Promocijas darbs par mākslu sintēzi arhitektūrā

15. jūnijā plkst. 14.00 RTU Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātes 115. auditorijā notiks Arhitektūras nozares
promocijas padomes atklāta sēde, kurā Ilze Rukmane-Poča aizstāvēs disertāciju Mākslu sintēze Latvijas arhitektūrā
Arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Pētījuma priekšmets ir vizuālo mākslu un
arhitektūras sintēzes dialektika Latvijā un mākslu sintēzes Latvijā teorija un
prakse pasaules kontekstā, kā arī laikmetīgās arhitektūras formālās izteiksmes
ievirzes «mākslu arhitektūrā» izpausmes veidi. Mākslu sintēze pētīta gan kā
radošs process, gan kā arhitektoniski telpisku objektu mākslinieciskās
izteiksmes kvalitāte. Pētījuma papildpriekšmets ir arhitektūras atsevišķo
formāli stilistisko ieviržu psihoemocionālie uztveres aspekti mākslu sintēzes
kontekstā.

Disertācijas mērķis ir definēt un
klasificēt 21. gadsimta arhitektūras formālās izteiksmes ievirzes celtņu
semantikas un pilsēttelpas veidošanas kontekstā mākslu sintēzes aspektā, kā arī
apzināt likumsakarības un aspektus, kas nosaka arhitektūras un vizuālo mākslu
sintēzi 21. gadsimtā, fiksējot Latvijas laikmetīgās arhitektūras kopainu.

Pētījumā noteikta mākslu sintēzes
dialektika Latvijas arhitektūrā. Izstrādāta arhitektūras stilistisko pazīmju
klasifikācija un apzināta Latvijas laikmetīgās arhitektūras kopaina pasaules
kontekstā, fokusējoties uz objektiem, kuros konstatējamas mākslu sintēzes
pazīmes. Noteikta mākslu sintēzes nozīme arhitektūras terapijas jomā un
arhitektūras psihoemocionālās uztveres īpatnību apzināšanā.

Mākslu
sintēze Latvijas arhitektūrā.
Ilzes Rukmanes-Počas
promocijas darba kopsavilkums

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx