Nams Kuģu ielā 15

Jaunā ēka Klīversalā nevien piedāvā augstākās kvalitātes apartamentus ar izciliem skatiem, bet arī ar atturīgajiem, taču izsmalcinātajiem arhitektūras un telpas risinājumiem papildina un harmonizē pilsētvidi, paužot cieņpilnu un niansētu attieksmi pret vēsturi un  pretrunīgo, komplekso apkārtējās apbūves situāciju.

Ēkas projekts tapa pēc uzvaras konkursā 2012. gadā. Jaunais nams Klīversalā kopā ar dažādos laikos celtajām ēkām blakus kvartālos veido Daugavas kreisā krasta panorāmas centrālo daļu skatā no vecpilsētas. Ņemot vērā, ka šī panorāma te veidojas par tādu kā monumentālu, autonomu būvju virkni (Nacionālā bibliotēka, savulaik plānotā koncertzāle AB dambī, Radisson viesnīca, spilgtos toņos ieturētā pārbūvētā kuģu rūpnīcas ēka, kā arī Ķīpsalas dienvidu galā esošās un kādreiz iecerētās augstceltnes), autoru ideju šai vietai bija par ēku bez vizuālām ambīcijām, par tādu kā fona apbūvi; ēku, kas mūsdienīgi papildinātu un harmonizētu pilsētvidi, nevis tiektos izcelties.

Gruntsgabalu ieskauj dažādos laikos veidojusies apbūve: eklektisma un jūgendstila (Kuģu 11 — Augusts Malvess, Eižens Laube, 1911) dzīvojamie nami, internacionālā modernisma formās veidotā Radisson viesnīcas ēka (sākotnēji — viesnīca Daugava, 1972), kā arī 1960. gados celtās dzīvojamās ēkas (hrušķovkas). Reaģējot uz vides raksturu, jaunais nams tiecas īstenot līdzsvarotu pāreju no uzsvērtā stūra jūgendstila uz modernismu, un vienlaikus arī — no perimetrāla kvartāla uz brīvstāvošo apbūvi, ietverot abu atšķirīgo pilsētvidi veidojošo būvmasu un dažādo laikmetu stilistisko izteiksmes veidu raksturīgās iezīmes.

Jaunais nams ir komplekss, ko veido trīs vizuāli atdalīti būvapjomi. Divi no tiem ir sešu stāvu apjomi ar stūra akcentu, kas noslēdz kvartālu un ir kā telpisks spoguļattēls un mūsdienu atsauce uz Eižena Laubes veidotajiem stūra torņiem vēsturiskā kvartāla malā pret Uzvaras bulvāri. Trešais elements ir kādreizējā policijas iecirkņa ēka (arhitekts —, domājams, ka Reinholds Georgs Šmēlings, 1889), kas bija vērsta pret vēsturisko Kuģu ielu.

20. gadsimta gaitā Klīversalas apbūve ir tikusi pakļauta būtiskām pilsētvides izmaiņām, to rezultātā bijusī policijas ēka ar grezno parādes fasādi šobrīd ir vērsta it kā pret iekškvartālu, savukārt necilais saimniecības pagalms bija eksponēts pret atklāto pilsēttelpu, pret Vecrīgu, apbūves frontē veidojot telpisku pārrāvumu. Starp konkursa priekšlikumiem šis bija vienīgais, kas piedāvāja saglabāt veco ēku, piemērojot to dzīvokļu funkcijai. Projekta ietvaros vēsturiskā ēka tika attīrīta no vēlāko laiku uzslāņojumiem — mazvērtīgām saimniecības piebūvēm, saglabājot sākotnējo vēsturisko kompozīciju un iekšējo plānojuma pamatstruktūru bez būtiskām izmaiņām. Jaunceltā kompleksa sastāvdaļu saspēlē abi jaunie apjomi ir kā neitrāls fons, kas izceļ atjaunoto skaisto vēsturisko ēciņu.

Starp kompleksa apjomiem ir beletāžas līmenī pacelts iekšpagalms. Autoru iecerē vērtība bija arī skati no kvartāla iekštelpas uz Daugavu, tāpēc jaunais apjoms tika sadalīts divās daļās, ar atrāvumu pa vidu, paverot iekšpagalmu un iekškvartāla telpu uz upes un Vecrīgas pusi. Lai gan šo nebija viegli saskaņot ne ar pasūtītāju, ne atbildīgajām institūcijām, tomēr rezultātā ēka ir mazāk masīva, ieguvusi telpisku izsmalcinātību, kā arī — dāvā daudzveidīgāku logu un lodžiju orientāciju dzīvokļos. Jāatzīmē tas, ka visiem jauno apjomu dzīvokļiem ir nodrošināts skats uz Daugavu un Vecrīgu.

Dzīvojamo ēku komplekss Kuģu ielā 15

Pasūtītājs: SIA Kuģinieks
Arhitekti: Visvaldis Sarma, Aleksandrs Nedzveds, Kristīne Kaktiņa, Andris Vītols, Andis Ģigulis — SARMA NORDE ARHITEKTI

Gruntsgabala platība — 1473 m²
Ēkas kopējā platība — 4235 m²

  • jaunbūves — 3082 m²
  • vēsturiskā ēka — 1153 m²

Dzīvokļu skaits — 33 (jaunbūvju daļā — 21, atjaunotajā mājā — 12)
Autostāvvietu skaits — 13

Konkurss — 2012
Projektēšana, pārprojektēšana
Būvniecība: 2017 — 2019

 

 

Dalīties ar ierakstu:

1
Pievienot komentāru

avatar
10000
1 Komentāru pavedieni
0 Pavedienu atbildes
0 Sekotāji
 
Visvairāk komentētais komentārs
Komentētākais komentāru pavediens
1 Komentāru autori
Artis Zvirgzdiņš Nesenie komentāru autori
jaunākie vecākie visvairāk balsotie
Artis Zvirgzdiņš
Editor