Kultūras mantojuma notikumi septembrī

4.Baltijas jūras reģiona kultūras mantojuma forums

Kādēļ sarežģīt dzīvi, saglabājot kultūras mantojumu? Kas vērtīgāks — jaunais vai vecais? Cik jauns var būt piemineklis? Vai pieminekļa vērtību izsaka tikai estētiskā pievilcība? Vai kultūras daudzveidības saglabāšana ir nozīmīga ekonomisko grūtību laikā? Ēku atjaunošana vai to nojaukšana un jaunu būvniecība — kas ir videi draudzīgāks? Vai autentiskums ir svarīgākā kultūrvēsturiskā kvalitāte? Kāda ir autentiskuma ekonomiskā vērtība?

Šos un vēl daudzus citus izaicinošus jautājumus septembra sākumā Latvijā pulcēsies diskutēt kultūras mantojuma un ar to saistītu jomu profesionāļi un interesenti no 11 Baltijas jūras reģiona valstīm. Šī gada Forums, kas veltīts tēmai Kultūras mantojums — mūsdienu izaicinājums, ir Latvijas un pārējo Baltijas jūras reģiona valstu veiksmīgas daudzu gadu sadarbības rezultāts un kulminācijas punkts, jo šogad pirmo reizi ir izdevies Rīgā sapulcināt pārstāvjus no visām reģiona valstīm: Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Īslandes, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Polijas, Vācijas un Krievijas.

Forums norisināsies četras dienas. To ievadīs dažādu reģionālās sadarbības tīklu tikšanās, kā arī 3 tematiski semināri Rīgā Jēzus baznīcā, Jūrmalas muzejā un Tukuma pilsētas muzejā, kā arī izstādes atklāšana Latvijas Arhitektūras muzejā sadarbībā ar Latvijas Mākslas Akadēmiju.

Foruma galvenais notikums ir divu dienu konference, kuras rezultātā tiks pieņemta kopīga rezolūcija, Rīgā Spīķeru radošajā kvartālā. Rīgas Foruma galvenie organizatori Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Baltijas jūras valstu uzraudzības grupa kultūras mantojuma aizsardzībai. Forums tapis pateicoties UNESCO Pasaules mantojuma fonda un Francijas UNESCO Konvencijas atbalsta fonda finansiālajam atbalstam.

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2010

Noslēdzot Forumu, 10.septembrī plkst. 18.00 Kalnciema ielas kvartālā tiks atklātas ikgadējās Eiropas kultūras mantojuma dienas 2010, kas tāpat kā Forums veltītas tēmai Kultūras mantojums — mūsdienu izaicinājums.

Mantojuma dienu laikā 11. un 12. septembrī objektos paredzēti dažādi izglītojoši pasākumi, izstādes, koncerti un citas aktivitātes, kā arī tiek atvērti sabiedrībai ikdienā nepieejami objekti.

Uzsverot kultūras mantojuma vērtību un potenciālu, kas kalpo kā resurss ilgtspējīgas attīstības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā nepārtrauktas attīstības procesam pakļautajā sabiedrībā, kā arī atzīstot nepieciešamību kultūras mantojuma jēdziena izpratnē arvien lielāku vērību pievērst cilvēku un cilvēciskajām vērtībām, 2010. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas veltītas tēmai, kas it kā apvieno visu iepriekšējo gadu tēmas (līdz šim tās bijušas veltītas baznīcām, koka mantojumam, pirmskara mantojumam, pilsētu vēsturiskajiem centriem, sakoptākajiem kultūras pieminekļiem, apdraudētākajiem pieminekļiem, pilskalniem, vēsturisko interjeru saglabāšanai un restaurācijai u.c.), konkrētajā objektā izceļot veiksmi vai potenciālu, kas izriet no cilvēka radošas pieejas mantojuma saglabāšanā. Atrodoties, cerams, īslaicīgu ekonomisko grūtību apstākļos, tieši šobrīd jāmeklē jauni, netradicionāli risinājumi un iespējas.

Mantojuma dienu tradīcija ir aizsākusies Francijā 1984. gadā, kad notika pirmās vēstures pieminekļu atvērto durvju dienas, savukārt visas Eiropas mērogā tās pēc Eiropas Padomes iniciatīvas pirmo reizi notika 1991. gadā. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, atverot vēsturisko pieminekļu durvis – it īpaši tās, kas vai nu parasti ir slēgtas vai arī ir tikai daļēji pieejamas ikdienā. Šī iniciatīva dod iespēju pievērst lielāku uzmanību kultūrvēsturiski vērtīgiem objektiem, organizējot speciālistu vadītas ekskursijas, izstādes, koncertus. Mantojuma dienas ar devīzi — Eiropa, kopīgs mantojums, tiek rīkotas 48 Eiropas valstīs un šim pasākumam tiek veltīta pirmā, otrā vai trešā septembra nedēļas nogale. Eiropas kultūras mantojuma dienas ir kļuvušas par vienu no svarīgākajiem Eiropas kultūras dzīves notikumiem. Latvija šajā akcijā piedalās kopš 1995. gada.

Šogad Mantojuma dienās durvis vērs 48 objekti visā Latvijā. Tie izvēlēti ar mērķi īpaši uzsvērt domu, ka mūsu dzīves kvalitāti visvairāk ietekmē spēja izprast vidi, aktīvi reaģēt uz apkārt notiekošo, saglabāt vērtības, turpināt to, kas vietai ir raksturīgs un īpašs, kā arī radīt jaunas vērtības.

  • Vēsturiskas vietas un ēkas, kuras sakopjot acīmredzami tiek radīta pievienota vērtība cilvēka dzīves telpai plašākā izpratnē;
  • Dziļi zinātniska restaurācija, kas parāda mūsu laika cilvēka spējas;
  • Ar mūsdienu arhitektūras un dizaina paņēmieniem veiksmīgi izceltas vēsturiskās vērtības, nodrošinot cilvēka radošā gara izpausmes pēctecību;
  • Jauni atklājumi;
  • Vietas, kur cilvēku attieksmes maiņas rezultātā ir izglābtas vērtības nākamajām paaudzēm.

Mantojuma dienu laikā 11. un 12. septembrī objektos paredzēti dažādi izglītojoši pasākumi, izstādes, koncerti un citas aktivitātes, kā arī tiek atvērti sabiedrībai ikdienā nepieejami objekti.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx