Promocijas darbs par mākslu sintēzi arhitektūrā

Pētījuma priekšmets ir vizuālo mākslu un arhitektūras sintēzes dialektika Latvijā un mākslu sintēzes Latvijā teorija un prakse pasaules kontekstā, kā arī laikmetīgās arhitektūras formālās izteiksmes ievirzes «mākslu arhitektūrā» izpausmes veidi. Mākslu sintēze pētīta gan kā radošs process, gan kā arhitektoniski telpisku objektu mākslinieciskās izteiksmes kvalitāte. Pētījuma papildpriekšmets ir arhitektūras atsevišķo formāli stilistisko ieviržu psihoemocionālie uztveres aspekti mākslu sintēzes kontekstā.

Disertācijas mērķis ir definēt un klasificēt 21. gadsimta arhitektūras formālās izteiksmes ievirzes celtņu semantikas un pilsēttelpas veidošanas kontekstā mākslu sintēzes aspektā, kā arī apzināt likumsakarības un aspektus, kas nosaka arhitektūras un vizuālo mākslu sintēzi 21. gadsimtā, fiksējot Latvijas laikmetīgās arhitektūras kopainu.

Pētījumā noteikta mākslu sintēzes dialektika Latvijas arhitektūrā. Izstrādāta arhitektūras stilistisko pazīmju klasifikācija un apzināta Latvijas laikmetīgās arhitektūras kopaina pasaules kontekstā, fokusējoties uz objektiem, kuros konstatējamas mākslu sintēzes pazīmes. Noteikta mākslu sintēzes nozīme arhitektūras terapijas jomā un arhitektūras psihoemocionālās uztveres īpatnību apzināšanā.

Mākslu sintēze Latvijas arhitektūrā. Ilzes Rukmanes-Počas promocijas darba kopsavilkums

Dalīties ar ierakstu:

Pievienot komentāru

avatar
10000