Kungu 30 — 1. vieta — Veisbergs

Kungu iela 30. Konkursa rezultāti

SIA Putnu dziesma 2017. gada decembra beigās izsludināja atklātu konkursu ēkai Kungu ielā 30, daudzcietušajā Vecrīgas dienvidu daļā.  No iesniegtajiem pieciem darbiem žūrija kā labāko novērtēja biroja Veisbergs priekšlikumu.

Jāatzīmē, ka jau 2007. gadā šai vietai tika rīkots arhitektūras ideju konkurss, kas aptvēra lielāku kvartāla daļu — gruntsgabalus Peitavas ielā 9/11, Kalēju ielā 63 un arī Kungu ielā 30, un konkursa rezultāti tika atspoguļoti arī A4D. Toreiz tajā par labāko tika atzīts Uģa Šēnberga biroja priekšlikums.

Pa šo laiku zemesgabaliem mainījies īpašnieks un jaunais konkurss tika rīkots atsevišķai jaunbūvei Kungu ielā 30. Atbilstoši konkursa programmai un nolikumam, ēkas pirmajā stāvā paredzēts izvietot atvērta plānojuma komercplatības — autosalonu ar vietu  piecām eksponējamām automašīnām, bet augstāk, — no otrā līdz piektajam stāvam plānoti dzīvokļi, arī ar atvērtu telpu plānojumu jeb t.s. studijas tipa.

Konkursā iesniegtos piecus darbus vērtēja žūrija, kurā bez pasūtītāja pārstāvjiem (Evija Kamša, Aivars Džeriņš, kā arī pasūtītāja izvirzīts sertificēts arhitekts Ingus Bērziņš), bija vēl vairāki arhitekti, pārstāvot dažādas institūcijas: Arhitektu savienības pārstāvis Arvīds Līkops, Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāvis Viesturs Brūzis; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis Jānis Zilgalvis un Rīgas pilsētas arhitekta biroja izvirzītais pārstāvis Jānis Krastiņš.

 

Labākie priekšlikumi

 

1. vieta — KUR 007 — SIA Veisbergs, autori: Raivo Veisbergs, Līva Vilciņa, Krišjānis Kopštāls, Undīne Ģemze, Andris Rūtenbergs
2. vieta — KU30 — SIA U-R-A Studio, autori: Jevgenijs Leonovs, Maija Ezergaile, Aleksandrs Borodkins, Ingurds Lazdiņš
3. vieta — MNM000 — SIA Jupka, autori: Linda Balode, Renāte Pablaka, Ivars Veinbergs

 

Turpinājumā — žūrijas locekļu komentāri par godalgotajiem projektiem no žūrijas protokola

KUR 007 — Veisbergs

Jānis Krastiņš: Ēkas apjoms mehāniski novietots gar vēsturisko ielas apbūves līniju, ielas apbūves frontē radot nesaderību ar vienstāva apjomu Kungu ielā 28, pret kuru ielas telpā eksponēts augusts pretugunsmūris. Neracionāls kāpņu novietojums pie ielas fasādes, kāpnes fasādē nomaskējot ar aplikatīvu, telpiskajai struktūrai neatbilstošu arhitektonisko apdari. Neērti dzīvokļu plānojumi ar guļamtelpu zonu pie ieejas un virtuvēm dzīvokļu dziļumā. Vienīgi 119,8 m² lielajam dzīvoklim 3. stāvā ir pietiekami ērts plānojums.

Ingus Bērziņš: Šajā darbā respektēti apbūves noteikumi, gan par ēkas augstumu, gan būvlaidi.

Aivars Džeriņš: Arhitektoniskais ēkas veidols šķiet simpātisks, taču dzīvokļu plānojumi nav īsti pārdomāti, un to proporcija nesakrīt ar vēlamo. Jautājums žūrijas dalībniekiem par iespējām pēc konkursa mainīt piedāvātos iekštelpu plānojumus?

Viesturs Brūzis: Stūra akcents uz Kungu ielas nav pietiekami izspēlēts, tāpat ir problēmas ar pretugunsmūri. Vienlaikus jāsecina, ka kopumā šis darbs ir izstrādāts, nepārkāpjot apbūves noteikumus un respektējot nolikumā norādīto piezīmi par atkāpšanos no kaimiņu Peitavas 9/11 robežas. Jāpiekrīt Krastiņa kungam, ka iekštelpu plānojumi neveikli, taču jāņem vērā, ka tie projekta izstrādes gaitā ir koriējami, nezaudējot ēkas koptēlu.

Jānis Krastiņš: konkrētajā projektā iekštelpu plānojumu nevar koriģēt, neizstrādājot principiāli atšķirigu projektu.

Jānis Zilgalvis: Piekrītu, ka plānojumus var mainīt, un jāatzīst, ka ēkas stūris duras acīs, taču tas ir labojams.

Arvīds Līkops: Diskutabls un pārlieku uzkrītošs ir ēkas stūris pie divstāvu apjoma kaimiņu ēkas Kungu ielā, tanī pat laikā, šīs stadijas darbam un pieejamai informācijai neesmu konstatējis normatīvus pārkāpumus; nianses risināmas tālākās projektēšanas stadijās. Ēkas plānojuma racionalitāte un kāpņu novietne uzlabojama, tas galvenokārt pasūtītāja kompetences jautājums. Jāpiekrīt kolēģim, ka fasāde ir aplikatīva, bet kopējā iederība pilsētvidē vērtējama kā ļoti laba.

 

KU 30 — U-R-A Studio

Jānis Krastiņš: Veiksmīga apjoma kompozīcija, izveidojot harmonisku pāreju no Vecrīgā neiederīgā vienstāva apjoma Kungu ielā 28 uz vēsturisko ielas apbūves līniju. Ērti, komfortabli izplānoti dzīvokļi.

Ingus Bērziņš: Veiksmīgs projekts, ar glītām un mērogiem atbilstošām proporcijām. Pozitīvi vērtējams Trauksmes ielas trasējuma risinājums 1. stāva līmenī. Nav ievērota nolikumā noteiktā atkāpe no zemes gabala robežas pagalma pusē.

Aivars Džeriņš: Pirmajā stāvā milzīgas koplietošanas telpas, taču kopumā dzīvokļu plānojumi un to konfigurācija ir pateicīga pārplānošanai. Asprātīgi izveidots Trauksmes ielas trases trasējums gala fasādes ierāvumā. Jautājums žūrijas dalībniekiem par jumta logu Velux Cabrio iespējamību Vecrīgā? Kopumā arhitektoniskais veidols uzrunā.

Arvīds Līkops: Pārkāpti RVC TIAN saistībā ar logiem, nav ievērota nolikumā minētā prasība par atkāpšanos no kaimiņu Peitavas 9/11 zemesgabala. Vienlaikus jāatzīmē, ka ēkas veidols un iederība Vecrīgā ļoti veiksmīga.

Viesturs Brūzis: lespējams, var mainīt atsevišķas detaļas, un Velux jumta logu risinājumu veiksmīgi nomainīt, nezaudējot kopējo ēkas veiksmīgo arhitektonisko veidolu, taču jāņem vērā, ka nav ievērota būtiska prasība par atkāpšanos no kaimiņu zemesgabala.

Jānis Zilgalvis: Kopumā joti veiksmīgs projekts un jāpiekrīt Brūža kungam, ka jumta logu jautājums ir risināms.

Evija Kamša: Diemžēl pasūtītājs neko nevar saskaņot ar Peitavas 9/11 iemītniekiem, līdz ar to nekādā gadījumā nevaru akceptēt ideju, kur vēlāk projekta realizācijas sakarā jebkas būs jāsaskaņo ar Peitavas 9/11 kopīpašniekiem.

MNM000 — Jupka

Jānis Krastiņš: Ēkas apjoms novietots gar vēsturisko ielas apbūves līniju, ielas apbūves frontē ar būvapjoma gala nošļaupumu mēģinot panākt pāreju uz vienstāva apjoma Kungu ielā 28 iedibināto būvlaidi. Šādas telpiskās konfigurācijas apbūves fronte ir sveša Vecrīgai, tāpat kā arkādes motīvs pirmajā stāvā un ielas telpā eksponētais augstais pretugunsmūris. Daļa dzīvokļu samērā neērti, bez priekštelpām. Neērtas, caurstaigājamas labierīcības.

Ingus Bērziņš: Neveiksmīgs telpu plānojums, sarežģīti pārplānojams.

Aivars Džeriņš: Autosalona auto izvietojums neparocīgs gan auto eksponēšanas, gan praktiskās novietošanas ziņā. Dzīvokļu platību proporcija atbilstoša nolikumā prasītajam, taču piedāvātā kopējā dzīvokļu platība ir vairāk nekā uz pusi mazāka nekā nolikumā norādītā vēlamā. Manuprāt, arhitektoniski 1. stāva arkas konfliktē ar pārējo ēkas veidolu un jumta izbūvju formām, kas savukārt kopē pretī esošo ēku.

Arvīds Līkops: Nepieciešamas saimniecības telpas apsaimniekošanai. Jāparedz velosipēdu novietnes. Kā pozitīva iezīme tiek piedāvātas auto stāvvietas. Pēc higiēnas normām dzīvojamās telpās nav pieļaujama ieeja sanmezglos no virtuves. Jumta izbūves pārsniedz vienu trešdaļu no pieļaujamās normas.

Jānis Zilgalvis: Smagnējas, neveiklas proporcijas. Augšējā ēkas daļa smagnēja, bet turas uz mazām kājiņām. Jumta izbūve pārsniedz 30% no fasādes garuma. Neveikls dzīvojamo telpu plānojums. Caurstaigājamas labierīcības.

Viesturs Brūzis: Šādas arkādes ir ļoti svešas vecpilsētai, un publiskajā ārtelpā nebūtu vēlamas.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
7 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Ingurds Lazdiņš

Pagaidām rodas iespaids, ka Pasūtītājs ir ticis maldināts. Uzdrošinos apgalvot, URA Studio projekts KU-30 nepārkāpj nevienu no zināmajiem apbūves noteikumiem, kā tas it kā lasāms žurijas locekļa vērtējumā: Ingus Bērziņš: (..) Nav ievērota nolikumā noteiktā atkāpe no zemes gabala robežas pagalma pusē; un rezumēts Pasūtītāja pārstāves slēdzienā: Evija Kamša: Diemžēl pasūtītājs (..) nekādā gadījumā nevaru akceptēt ideju, kur vēlāk projekta realizācijas sakarā jebkas būs jāsaskaņo ar Peitavas 9/11 kopīpašniekiem. Autoriem NAV zināms apbūves noteikums vai norma, kas būtu pārkāpta vai īpaši un atsevišķi jāskaņo ar kaimiņiem. Diemžēl, savu lēmumu nav papūlējušies paskaidrot ne žūrijas locekļi savā protokolā, kam it kā… Lasīt vairāk »

Valdemārs, Zariņš

Ingurd, manuprāt Tev ir visas iespējas iesūdzēt vismaz LAS pārstāvjus un tos kas ir LAS sastāvā, LAS ētikas komisijā, pirms tam individuāli tos uzrunājot ( ja pirms tam Pasūtītājs Tevi ir atfutbolojis protams), moš tomēr Tev iedos savus individuālos , kritērijiem atbilstošos, profesionālos vērtējumus.
Ja tādu nav, vai tie ir COSMO līmenī, tad tas liecina par mūsu biedriem, un par to, tad ir jārunā publiski, kaut vai izvirzot pretenzijas viņu ētiskajai darbībai.
Tev ir nodarīts pāridarījums un tikai Tu vari sevi aizstāvēt…

Andris Celmalis

Neņemos vērtēt, jo nolikumu nelasīju, bet manuprāt Ingus Bērziņš atsaucas nevis uz likuma pārkāpšanu bet nolikumā iestrādātu prasību. Vai kļūdos?

Ingurds Lazdiņš

Nolikumā ir teikts: “jaunbūvi novietot ar atkāpi no zemesgabala robežas atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” (citēju).

Ingurds Lazdiņš

PS. Andri, un tas ir tas, par ko nav iespējams saņemt skaidrojumu vai vismaz viedokli ne no RVCSAP, ne LAS, ne no LAS akceptētā konkursa LAS deleģētā žurijas locekļa…

Te nu esam. Tādi tikumi… Bet, paldies Tev par jautājumu.

jtd

Viss ir elementāri un slēpjas interpretācijā, ka atkāpe jāievēro no dajebkuras robežas nevis kā visai viennozīmīgi ierakstīts noteikumos.

Ingurds Lazdiņš

Tad kam ir taisnība – tam, kurš ievērojis noteikumus un projektējis pēc izlasāmā, vai kādam citam, otrajam, kas sarakstījis nezin ko, bet pēc tam negrib pats ar to rēķināties?

Profesionāli no organizatoru puses būtu, laikam, uzrakstīt:
“Īpašie noteikumi: no sētas puses robežas – tik un tik. Pārējais – saskaņā ar TIAN” vai tā kaut kā. Tā paviršība vnk nokauj!!

7
0
Lūdzu, komentējietx