo ielu krustojumu un izveidot
jaunu Āgenskalna tirgus laukumu. Tirgus laukuma centrā atrodas vēsturiskā  Āgenskalna tirgus galvenā ēka, kā visas
Āgenskalna apkaimes simbols. Projekta mērķis ir uzlabot gājēju un velobraucēju
drošību, sakārtot transporta sistēmu, veidojot jaunu publisko ārtelpu —
vienlīmeņa laukumu ar t.s. «dalīto telpu» (angl. shared space), kur kopējā
struktūrā tiks apvienota gan gājēju, gan velobraucēju, gan autotransporta un
sliežu transporta (tramvaja) kustība, ar prioritāti gājējiem.

Koks Āgenskalnā

Tika radīta kā
kopēja vīzija, gan domājot par apkaimei raksturīgo zaļo struktūru un kokiem,
gan koka apbūvi. Vēsturiskā koka apbūve un koki ir būtiska Āgenskalna apkaimes
identitātes daļa, kas jāsaglabā, jāsakārto un jāattīsta. Līdz ar šo tēmu, mēs
vēlējāmies pievērst uzmanību Āgenskalna vēsturiskajai koka apbūvei, kā arī
rosināt izstrādāt Koku kopšanas plānu
Rīgas pilsētai. Projekta ietvaros ir sagatavoti arī galvenie koku kopšanas
plāna mērķi, lai nākotnē nodrošinātu plānveidīgu un pārdomātu gan koku
stādīšanu, gan kopšanu, gan likvidēšanu. Viens no galvenajiem sasniedzamiem
mērķiem ir — Īstais koks, īstajā vietā,
jeb nodrošināt stādīšanai piemērotu koku sugu un vietas izvēli. Būtiski ir arī
motivēt iedzīvotājus un radīt bijību pret publiskajiem apstādījumiem pilsētā

Par koku kopšanas plānu, kā pilotprojektu, ir domāts izstrādājot
labiekārtojuma priekšlikumu Āgenskalna tirgus laukumam. Projekta priekšlikums
paredz esošo apstādījumu rekonstrukciju un jaunu koku stādījumu izveidošanu
projektējamā Āgenskalna tirgus laukuma teritorijā, kā arī Bāriņu ielā un
Mārupes ielā. Plānotie apstādījumi pie Āgenskalna tirgus būs daļa no kopējās
apkaimes zaļās struktūras attīstības koncepcijas, kas arī tika sagatavota
projekta ietvaros

 

Āgenskalna
tirgus laukuma izveidošanas priekšlikums

Laukuma
izveidošanas mērķis — izveidot daudzfunkcionālu laukumu, kā cilvēku pulcēšanās
vietu, iegūstot kvalitatīvu publisko ārtelpu Āgenskalna apkaimes pašā centrā.

Projekta
priekšlikums paredz izveidot vienlīmeņa laukumu, apvienojot vienotā telpā esošo
ielu — Bāriņu, Mārupes, Nometņu, Mazās nometņu un Zeļļu ielas daļas un
krustojumus, kas ir telpiski piederīgi Āgenskalna tirgus laukumam. Laukuma
segumam ieteicams izmantot dažādus ieseguma materiālus (klinkers, betona
bruģakmens, uc.), izveidojot vienotu labiekārtojumu gan esošo ielu telpā, gan
tirgus teritorijā, galvenokārt likvidējot esošās dažādās virsmu augstumu
atšķirības. Transporta plūsmu paredzēts organizēt maksimāli divās joslās katrā
ielā, tādējādi sašaurinot transportam paredzēto brauktuvju platumu. Laukuma
teritorijā paredzēts maksimāli ierobežot arī transporta plūsmas ātrumu,
nodrošinot prioritāti gājēju kustībai.

Laukuma funkcionālā izmantošana būs iespējama visa gada garumā,
neatkarīgi no sezonas. Galvenās laukuma funkcijas varētu būt saistītas ar
Āgenskalna tirgus darbību (visa veida gadatirgi, ziemassvētku tirdziņi, zāļu
tirdziņi, utt.), vienlaicīgi radot iespēju iedzīvotājiem svinēt jebkurus Rīgas
pilsētas organizētus svētkus vai arī organizēt savus — tikai āgenskalniešiem
tradicionālus svētkus un pasākumus.

Sabiedriskais transports   

Sabiedriskajam
transportam pamazām būtu jānosaka prioritāte attiecībā pret privāto
autotransportu Āgenskalna tirgus laukumā, nodrošinot ērtus un sakārtotus
apbraucamos ceļus. Tā kā Āgenskalna tirgus jau šobrīd funkcionē kā sabiedriskā transporta
pārsēšanās vieta, tad būtiski ir apvienot tramvaja un autobusa pieturvietas.
Esošo taksometru pieturvietu, kas izvietota tirgus ēkas priekšlaukumā,
piedāvājam pārcelt uz Mazo Nometņu ielu.

Kopējās
sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanai Āgenskalnā tiek ierosināts
pagarināt divus esošos trolejbusu maršrutus — no Āgenskalna priedēm (galapunkts)
līdz Zasulauka dzelzceļa stacijai (nodrošināt vienotu sabiedriskā transporta
pārsēšanās punktu — tramvajs, trolejbuss, vilciens) un no Pilsoņu ielas
(galapunkts pie Stradiņu slimnīcas) līdz Atpūtas ielai (uzlabojot sabiedriskā
transporta pieejamību gan Stradiņu slimnīcas apmeklētājiem, gan Āgenskalna un
Bieriņu apkaimes iedzīvotājiem.

Autotransporta kustība Āgenskalnā          

Plānotā Āgenskalna
tirgus laukuma teritorijā vislielāko plūsmas daļu sastāda autotransports
Mārupes ielā, kas nodrošina nepieciešamos sakarus starp citām apkaimēm
Pārdaugavā. Veicot nelielus satiksmes organizācijas un vietējo ielu kvalitātes
uzlabojumus, daļu no autotransporta tranzīta plūsmas ir iespējams novirzīt
apkārt plānotajam Āgenskalna tirgus laukumam.

Šobrīd pie
Āgenskalna tirgus un līdz 200 m attālumā ir izvietotas ~215 bezmaksas
autostāvvietas. Pilsoņu un Mazās Nometņu ielas krustojumā ir izbūvēts maksas
stāvlaukums ar ~35 stāvvietām. Projekta risinājums paredz pilnībā likvidēt
tikai ~15 autostāvvietas tirgus ēkas priekšlaukumā. Realizējot visas plānotās
izmaiņas, bezmaksu autostāvvietu skaits pie Āgenskalna tirgus un līdz 200 m
attālumā var sasniegt līdz pat ~240 autostāvvietām, kurām papildus lieliski
varētu darboties arī esošais stāvlaukums (vēlams bezmaksas…) Mazās Nometņu un
Pilsoņu ielas krustojumā, kas šobrīd ir vienīgais maksas stāvlaukums šajā
apkaimē.

Āgenskalna tirgus rekonstrukcijas
priekšlikumi

Āgenskalna tirgus galvenā
ēka, jau sava cienījamā vecuma dēļ vien, sen ir pelnījusi kārtīgu
rekonstrukciju. Laika gaitā ēkā ir veikti dažādi uzlabojumi un remonti, kuru
rezultātā ēka ir pazaudējusi vienu no savām galvenajām vērtībām — dabīgo
apgaismojumu. Tādēļ arī piedāvājam likvidēt esošo slēgto galeriju tirgus ēkas
otrajā stāvā, kā arī ierosinām realizēt daļēju funkcionālās izmantošanas maiņu
(piemēram ierīkojot jaunu restorānu otrā stāva galerijā, «lupatu» tirgus vietā).
Fiziski novecojis ir arī esošais sakņu paviljons, kas šobrīd tiek izmantots
tikai daļēji. Tā galveno fasādi būtu ieteicams veidot atvērtu pret Bāriņu ielu
(iespējama tā izbūve līdz esošajai vēsturiskajai būvlaidei), likvidējot esošos
tirdzniecības kioskus gar Bāriņu ielu. Būtiski ir saglabāt visas pircējiem
paredzētās ieejas tirdzniecības ēkās, nodrošinot visus nepieciešamos
savienojumus ar plānoto tirgus laukumu (gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā). Tāpat
arī ir nepieciešams rekonstruēt (faktiski nojaukt) esošo tirgus paviljonu
savienojošo būvi, veidojot jaunu, gaišu un atvērtu galeriju pirmā stāva līmenī
un atsedzot skatu uz galvenās tirgus ēkas vēsturisko austrumu fasādi.
Priekšlikums ietver arī esošo tirdzniecības kiosku joslas rekonstrukciju gar
zemesgabala ziemeļu robežu. Tirgus preču piegādi ierosinām organizēt galvenokārt
no tirgus iekšpagalma puses un/vai reglamentēt preču pievešanas laiku.

Projekta realizācijas iespējas

Āgenskalna tirgus laukuma projektā iekļaujamo ielu daļas  — Mārupes iela, Bāriņu iela, Zeļļu iela,
Nometņu iela, Mazā Nometņu iela, kā arī Āgenskalna tirgus (zemes gabala kad.nr.
0100 057 0141) ir Rīgas pašvaldības īpašumi. Līdz ar to projekta turpmākais
virzītājs un attīstītājs ir Rīgas dome.

Tā kā projekta
teritorija aptver salīdzinoši lielu pilsētas publiskās ārtelpas daļu, tad tā
turpmākā attīstība un  realizācija
iespējama pa posmiem. Projekta kopējā vīzija ietver ne tikai publiskās ārtelpas
rekonstrukciju, bet arī Āgenskalna tirgus apbūves rekonstrukciju, kas varētu
tikt risināta atsevišķā būvprojektā, tomēr konceptuāli būtu jārisina
vienlaicīgi ar publiskās ārtelpas rekonstrukcijas priekšlikumiem.

Āgenskalna tirgus
laukuma publiskās ārtelpas attīstības projekts ir uzskatāms par pilotprojektu —
labās prakses piemēru Rīgas pilsētā. Nobeigumā vēlamies izteikt cerību, ka
Rīgas dome radīs iespēju realizēt ne tikai šo projektu, bet arī attīstīs un
sakārtos citu apkaimju centrus, realizējot līdzīgus publiskās ārtelpas
sakārtošanas un attīstības projektus.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
10 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Gatis

Vienmēr kādas līdzīgas domas raisījušās šajā vietā – taču, protams, ne tik smalki izstrādātas. Vispār tas būtu ideāli – ja dzīvīgākajām Rīgas apkaimēm veidotu sabiedriskos centrus. Varbūt vēl pietrūkst kāds specifisks piemineklis vai kas tamlīdzīgs – "magnēts".

WSBY

in such important transportation node?

that kind of proposals, without any deep penetration into the problems of transportation! empty unFUNctional decoration!

A

What seems more idiotic is your frustration and nonexistant argument. Are you even familiar with shared space/complete street concepts. This so called "very important transportation node" is a mess, the propsal does not take away none of its transportaion carrying capacity. Are you proposing LeCorbusier`s "rational" street network?

WSBY

this place will be full of fckng GAPS!!!!!

Guna

Super 🙂 skatījos visu ar prieku un nevaru sagaidīt, kad tas viss būs jau īstenots

Guna

Super 🙂 skatījos visu ar prieku un nevaru sagaidīt, kad tas viss būs jau īstenots

Gatis

Vienmēr kādas līdzīgas domas raisījušās šajā vietā – taču, protams, ne tik smalki izstrādātas. Vispār tas būtu ideāli – ja dzīvīgākajām Rīgas apkaimēm veidotu sabiedriskos centrus. Varbūt vēl pietrūkst kāds specifisks piemineklis vai kas tamlīdzīgs – "magnēts".

WSBY

in such important transportation node?

that kind of proposals, without any deep penetration into the problems of transportation! empty unFUNctional decoration!

A

What seems more idiotic is your frustration and nonexistant argument. Are you even familiar with shared space/complete street concepts. This so called "very important transportation node" is a mess, the propsal does not take away none of its transportaion carrying capacity. Are you proposing LeCorbusier`s "rational" street network?

WSBY

this place will be full of fckng GAPS!!!!!

10
0
Lūdzu, komentējietx