Lokāli piemēri ilustrē globālas parādības

Projektēšanas grupas Arhitektonika priekšlikums konkursam par labāko ideju Latvijas ekspozīcijai 10.starptautiskajā Venēcijas arhitektūras izstādē no iesniegtajiem 14 darbiem tika izvirzīts labāko pieciniekam.

Katrā arhitektūras biennālē ir arī teorētiski darbi, kuri analizē procesus un parādības. Mēs piedāvājam citādi paskatīties uz it kā ierastiem jēdzieniem (stereotipiem) — pilsēta, lauki, centrs, nomale, attīstīta vai neskarta vide.

Apskatot globālāk urbanizācijas procesus, aicinām pamanīt, ka dzīves vide uz planētas kļūst arvien vairāk nepārtraukta, arvien vairāk integrēta — mainās tikai intensitāte. Dažādu procesu intensitāte, telpisko struktūru intensitāte, apdzīvotības intensitāte.

Šāds — vienotāks pasaules uztveres modeļa formulējums varētu raisīt jaunas atziņas un situācijas labāku izpratni, kā arī veicinātu mūsdienīgākas interpretācijas. Atšķirīgie vides uztveres aspekti attēloti diagrammās, dodot iespēju citā rakursā skatīt ierasto.

Šos grafikus un shēmas paredzam interpretēt telpiski, vairākās dimensijās un pat interaktīvā formā. Liela daļa ilustratīvā materiāla būtu Latvijas ainavas un situācijas — ne kā nacionālo sasniegumu fotofiksācijas, bet globālo parādību ilustrācijas ar lokālās vides piemēriem no sērijas — lauki, māju puduri, mazpilsētas, provinces pilsētas, novadu centri, pilsētvides. Attēlus papildinātu «slīdošas teksta joslas» un zibošas skaitļu slejas.

Maija Ezergaile piedāvāja šo koncepciju savietot ar Rīgas pilsētvides attīstības modeļa vizualizāciju — dokumentālā, dinamiskā 3D animācijas formā. Tā būtu monumentāla un vienlaikus viegli uztverama pilsētas attīstības aina ar uzskatāmā formā pievienotu laika vektoru.

Globālās telpas rastru grafiskā analīze pēc kopu teorijas principiem

Par vides vienotību un nepārtrauktību:
izzūdošie, saplūstošie stereotipu priekšstati
mēroga nepārtrauktība → modelis modelī → fraktāļi
plūsmu universālums + viena—cita
enerģijas informācijas fizisko ķermeņu pasaules uztveres modelis—no sīkdaļām līdz makro—visa vienotība

Vide:
fiziskā — virtuālā
rūpnieciskā — garīgā
ražojošā — patērējošā
nodrošinošā — uztverošā

Pilsētvide:
autentiskā — perimetrālā — mūsdienīgā
pilsētu mērogi → mērogs mērogā → fraktāļi

Tendences:
«home
office» ievērojami samazina fizisko pārvietošanos un enerģijas
patēriņu, bet palielina informācijas plūsmu un garīgo intensitāti
«lēnās—ātrās» teritorijas

Laimes sajūta nav atkarīga no daudzuma, ātruma un intensitātes!

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx