Skola Upesciemā. Arh Studija

Rudenī Garkalnes novada dome rīkoja konkursu skolai Upesciemā. Topošā
izglītības iestāde nozīmē pirmskolu un sākumskolu pirmajā kārtā un vidusskolu —
otrajā, reizē apvienojot to vienā institūcijā ar blakus esošo mūzikas un mākslas
skolu. Par labāko priekšlikumu septiņu darbu konkurencē tika atzīts
pilnsabiedrības Arh Studija piedāvājums.


 

Projekta novietne
piekļaujas esošajai Upesciema mūzikas un mākslas
skolas ēkai. Teritorijai ir izteikts reljefs, ar kritumu ziemeļu, ziemeļrietumu
virzienā. Plānotā ēka
izvietota teritorijas ziemeļu, ziemeļrietumu
daļā. Jauno
ēku ar ar esošo skolu otrā stāva līmenī saista savienojošā pāreja. Ēkai ir plānoti
četri stāvi. Daļa no ēkas iebūvēta reljefā. Atbilstoši konkursa nolikumam, būvi
paredzēts sadalīt divās kārtās.

Pirmās kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt sākumskolas un pirmsskolas bērnu
mācību bloku, sporta zāli, skolas ēdnīcu ar virtuves bloku un skolas
administratīvo telpu bloku, kā arī atsevišķas tehniskās telpas. Otrās kārtas
ietvaros paredzēts izbūvēt mācību kabinetus, skolas aktu zāli, skolas bibliotēku,
skolotājiem paredzētās administratīvās un personāla telpas, kā arī virkni
saimnieciskās un tehniskās telpas.

Galvenā ieeja skolā paredzēta pirmā stāva līmenī no Skolas ielas puses.
Ienākot pa to, skatam paveras galvenais vestibils, kam piekļaujas aktu zāle, gaiteņi
— rekreācijas, no kuriem plānotas ieejas mācību kabinetos; gaitenis, no kura
paredzēta ieeja sporta zālē un pie kura izvietots dežuranta postenis; medicīnas
telpu bloks, kā arī atsevišķas administratīvās telpas. No šī līmeņa plānota
pāreja uz pirmajā kārtā izbūvēt paredzētajām sākumskolas un pirmsskolas telpu
grupām. Ēkas ekspluatācijas gaitā šo telpu bloku iespējams nodalīt arī ar
atsevišķu ieeju.

Pirmās kārtas telpu grupas plānotas tā, lai pirmsskolas bērni izvietotos
atsevišķā stāvā, nesaistīti ar sākumskolas telpu grupām. Pirmsskolas bērniem,
blakus nodarbību telpām, paredzēta arī izeja uz āra rotaļu laukumiem.

Pirmā stāva līmenī no centrālā vestibila sākas noeja — rekreācija uz
cokolstāvu, kur izvietotas ēdamzāle un bibliotēka. Šīm telpu grupām plānota
tieša izeja uz āru, šādu iespēju rada apbūvei atvēlētā gruntsgabala reljefs,
līdz ar to paverot iespēju sasaisīt skaisto apkārtni ar skolas telpām.

Cokolstāvā izvietoti arī darbmācības kabineti un skolēnu ģērbtuves ar
individuālajiem skapīšiem. Šajā stāvā izvietotas arī sporta zālei paredzētās
ģērbtuves, trenažieru zāle, kā arī virkne tehnisko telpu. Otrajā un trešajā
stāvā izvietoti mācību kabineti, klašu telpas un administrācijas telpas.     

Cauri visiem stāviem paceļas ātrijs, kurā izvietota galvenā kāpņu telpa. Ātrijs
izvietots starp ēkas galvenajiem būvapjomiem — aktu zāli, zem kuras cokolstāvā
izvietota bibliotēka — lasītava un sporta zāli, zem kuras izvietota skolas
ēdnīca. Ātrijs kopā ar pirmā stāva vestibilu, aktu zāli, ēdnīcu un bibliotēku
veido skolas publisko koptelpu. Gan pirmajam stāvam, gan cokolstāvam,
pateicoties reljefa priekšrocībām, nodrošināta izeja uz āru zemes līmenī.

Sporta zāle plānota ar iespēju tajā izvietot florbola, basketbola un volejbola
laukumus. Florbola laukuma izmērs pieņemts saskaņā ar florbola federācijas
noteiktajiem minimālajiem laukuma izmēriem —— 36m x 18 m.

Galvenās ieejas priekšā veidots priekšlaukums — ārtelpa svinīgajiem
pasākumiem, gar kura malu izvietotas solu rindas, kas veidotas no reljefu
ierobežojošām atbalsta sienām. Pagalma pusē, pie ēdnīcas un bibliotēkas
projektēts neliels atpūtas laukums ar soliņiem. Šajā daļā paredzēta arī izeja
uz āra sporta laukumu.

 

Tehniski ekonomiskie
rādītāji

 •  Esošā skolas ēka:
  • apbūves laukums — 841 m²
  • kopējā platība — 2250 m²
 • Projektētā skolas ēka:
  • I kārta
   • apbūves laukums — 1640 m²
   • kopējā platība — 4530 m²
  • II kārta
   • apbūves laukums — 1806 m²
   • kopējā platība — 5160 m²
 • Priekšlaukums — 469 m²
 • Stadions — 4710 m²
 • Rotaļu laukumi — 69 m²
 • Autostāvvietas 76
  automašīnām

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx