Autoosta — Nabito Architects + Sudraba arhitektūra

Pilsētbūvnieciskā situācija

Papildus nolikuma prasībām, ārpus noteiktajām projekta robežām, piedāvāts risinājums gājēju un transporta plūsmu organizācijai. Projektētas jaunas gājēju saiknes gan ar vecpilsētu, gan Centrāltirgus rajonu, tādā veidā mazinot barjeru starp vecpilsētu, centrāltirgu un Maskavas priekšpilsētu. Viena no gājēju saiknēm sākas no publiskas ārtelpas Alberta laukmā, savukārt otra saikne turpina Kungu ielas asi.

Galvenā ieeja teritorijā veidota no Prāgas ielas. sekundāras piekļuves organizētas no:

 1.  Vecrīgas: Alberta laukums — gājēju tunelis — izeja pie jaunās autoostas ēkas autobusu piestātnes pusē.
 2. Vecrīgas: Kungu iela — gājēju tunelis — izeja starp 13.janvāra ielu un uzbērumu — eošais (aizbērtais ) tunelis zem dzelzcela- autobusu piestātnes gals pie Maskavas ielas.
  Šie abi  savienojumi palīdz arī atbraukušajiem autobusu pasažieriem  nokļūt Vecrīgā, kā arī uz pazemes autostāvvietām;
 3. Centrāltirgus;
 4. Krasta ielas.

Autoostas Teritorijā saglabāta esošā pasažieru organizācija — dalītas atbraucošo un aizbraucošo pasažieru plūsmas. Aktīvās kustības zonas veidotas lineāras un maksimāli nošķirtas no pakārtotajām funkcijām.

Projekta attīstības potenciāls

Projekta pilsētbūvnieciskie un teritorijas organizācijas risinājumi izstrādāti atbilstoši esošajai pilsētvides situācijai. Rīgas centra transpotra infrastruktūras attīstības gadījumā Meta projekts iekļausies tajā  ar funkcionālu savienojumu ar dzelzceļa staciju. Savienojums ar dzelzceļa staciju paredzēts Prāgas ielai un dzelzceļa uzbērumam pieguļošajā teritorijas daļā pārveidojot morāli novecojušo tirdzniecības centru (Titāniku)

Arhitektoniskā risinājuma koncepcija

Esošā autoostas ēka ir 20. gs. vidus Latvijas modernisma arhitektūras piemineklis. No šī aspekta izriet arī meta galvenā konceptuālā vadlīnija — esošās ēkas saglabāšana un integrēšana jaunā apjomā, kā arī kompleksa paplašināšana, pielāgojot to mūsdienīgas autoostas darbības nodrošināšanai.

Viss projektētais autoostas komplekss ietverts vienotā, daļēji caurspīdīgā, monolītā apjomā. Esošās saglabātās ēkas fasādes atstātas atklātas. Pamatojumi šadam apjomu risinājumam:

 • pilsētbūvnieciskais: autoosta ir iespiesta starp dzelzceļa uzbērumu un kanālu. Skaidra ēkas kopforma radīs arī sakārtotas vides un patvēruma sajūtu šajā vietā. Arī 4 tirgus paviljoni pāri kanālam nosaka apjoma mērogu un detalizāciju;
 • konkursa nolikumā izteiktā prasība ar jauno apjomu neaizsegt skatu no Vecrīgas uz tirgus paviljoniem izslēdza iespēju veidot jaunu augstbūvi. Nolikumā pieprasītās papildus komercplatības  bija krietni par daudz, lai tos satilpinātu zemā, lineārā ēkā
 • esošās ēkas integrēšana jaunajā apjomā prasa tīras plaknes;

Esošās saglabātās ēkas fasādes atstātas atklātas. Saglabājamo konstrukciju apjoms un rekonstrukcijas metodika precizējama pēc tehniskās izpētes veikšanas. 

Projekta telpiskā shēma

Meta projekta telpisko shēmu veido autoostas galvenās ēkas apjoms, pārsegtas autobusu piestātnes un teritoriju noslēdzošais dispečeru ēkas apjoms.Galvenā ieeja autoostas ēkā organizēta no Prāgas ielas. Pie ieejas daļēji pārsegts priekšlaukums, paredzēta vieta arī taksometru transporta piebraukšanai, velonovietnēm un pilsētas sabiedriskā transporta biļešu iegādei.

Autoostas galvenās ēkas telpisko risinājumu raksturo divi ātriji jeb „iekšējie dārzi”, kuri iezīmē primārās autoostas funkcijas un ap kuriem kārtotas atbilstošas sekundārās funkcijas. Ātriju veidotā telpa, papildinot lineārās tranzīta zonas, dod iespēju autoostas apmeklētājiem lietderīgi pavadīt gaidīšanas laiku, apvienojot rekreācijas un tirdzniecības funkciju. Ātriji iekļaujas vienotā telpiskā sistēmā ar autoostas ēkas priekšlaukumu, turpinot to iekštelpās.

Pirmais ātrijs pilda ieejas halles un biļešu tirdzniecības zāles funkciju, otrais — uzgaidāmās zāles un komerczonas funkciju.Autoostas ēkas otrajā stāvā izvietotas rekreācijas, sabiedriskās ēdināšanas, administrācijas un komerplatības. Trešajā un ceturtajā stāvā izvietotas viesnīcas telpas, savukārt piektajā stāvā — restorāns ar panorāmas skatu uz Daugavu un vecpilsētu.

Kā papildus iespēja projektēts arī teritorijas pagrabstāvs. Pagrabstāva konstruktīvā shēma risinātā kopā ar nepieciešamo kanāla krasta  rekonstrukciju. Pagrabstāvā izvietotas autostāvvietas un velonovietnes, kas ne tikai veicinātu autoostas saimnieciskās darbības attīstību, bet arī atslogotu virszemes autostāvvietas krastmalā un tiešā Vecrīgas tuvumā. Tāpat pagrabstāvā organizēta piegādes zona autoostas ēkai.

Ilgtspējības risinājumi

Ēkas centrālie ātriji veicina maksimālu dienas gaismas izmantošanu. Uz restorāna apjoma un autobusu piestātņu jumta paredzēts izvietot saules kolektorus un baterijas, no kurām iegūto elektroenerģiju izmantot ēkas tehnoloģisko risinājumu nodrošināšanai — jumtu sniega kausēšanas sistēmām, pieturvietu apgaismojumam, u.tml. S Projektētās ēkas fasādēs ievērots dubultās fasādes princips, kas nodrošina dabīgo ventilāciju un telpu dzesēšanu vasarā un papildus siltumizolāciju ziemā.

Arhitekts Roberto Felito:

«Existing building is monument of 20th century Latvian modernism architecture. Absorbing and adapting modernism architecture to contemporary functional and technological requirements becomes an important topic in Latvia as well as other countries in Europe. This is the focus for architectural proposal concept – regenerating the existing bus station building integrating it in a new elegant volume in order to enlarge the complex and adapt it as a contemporary social hub. This building with its new functions became a new warm «spot» for citizens of Riga.

The intention is to transform a single function building in a multiple contemporary space full of different activities around two main interior public squares. The atriums are defined by a shed cristal roof supported by column that orient the space like trees and allow the light to pass trough softly creating an enchanting atmosphere. Those squares are like winter garden where people and passengers stops and are in connection with the main entrance plaza from one side and with bus station arrival and departure from the other side; moreover the interior squares help to organise the entire complex of activities. The intention is to project the exterior into the interior in a continuos unique block with a strong new identity preserving gently the old structure. The facade respects the same idea of fusing the outside with the inside using a frosted glass that reflect the surrounding and at the same time allow the transparency.

In the urban scale the intervention of the new coach station is designed as a node of intersection with different mobilities infrastructures including the water system by regenerating the rivers with bridges and pedestrian pathways. The project pay strong attention to relate the complex with the city and with the principal roads of communications amplifying its caracter of big interchanging node including  the connection  with the railway station and the characteristic Central market pavilion buildings.»

Tehniski ekonomiskie rādītāji

 • Gruntsgabala platība — 13193 m²
 • Apbūves laukums — 9332 m²
 • Atsevišķu stāvu kopējā platība — 9568 m²
 • Ēkas kubatūra — 30585 m³
 • Apbūves blīvums — 70,7 %

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx