Marriott viesnīca — Jaunromāns un Ābele

Konkursa priekšlikums izstrādāts balstoties uz  biroja Arhiidea sagatavoto plānojuma un jaunbūvju būvapjoma risinājumiem un citiem materiāliem no konkursa nolikuma pielikumiem. Lai iegūtu iespējami labāko jaunbūves būvapjoma telpisko risinājumu, Arhiideas piedāvājumā tika veiktas izmaiņas fasāžu un apjomu kompozīcijā.

Būtiskākie risinājumi un izmaiņas:

 • Jaunbūves forma un apjoms veidots, vairāk pielāgojoties 20.gs. 4-6 stāvīgai apbūvei, nosedzot esošos augstos ugunsmūrus Pasta ielas ēkām un nepārkāpjot esošo ēku augstumus Minsterejas ielā. Lai izveidotu sasaisti starp zemāko 18-19.gs. apbūvi, veidojām lielākas telpiskas atkāpes starp ēkām, izvairoties kariķēt viduslaiku apbūves formveidi.
 • Minsterejas ielas apjoms veidots vienu stāvu zemāks par pagalma apjomu, lai panāktu gleznieciskāku skatu no tālākiem skatpunktiem — Peterbaznīcu un dzelzceļu.
 • Piedāvātais fasāžu logu dalījums pieļauj izmaiņas plānojumā, neietekmējot fasāžu risinājumus;
 • Fasāžu dalījums respektē vēsturiskos gruntsgabalus, kā atsevišķu apjomu iezīmējot Minsterejas un Kungu ielas stūrī vēsturiski neapbūvēto platību.
 • Būvapjoms skaidri sadalīts 2 daļās, lai izvairītos no jaunbūves dominantes apkārtnē;
 • Galvenā viesnīcas ieeja pārcelta no jaunizveidotās Rīdzenes ieliņas vidus uz Kungu ielu, starp ielu un ieeju paredzam priekšlaukumu, kurš telpiski kalpo kā buferzona starp vēsturisko Pasta ēku un jauno apbūvi, kā arī izceļ pašu viesnīcas ieeju (līdzīgi kā Hotel Bergs Elizabetes ielā). Rodas telpiska sasaiste ar Kungu ielas otrā pusē esošo Sv.Jura hospitāli;
 • Jaunbūves galvenais apjoms veidots ar atkāpi no esošās noliktavas Pasta ielā, savienojumu 1.stāva līmenī nodrošinot ar vieglu stiklotu gaiteni.
 • Piedāvājam atteikties no ēku savienojumiem pār jauno Rīdzenes ieliņu, jo plānu risinājums, mūsuprāt, radīs orientācijas problēmas. Ierosinām 1.stāva līmenī pārejas no vienas ēkas uz otru  segt ar jumtiņiem, lai nodrošinātos pret nokrišņiem.
 •  Paredzam restaurēt bij.Pasta māju Kungu ielā un noliktavu Pasta ielā.
 •  Lai izvairītos no dažādu stilu sajaukuma vienā apjomā, uz rekonstruējamās ēkas 13.janvāra ielā mēģinot uzsēdināt 21.gs.apbūvi, kura nosegtu šobrīd atklāto ugunsmūri, piedāvājam nojaukt 1/3 esošās ēkas, tās vietā novietojot jauno apjomu, bet atlikušās 2/3 rekonstruēt atbilstoši VKPAI norādījumiem, saglabājot vēsturisko savienojumu ar restaurējamo Pasta māju.
 • Lūdzam pārskatīt prasību par vēsturiskā pagalma gabarītu saglabāšanu, apmaiņā pret iegūtajiem viesnīcas kvadrātmetriem paredzot vairāk brīvas telpas ap ielas frontes vēsturiskajām ēkām Kungu un Pasta ielās. Iecerētā 7m pārkare virs pasta pagalma 1.stāva līmeņa un jaunie 5-6 stāvīgie apjomi tikai formāli vēstīs par vēsturisko plāna un telpisko struktūru.
 • Piedāvātais fasāžu risinājums veidots analizējot Vecrīgas ielu šauros skatu leņķus- stingrais vertikālais ritms skatīts šaurā leņķī veido bagātīgi uzirdinātas fasādes virsmas iespaidu- pirmajos stāvos intensīvāk, augšējos- brīvāk. Dažādie horizontālie dalījumi, vietām nojaucot stāvu robežas, ir atsauce uz vēsturisko ēku dzegām, pusstāviem, u.c. horizontāliem elementiem. No garāmgājēja skatu punkta veidojas atbilstoša mēroga piesātināta fasāde.
 • Fasādes apdarei paredzēts izmantot koku.
 •  Jaunais apjoms pret Kungu ielu veidots bez būvmasas sadalījuma, izmantojot abus apvienotos zemesgabalus. Uzskatām par nevajadzīgu mākslīgi samazināt kvartāla stūru augstumu, jo Minsterejas ielas otrā pusē esošā jaunā apbūve ar visiem samazinājumiem nerada 3stāvu apbūves iespaidu. Tā vietā piedāvājam neapbūvēt teritoriju Pasta ēkas pusē, izveidojot jaunu skvēru pret Sv.Jura hospitāli.
 • Piedāvātā transporta shēma tiek saglabāta.

Žūrijas vērtējumi

Ēriks Grūbe: Viendabīgs, viesnīcas funkcijai ļoti piemērots risinājums. Autori izvairās no formālām prasībām un risina pilsētbūvnieciskās problēmas pēc būtības, kas ir ļoti uzteicami. Pamatotas ir piedāvātās plānojuma izmaiņas, samazinot «pasta pagalma» laukumu un izveidojot ieejas paplašinājumu. Nav risināta «Rīdzenes ielas» šaurā un augstā telpa. Rasta iespēja palielināt apjoma atkāpi no mazās noliktavas ēkas kvartāla iekšpusē un ir piedāvāts elegants stūra risinājums pret to Pasta ielā. Apjoms 13. Janvāra ielā skaidrs un saprotams. Fasāžu materiāli un risinājumi ir šī darba vājā vieta — tie būtu attīstāmi. 

Edgars Treimanis: Priekšlikums ir stilistiski vienots ar atturīgu, bet pietiekoši uzsvērtu atšķirību dažādos zemes gabalos. Piedāvātais žalūzijveida fasādes risinājums dod plastiskas dažādības iespējas un ir piemērots viesnīcas specifikai. Piedāvātais pagalma apbūves risinājums ar samazinātu pagalma platību, bet palielinātu atvērumu pie saglabājamās ēkas, kā arī jaunās apbūves saslēgums ar esošo 6-stāvu ēku 13.Janvāra ielas frontē ir ievērības cienīgi un papildus izvērtējami priekšlikumi.

Pēteris Bajārs: Plānā ir vērojami uzlabojumi attiecībā pret konkursa piedāvāto risinājumu, fasādes monotonas, garlaicīgas, nepraktiskas un grūti ekspluatējamas.

Jānis Zilgalvis: Piedāvājums daļēji atbilst institūciju izvirzītajiem noteikumiem, arhitektoniskais risinājums mūsdienīgs, pielietotie fasāžu apdares materiāli daļēji atbilst vēsturiskajiem, kultūras mantojumu sargājošo institūciju noteikumi daļēji ievēroti, taču kopumā ēku komplekss neiekļaujas Vecrīgas vēsturiskajā pilsētbūvnieciskajā struktūrā un disharmonē ar to.

Regīna Bula: Lai gan fasādes dalītas daļās un niansēti dažādotas,  apbūve tiek uztverta kā viens apjoms ar kopēju jumtu un neatbilst vecpilsētas vides plānojuma un telpiskajai struktūrai; 5 stāvu apjoms gar 13 janvāra ielu viengabalains, nav ainavisks, nedod telpisku piedāvājumu vecpilsētas panorāmas risinājumam; fasāžu risinājums lai gan dažādots, tomēr maz niansēts, monotons; piedāvātā koka apdare nav raksturīga šai vēsturiskajai pilsētvidei.

Viesturs Brūzis: Monotons būvapjomu risinājums, nerespektē PAU noteikumus par koka saglabāšanu.

Knut Kvisvik: Varētu būt labākie «klasiskie» Vecrīgas viesnīcu objekti [piešķir 1.vietu]

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
4 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
NAV VIENALGA

par Pluss

Knut Kvisvik: Varētu būt starp labākajiem «klasiskajiem» Vecrīgas viesnīcu projektiem [piešķir 2.vietu]

par Jaunromāns un Ābele

Knut Kvisvik: Varētu būt labākie «klasiskie» Vecrīgas viesnīcu objekti (piešķir 1.vietu)

————————————————————————————————————————-

Ļoti izsmeļoši komentāri!!! 😀

un viņam arī maksāja par to?!

Jānis

Šķiet, ka PAU nosacījumi nav izsvērti līdz galam, jo stūra objekts atstāts bez attīstības, atbilstoši kvartālam. Igauņu variantā tas pilnīgi izslēgts, atstājot iecerēto "drakulisko" būvķermeņu kompozīciju. Abiem , pieejamajiem variantiem domāt ir kopīga kaite – nepārliecinošs stūra risinājums, bet, vai visam jābūt atrisinātam.

NAV VIENALGA

par Pluss

Knut Kvisvik: Varētu būt starp labākajiem «klasiskajiem» Vecrīgas viesnīcu projektiem [piešķir 2.vietu]

par Jaunromāns un Ābele

Knut Kvisvik: Varētu būt labākie «klasiskie» Vecrīgas viesnīcu objekti (piešķir 1.vietu)

————————————————————————————————————————-

Ļoti izsmeļoši komentāri!!! 😀

un viņam arī maksāja par to?!

Jānis

Šķiet, ka PAU nosacījumi nav izsvērti līdz galam, jo stūra objekts atstāts bez attīstības, atbilstoši kvartālam. Igauņu variantā tas pilnīgi izslēgts, atstājot iecerēto "drakulisko" būvķermeņu kompozīciju. Abiem , pieejamajiem variantiem domāt ir kopīga kaite – nepārliecinošs stūra risinājums, bet, vai visam jābūt atrisinātam.

4
0
Lūdzu, komentējietx