Latgales priekšpilsētas P & R un kultūras centrs. Arteks

Ģenerālplāns

Ēku novietne atrodas Rīgā, Maskavas ielas labajā pusē virzienā uz pilsētas centru — atklātā, neapbūvētā teritorijā.

Apjomi kārtoti lineāri ar paralēlu garenasi situācijas apjomīgākajiem un nozīmīgākiem elementiem — 12 stāvu dzīvojamajiem torņiem un 5 stāvu dzīvojamo ēku perpendikulārajam zīmējumam. Ēku apjomi saistīti pagraba stāva līmenī, bet virszemē risināti dalīti un veido vienojošu publisku ārtelpu ar labiekārtojuma elementiem un pret laukumu virzītām tirdzniecības un servisa telpām. Vertikālā dominante šeit noteikta ar Kultūras centra virskatuves apjoma izbūvi, bet pārejai no daudzstāvu un piecstāvu apbūves uz zemāku ēkas otrā galā vertikāli izcelta Kultūras centra bibliotēkas daļa.

Transports:

  • Park & Ride autostāvvieta

Iebraukšana autostāvvietā autoplūsmai no Ogres virziena paredzēta no Maskavas ielas, no atdalītas joslas. Transportam no pilsētas centra paredzēts veikt braukšanas virziena maiņu krustojumā uzreiz aiz projektējamā objekta. Izbraukšanas plūsmai Maskavas ielas maģistrāles šķērsošanai plānots tunelis, kas risināts sarkano līniju ietvaros. Iespējams izbraukt uz pilsētas centru, izmantojot projektēto piebraukšanas ceļu Plostu ielai, kas savieno Plostu un Dubnas ielu.

Priekšlikuma ietvaros sākotnēji pilsētas centra un projektētās Park & Ride autostāvvietas saistošais publiskā transporta veids tiek pieņemts «ekspresis» autobusu maršruts, kā arī esošais tramvaja maršruts ar galapunktu veikala Dole rajonā. Līdz ar pilsētas attīstības plānā paredzētā tramvaja maršruta izbūvi uz Rumbulu tramvaju kustība paredzēta kā optimālākais pilsētas centra un projektētās Park & Ride autostāvvietas sasaistošais publiskā transporta veids, arī ņemot vērā nedaudz attālināto tramvaja galapunktu. Priekšlikuma ietvaros dots risinājums tiešai P & R autostāvvietas saistībai ar tramvaju, izmantojot apakšzemes gājēju tuneļus.

  • Kultūras un mākslas centrs

Autotransportam paredzēta piebraukšana no Maskavas ielas, no atdalītas joslas uz atklātu autostāvvietu ēkas priekšlaukumā.  Transportam no pilsētas centra paredzēts veikt braukšanas virziena maiņu krustojumā aiz objekta. Darbinieku autotransportam paredzēta stāvvieta pagrabstāvā, ar iebraukšanu caur Park & Ride autostāvvietu.

Kultūras centra piegāde skatuves aprīkojumam, kafejnīcai un bibliotēkas daļai, kā arī viesmākslinieku piekļūšana tiek paredzēta no Dubnas ielas, kur ēkas aizmugurē projektēts piegādes pagalms ar apgriešanās iespēju smagajam autotransportam, kas nodrošina arī ugunsdzēsības autotransporta piekļūšanu ēkai.

Gājējiem kustība uz kompleksu paredzēta no priekšlaukuma un no gājēju celiņiem ēkas aizmugures daļā, kā arī no projektētā parka puses caur atvērtu pirmo stāvu ēkas centrālajā daļā. Velosipēdistu celiņš paredzēts gar Maskavas ielas maģistrāli Daugavas pusē.

Priekšlikumā risinātas vides pieejamības prasības personām ar īpašām vajadzībām, nodrošinot vertikālo kustību ēkās ar liftu palīdzību ar iespējami tiešu izeju uz āru. Starp nelielām līmeņu starpībām gājēju ietvēm  paredzēti gari pandusi ratiņkrēslu lietotājiem un gājējiem.

  • Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana

Projektā tiek paredzēta teritorijas labiekārtošana un apstādījumu ierīkošana Kultūras centra priekšlaukumā un parka teritorijā aiz ēkas.

Ēkas priekšlaukumā paredzēts uzstādīt augu konteinerus, kā arī izskatāma iespēja veikt kokaugu stādījumus pagraba līmenī ar atvērumiem pārsegumā. Pret centrālo ēkas daļu — pret Maskavas ielu paredzēti zemi krūmu stādījumi. Segtas velosipēdu novietnes paredzētas pie Kultūras centra bibliotēkas daļas. Veloceliņi gar Maskavas ielas maģistrāli un zaļajā koridorā gar Rasas ielu piedāvā aktīvas vides veidošanos apkārtnē.

Arhitektūra un būvkonstrukcijas

Arhitektonisko situāciju nosaka 12 stāvu dzīvojamie torņi un 5 stāvu sērijveida ēku apbūve projektējamā zemesgabala apkārtnē, kā arī Maskavas ielas klātbūtne — Daugavpils šosejas sākums ar attiecīgu autotransporta noslodzi. Priekšlikums piedāvā masīvu formu funkcionāli strukturētu lineāru kārtojumu. Kultūras un mākslas centra fasāde pret ielu risināta ar lauzītu, ritmizētu fasādes zīmējumu. Autostāvvietas fasāde kompozicionāli dalīta četrās daļās, tādējādi nojaucot monumentālo zīmējumu, tā ir pakārtota Kultūras centram.

Ēku apjomi saistīti pagraba stāva līmenī, kur autostāvvieta daļēji risināta arī zem Kultūras centra. No zemākā līmeņa paredzēta tieša iekļūšana Kultūras centrā, gan arī iziešana uz laukumu pie Plostu ielas, kas turpina tās virzienu un telpu. Otrs laukums veidots Kultūras centra vidusdaļā, no kura risinātas ieejas bibliotēkā un kas saistīts ar kafejnīcas bloku āra funkcionēšanai, kopā veidojot visam kompleksam vienotu publisko ārtelpu.

Autostāvvietas fasādes pret Maskavas ielu segtas ar piekārtu stiklojuma sistēmu ēkas vidusdaļā, pārējā perimetrā saglabātas atklātas monolītā betona konstrukcijas. Vertikālie pandusu torņi segti ar ritmisku žalūziju, nodrošinot drošu braukšanu. Kultūras centra fasāžu virsma pretstatā monolītajai formai ir perforēta ar horizontālu žalūziju sistēmu no kompozīta materiāla, kas kopā ar subkonstrukciju un vertikālu logu zīmējumu veidu kompleksu apdares sietu, kontrastējot ar pārējās fasādes daļas atklātajām betona joslām un gaiša akmens plākšņu apšuvumu.

Autostāvvietas konstrukcijas risinātas no pēcspriegotā dzelzsbetona ar paaugstināta laiduma karkasa režģi. Telpisko stabilitāti nodrošina stinguma kodoli — monolītā dzelzsbetona kāpņu un lifta šahtu bloki, kā arī stinguma diafragmas. Kultūras centra ēkai paredzētas monolīta dzelzsbetona nesošās vertikālās konstrukcijas, monolītā dzelzsbetona pārsegumi. Skatītāju zālēm pārseguma nesošā konstrukcijas — metāla fermas. Kāpņu konstrukcijas — metāla, ar stikla norobežojošajām konstrukcijām.

Tehniski — ekonomiskie rādītāji:

Zemesgabala kopējā platība — 28 394 kv.m.

KULTŪRAS  UN  MĀKSLAS  CENTRS
Zemesgabala daļas platība —  10 264 kv.m.
Apbūves laukums — 4500 kv.m.
Stāvu skaits — 2/5
Kopējā platība — 11 800 kv.m.
Kubatūra — 91 000 kub.m.
Ceļi, laukumi — 950 kv.m.

DAUDZSTĀVU  AUTOSTĀVVIETA
Zemesgabala daļas platība —  11 457 kv.m.
Apbūves laukums — 4800 kv.m.
Stāvu skaits — 5
Kopējā platība — 26 500 kv.m.
Kubatūra — 120 000 kub.m.
Ceļi, laukumi — 2 200 kv.m.

PARKS  UN  SKVĒRS
Zemesgabala daļas platība — 6673 kv.m

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx