Piedalies diskusijā par Latvijas attīstību

10.oktobrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks nacionālais forums Atspēriens. Latvija 2030, kurā piedalīties un sniegt savu ieguldījumu diskusijā par Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķiem un iespējām aicināts ikviens interesents. Viena no pasākuma sadaļām veltīta tieši valsts telpiskajai attīstībai nākotnē.

Forumu organizē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju un Latvijas Hipotēku un zemes banku. Foruma atklāšanas konferencē profesors Roberts Ķīlis iepazīstinās ar viņa vadītās neatkarīgu ekspertu grupas izstrādāto Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas projektu.

Tuvākajās desmitgadēs Latvijas attīstību būtiski ietekmēs gan demogrāfiski, gan globālās konkurences, gan enerģētiski riski. Šo straujo pārmaiņu laikā valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir kā atspēriens. Tas nozīmē, ka novērtējam paveikto, apzinām savus resursus, analizējam panākumus un neveiksmes, meklējam jaunas iespējas. Iezīmējam to, ko vēlamies sasniegt mūsu kopīgajā nākotnē, lai atstātu mūsu bērniem un mazbērniem labāku, bagātāku un tīrāku Latviju.

Par šādu atspērienu jākļūst Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, kuras projektu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumā ir sagatavojusi profesora Roberta Ķīļa vadītā darba grupa. Ar forumu noslēgsies sabiedrības līdzdalības process stratēģijas izstrādes gaitā. Tā tematiskajās darbnīcās risināsies ekspertu diskusijas par stratēģijas projektā iezīmētajiem Latvijas attīstības izaicinājumiem, iespējām un risinājumiem.

Forumā darbosies piecas tematiskās darbnīcas, kurās pazīstami eksperti, politiķi, uzņēmēji un citi sabiedrības pārstāvji pulcēsies ap apaļo galdu, lai diskutētu par LIAS projektā iezīmētajiem izaicinājumiem, iespējām un risinājumiem Latvijas telpiskās attīstības, apkārtējās vides, enerģētikas, pārvaldības un līdzdalības, uzņēmējdarbības un iespēju, kā arī cilvēkkapitāla un izglītības jomās.

13.00—15.00
1.Darbnīca
Telpiskā attīstība un apkārtējā vide
Diskusiju vadīs Neils Balgalis

«Latvijas telpisko attīstību raksturo izteikti koncentrēta (monocentriska) apdzīvotības, satiksmes un ekonomisko aktivitāšu struktūra, kā arī liela dabas daudzveidība. Lai sekmētu viemērīgāku valsts teritorijas attīstību, starptautisko konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, nepieciešams sekmēt ciešāku pilsētu sadarbību un dabas daudzveidības kapitāla izmantošanu. Diskusijas mērķis ir izvērtēt vienmērīgas valsts teritorijas attīstības iespējas, pievilcīgas dzīves vides un transporta struktūras nodrošināšanai, kā arī apzināt dabas daudzveidības, kā unikāla Latvijas konkurētspējas resursa uzturēšanas, vairošanas un komercializēšanas iespējas.»

Uzsākot darbu pie LIAS izstrādes, neatkarīga zinātnieku darba grupa veica apjomīgu pētniecisko darbu, analizējot pašreizējo situāciju valstī un Latvijas attīstībai būtiskās jomās. Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība un sadarbībā radīta konkurētspēja.

Pēc apstiprināšanas Saeimā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija kļūs par valsts hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu. Visi stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.

Uz nacionālo forumu Atspēriens. Latvija 2030 tiek aicināti visi interesenti 10.oktobrī plkst.10.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, iepriekš reģistrējoties.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx