Skola Upesciemā. Arh Studija

Projekta novietne piekļaujas esošajai Upesciema mūzikas un mākslas skolas ēkai. Teritorijai ir izteikts reljefs, ar kritumu ziemeļu, ziemeļrietumu virzienā. Plānotā ēka izvietota teritorijas ziemeļu, ziemeļrietumu daļā. Jauno ēku ar ar esošo skolu otrā stāva līmenī saista savienojošā pāreja. Ēkai ir plānoti četri stāvi. Daļa no ēkas iebūvēta reljefā. Atbilstoši konkursa nolikumam, būvi paredzēts sadalīt divās kārtās.

Pirmās kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt sākumskolas un pirmsskolas bērnu mācību bloku, sporta zāli, skolas ēdnīcu ar virtuves bloku un skolas administratīvo telpu bloku, kā arī atsevišķas tehniskās telpas. Otrās kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt mācību kabinetus, skolas aktu zāli, skolas bibliotēku, skolotājiem paredzētās administratīvās un personāla telpas, kā arī virkni saimnieciskās un tehniskās telpas.

Galvenā ieeja skolā paredzēta pirmā stāva līmenī no Skolas ielas puses. Ienākot pa to, skatam paveras galvenais vestibils, kam piekļaujas aktu zāle, gaiteņi — rekreācijas, no kuriem plānotas ieejas mācību kabinetos; gaitenis, no kura paredzēta ieeja sporta zālē un pie kura izvietots dežuranta postenis; medicīnas telpu bloks, kā arī atsevišķas administratīvās telpas. No šī līmeņa plānota pāreja uz pirmajā kārtā izbūvēt paredzētajām sākumskolas un pirmsskolas telpu grupām. Ēkas ekspluatācijas gaitā šo telpu bloku iespējams nodalīt arī ar atsevišķu ieeju.

Pirmās kārtas telpu grupas plānotas tā, lai pirmsskolas bērni izvietotos atsevišķā stāvā, nesaistīti ar sākumskolas telpu grupām. Pirmsskolas bērniem, blakus nodarbību telpām, paredzēta arī izeja uz āra rotaļu laukumiem.

Pirmā stāva līmenī no centrālā vestibila sākas noeja — rekreācija uz cokolstāvu, kur izvietotas ēdamzāle un bibliotēka. Šīm telpu grupām plānota tieša izeja uz āru, šādu iespēju rada apbūvei atvēlētā gruntsgabala reljefs, līdz ar to paverot iespēju sasaisīt skaisto apkārtni ar skolas telpām.

Cokolstāvā izvietoti arī darbmācības kabineti un skolēnu ģērbtuves ar individuālajiem skapīšiem. Šajā stāvā izvietotas arī sporta zālei paredzētās ģērbtuves, trenažieru zāle, kā arī virkne tehnisko telpu. Otrajā un trešajā stāvā izvietoti mācību kabineti, klašu telpas un administrācijas telpas.     

Cauri visiem stāviem paceļas ātrijs, kurā izvietota galvenā kāpņu telpa. Ātrijs izvietots starp ēkas galvenajiem būvapjomiem — aktu zāli, zem kuras cokolstāvā izvietota bibliotēka — lasītava un sporta zāli, zem kuras izvietota skolas ēdnīca. Ātrijs kopā ar pirmā stāva vestibilu, aktu zāli, ēdnīcu un bibliotēku veido skolas publisko koptelpu. Gan pirmajam stāvam, gan cokolstāvam, pateicoties reljefa priekšrocībām, nodrošināta izeja uz āru zemes līmenī.

Sporta zāle plānota ar iespēju tajā izvietot florbola, basketbola un volejbola laukumus. Florbola laukuma izmērs pieņemts saskaņā ar florbola federācijas noteiktajiem minimālajiem laukuma izmēriem —— 36m x 18 m.

Galvenās ieejas priekšā veidots priekšlaukums — ārtelpa svinīgajiem pasākumiem, gar kura malu izvietotas solu rindas, kas veidotas no reljefu ierobežojošām atbalsta sienām. Pagalma pusē, pie ēdnīcas un bibliotēkas projektēts neliels atpūtas laukums ar soliņiem. Šajā daļā paredzēta arī izeja uz āra sporta laukumu.

 

Tehniski ekonomiskie rādītāji

 •  Esošā skolas ēka:
  • apbūves laukums — 841 m²
  • kopējā platība — 2250 m²
 • Projektētā skolas ēka:
  • I kārta
   • apbūves laukums — 1640 m²
   • kopējā platība — 4530 m²
  • II kārta
   • apbūves laukums — 1806 m²
   • kopējā platība — 5160 m²
 • Priekšlaukums — 469 m²
 • Stadions — 4710 m²
 • Rotaļu laukumi — 69 m²
 • Autostāvvietas 76 automašīnām

Dalīties ar ierakstu:

Pievienot komentāru

avatar
10000